WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Потреби людини в життєвих цінностях і фактори впливу на них - Реферат

Потреби людини в життєвих цінностях і фактори впливу на них - Реферат

даному випадку - вітамінні препарати). Організму людини потрібне тепло, тому вона купляє відповідний одяг, а для пересування - транспортні засоби. Нижче ми розглянемо вторинні потреби, задоволення яких залежить від виробництва.
Вивчаючи широке коло питань щодо вторинних потреб, пропонується користуватися й відповідним колом понять, що їх визначають:
1) процес задоволення людиною первинних потреб (обігрів примі-щення електричними апаратами, зняття спраги напоями, застосування домотехніки для підвищення захищеності житла);
2) об'єкт потреби (цінність, що застосовується людиною для задово-лення первинних потреб, відповідно до прикладу п. 1 - камінь, вода);
3) носій потреби (ті властивості об'єкта, що задовольняють людину, наприклад форма, колір модного одягу, поживні властивості їжі);
4) суб'єкт потреби ( індивід, колектив, суспільство, клас );
5) спосіб задоволення потреби (споживання їжі, використання інст-рументу, експлуатація транспорту);
6) види потреби ( поточні, перспективні, ретроспективні);
7) рід потреби (економічні, соціальні, фізіологічні);
8) сфери задоволення потреб (домашнє господарство - продукти харчування, вирощені на власному огороді; підприємство - робота, за-робітна плата); період задоволення потреб (постійно, періодично, раз, до певної дати) тощо. Таківизначення у науковій літературі не висвітлено, у ній, як правило, дається класифікація потреб.
Виходячи з цього кола визначень, розглянемо сутність потреби людини як поняття.
Воно означає такі цінності, як життєві засоби, життєві умови, роботи, дії, які є необхідними для використання або виконання з ними дій, чи ту нестачу цінностей, умов, середовищ, які є бажання покрити для підтримки життєдіяльності організму, забезпечення результативної праці, навчання, відпочинку, поліпшення здоров'я тощо, тобто які задовольняють первинні потреби.
Первинні потреби є внутрішнім спонукальним чинником активності людини. Бажання індивіда задовольнити свої потреби змушує його до пошуку шляхів задоволення, зокрема й до продуктивної праці у до-машньому господарстві чи щодо найму на підприємствах, надавати послуги, займатися творчою, підприємницькою, зокрема комерційною діяльністю. У свою чергу, суспільне виробництво орієнтується на реальні потреби населення і відповідно перебудовується. Орієнтації на задоволення потреби є вирішальними факторами перетворень виробництва (сфери послуг), зокрема впровадження тут новацій.
На нашу думку, вторинна побутова потреба - це необхідність у життєвих засобах, що мають конкретні споживчі властивості, споживаються за конкретною системою (конкретні життєві засоби, умови буття тощо).
Для моделювання потреб в об'єктах застосовуються нормативний, поведінковий та інші підходи. При застосуванні поведінкового підходу розглядається класична модель споживання. Вона виражається рівнем загальних витрат П сім'ї на споживання корисного набору продуктів: Р1, Р2, … Рк, ціни на які відповідно Ц1, Ц2, … Цк.
Рівень загальних затрат можна визначити таким чином:
П = Р1 Ц1 + Р2 Ц2 + … + Рк Цк.
Отже, модель споживання людиною, наприклад, продуктів харчування має вигляд:
Пх = Р ? к Ц ? к,
де Р ? к - види к-продуктів харчування,
Ц ? к - ціни на к-продукти харчування.
За нормативним підходом модель потреби в продуктах харчування Пр, на нашу думку, можна подати матрицею раціональних величин споживання конкретних продуктів харчування на душу населення:
де Пi - раціональна потреба в і-продукті, кг/чол. у рік;
і - види продуктів, наприклад молоко, яйця, м'ясо (і = 1, 2, 3, ..., n);
к - різновиди і-продуктів (кефір, масло, сир; к = 1, 2, 3, ..., m).
Необхідно зазначити, що нині немає обґрунтованих величин споживання за різновидами молочних, м'ясних продуктів, аналогічно за сортами, а також і щодо інших продуктів харчування. Такі норми, на нашу думку, доцільно розробити, оскільки вони повинні стати маркетинговими орієнтирами підприємств, що спеціалізуються у виробництві конкретної продукції. І у зв'язку з цим рекомендується планувати забезпечення потреб у структурі з урахуванням норм для сортів плодів і овочів, аналогічно різновидів інших продуктів харчування.
Ураховуючи конкретні раціональні величини, модель потреб у плодоовочевих продуктах матиме такий вигляд:
Пн = (Пн11 + Пн21+…+ Пнср),
де Пн - види плодоовочевої продукції;
с - сорт плодів і овочів, наприклад, капуста білокачанна, червоно-качанна, брюссельська, сливи угорки, ренклоди;
к - різновид продукту харчування с-сорту і продукту (капуста біло-качанна свіжа або квашена, слива свіжа або перероблена на сік).
Аналогічні моделі можна будувати й щодо інших об'єктів потреб. Їх диференціація повинна здійснюватися залежно від суб'єкта потреб (діти, чоловік, жінка тощо). Обґрунтовані положення доцільно врахувати при розробці теорії потреб, адаптованої до соціально-економічних процесів.
Література:
1. Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / В.Е. Козак, В.Н. Новиков, Л.Т. Верховодова и др. / Отв. ред. В.Е Козак. - АН УССР. Ин-т экономики. - Киев: Наук. думка, 1989. - 256 с.
2. Марцин В.С. Потребности, спрос, качество. - Львов: Изд-во при Львовском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1982. - 207 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 736с.
4. Маркс К., Енгельс Ф., Соч. - 2-е изд. - Т. 12. - С. 718.
5. Збарский М. Інтереси - рушійна сила соціального прогресу // Економіка України. - 1999. - № 7. - С. 58-66.
6. Воронцов Б.Н. Разумные потребности личности: сущность, критерии, пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990.
7. Бюлетень Національного банку України. - Київ. - № 3/99 (75). - 132 с.
8. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. / Под ред. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 512 с.
9. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1997. - 320 с.
10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, О.О. Канішенко та ін. / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Несторенко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вища школа - Знання, 1997. - 743 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...