WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Податкова складова економічної безпеки України - Реферат

Податкова складова економічної безпеки України - Реферат

перехід до раціональної системи бюджетно-податкового прогнозування на основі реальної оцінки податкових надходжень у бюджетну систему країни через врахування факторів, що впливають на динаміку податкових надходжень, у тому числі й макроекономічних чинників (стабільність податкового законодавства, сезонність податкових надходжень тощо). Надання податковій системі гнучкості, взаємозалежності, стійкості сприятиме зростанню господарської діяльності підприємницьких структур, стабілізації і збалансованості соціального середовища.
Розглядаючи податки і податкову систему як фактор зворотної залежності функціонування держави від платників податків, доречно навести оцінку директора Агентства фінансової безпеки С. Аксьонова, що "Фінансові авантюристи значно ефективніше від бойовиків з автоматами здатні повалити будь-яку владу і знищити державність" [2]. Приклади фінансових криз, які відбулися на теренах країн колишнього Радянського Союзу та ступінь їх впливу на економіку, не піддають сумніву справедливість подібних висловлювань.
До ряду факторів, що донедавна становили найбільшу загрозу економічній безпеці держави в контексті податкової політики, належали такі, як:
- несплата податків внаслідок загальної фінансової кризи у реальному секторі економіки;
- криза платежів і стагнація виробництва;
- ухилення від податків і приховування доходів.
Подібні факти і як наслідок нестача грошових коштів у бюджеті підривали основи економічних реформ, провокували соціальне незадоволення, і в кінцевому рахунку були здатні стати реальною загрозою державному устрою. Тому сьогодні важливо більше звернути уваги на податкові процеси не лише в межах мікро- та макропрагматичного підходу, але й з позиції їхнього впливу на економічну, національну безпеку, як інструменту реалізації цих стратегічних завдань і цілей. При цьому, виходячи з викладеного, а також з робіт сучасних дослідників податкової проблематики, доцільно розрізняти декілька аспектів забезпечення податкової безпеки держави: методологічний, організаційний, контрольний і правовий.
Визнаючи певну умовність такого поділу, оскільки всі перераховані аспекти є взаємопов'язаними та взаємозалежними, їх виокремлення становить важливу передумову системного підходу до вирішення означеної проблеми.
Методологічний аспект обумовлює захист податкової системи шляхом удосконалення методологічної бази, використання науково обґрунтованих підходів до визначення податкової політики як вирішальної передумови раціоналізації цієї системи.
Організаційний аспект обумовлює захист податкової системи шляхом створення необхідних умов (інституційних, кадрових тощо) для її розвитку і безперешкодного функціонування.
Контрольний аспект обумовлює захист податкової системи шляхом упередження, виявлення та усунення деструктивних факторів (факторів ризику) у сфері оподаткування, дестабілізації податкової системи, нарощування загроз податковій безпеці.
Правовий аспект обумовлює захист податкової системи шляхом розробки системи нормативно-правових заходів, спрямованих на її оптимальне функціонування.
Одним з факторів, що гарантують податкову безпеку країни, є розробка і реалізація ефективної податкової політики як головної складової фінансової політики. При її розробці держава повинна виходити з необхідності забезпечення фінансової та податкової безпеки. За останні роки в Україні здійснені суттєві кроки в напрямі створення ефективної податкової політики та податкової системи, що її реалізує. Практикою доведено, що помилки в недостатньому науковому обґрунтуванні та недооцінка наслідків негативних процесів, що відбувалися в економіці, спрямовували податкову політику на невдачі. Особливої уваги потребує прогноз динаміки економічного потенціалу країни, досягнення необхідної адекватності між реальними показниками економічної результативності та обсягами податкових надходжень.
Передбачливість податкової політики - вирішальний фактор загальної економічної безпеки. У податковій політиці акцент важливо перенести на збільшення податкових надходжень, причому не за рахунок зростання податкового навантаження, а за рахунок наполегливого здійснення заходів з легалізації приватнопідприємницької активності. Розробка і реалізація ефективної податкової політики становить запоруку податкової безпеки.
Щодо основних принципів, на яких повинна засновуватися раціональна податкова політика, то до них важливо віднести такі:
- рівні податки на рівновеликий об'єкт оподаткування (прибуток, дохід, майно тощо);
- уніфікація порядку стягнення податків незалежно від форм власності, виду діяльності та джерела доходів;
- виключення, по можливості, подвійного оподаткування;
- раціональне співвідношення загальноприйнятого і пільгового оподаткування;
- соціальна справедливість при розподілі податкового тягаря між різними категоріями і групами платників податків;
- встановлення податків з урахуванням економічної доцільності;
- стабільність і довготривалість податкових ставок.
На жаль, небезпідставними і сьогодні є висловлювання про те, що податкова безпека держави продовжує залишатися під загрозою внаслідок існування значних обсягів тіньової економіки. Пошук і локалізація існуючих каналів ухилення від оподаткування, посилення контролю податкових органів за правильністю дотримання податкового законодавства становлять важливі чинники зміцнення податкової безпеки. Водночас лише впровадження системи економічних, організаційних та правових заходів та його послідовність здатні забезпечити ефективну протидію подальшій тінізації економіки.
Розробка і вдосконалення податкового законодавства сприятимуть виявленню та ліквідації податкових правопорушень, наявність яких неминуче ослаблює податкову безпеку держави.
Основні загрози для податкової безпеки виникають через порушення умов оптимального функціонування податкової системи, скорочення податкового потенціалу та приховування платниками податків обсягів податкових платежів. Забезпечення податкової безпеки досягається шляхом усунення таких порушень, у тому числі й силами спеціалізованих державних структур. У цьому контексті податкова служба формує й економічну безпеку держави. За таких умов дедалі більш очевидним стає важливість забезпечення послідовності та ефективності модернізації податкової служби, як вирішальної складової загальної податкової стратегії. Принциповою є потреба адекватності модернізації податкової служби як тим основним завданням і повноваженням, що стоять перед державною податковою службою та податковою політикою, так і загальним соціально-економічним цілям розвитку українського суспільства, серед яких особливе місце належить питанням економічної безпеки. І саме в такому руслі можна оцінити основні підходи, що маютьвизначати місце та напрями подальшої розбудови податкової складової економічної безпеки України.
Література:
1. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 жовтня 2004 р.). - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - С. 3.
2. Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России // Экономист. - 1995. - № 1. - С. 45.

 
 

Цікаве

Загрузка...