WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Податкова діяльність держави: політекономічний аспект - Реферат

Податкова діяльність держави: політекономічний аспект - Реферат

виступають кошти, які товаровиробник може одержати лише на стадії обміну, тобто тоді, коли він що-небудь реалізує. Проте податок пов'язаний не взагалі зі стадією розподілу, а з розподілом лише грошової форми вартості, що виникає за результатами проходження стадії обміну. Це, на нашу думку, істотне уточнення традиційних поглядів.
Традиційно вважається, що первинним розподілом сукупного суспільного продукту (ССП) є його розподіл на С (частка, призначена для відшкодування предметів і знарядь праці, використаних у попередньому циклі відтворення), V (заробітна плата) і m (прибуток) [13, c. 183].
Під час розгляду етапів розподілу сукупного суспільного продукту поширеною є думка, відповідно до якої, процеси первинного розподілу ССП здійснюються без участі держави. Держава, яка виникла як надбудовна форма управління суспільством на відповідній стадії розвитку цивілізації, об'єктивно потребує матеріальної основи для свого існування, джерелом цього могла виступити тільки сфера матеріального виробництва. Саме з виникненням держави розпочинається формування системи перерозподільних відносин (розподіл уже розподіленого ССП), що з розвитком товарно-грошових відносин виступає у грошовій (фінансовій) формі.
Проте ряд податків сплачується ще до того, як відбувається розподіл грошової форми вартості, а точніше, отриманого виторгу від реалізації продукції (W), на С, V і m. Це стосується, наприклад, таких податків, як ПДВ, акцизи тощо. Характерно й те, що ці податки закладаються в ціну товару. Це означає, що хоч податок ще не сплачений, але товаровиробник виходить на ринок (тобто в стадію обміну), уже враховуючи суму податку. Податок на майно і земельний податок сплачується без будь-якого зв'язку з наявністю чи відсутністю доходу, отриманого від реалізації продукції, і взагалі - від наявності чи відсутності коштів у платника податків. Тобто, обов'язок зі сплати таких податків виводиться замежі стадій процесу відтворення, хоча сама по собі сплата податку, звичайно ж, знаменує процес розподілу сукупного суспільного продукту.
Податкові є різновидом фінансових відносин, адже податки, з матеріального погляду є видом державних доходів. Отже, податкові відносини являють собою відносини, що виникають у зв'язку з формуванням державних грошових фондів, що охоплюються поняттям державних фінансів. У цьому значенні податкові відносини щодо державних грошових фондів завжди являють собою різновид фінансових, що належать до дохідних відносин [10, с. 247].
Такі, на нашу думку, основні ознаки податкових відносин як різновиду економічних.
Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків. Економічною основою податкової діяльності держави є її потреби в коштах. Ці потреби мають об'єктивний характер, тому що без грошей держава існувати не може. Однак юридичною основою податкової діяльності є правові акти, за допомогою яких держава встановлює і вводить систему оподаткування.
Податки в економічному аспекті являють собою систему економічних відносин, тобто є частиною економіки, виражаючи розподіл валового внутрішнього продукту. Об'єктом податку може бути юридичний факт, пов'язаний з будь-якою стадією суспільного відтворення: виробництвом, обміном, розподілом, споживанням.
Податкові відносини як різновид економічних мають власні об'єктивні закономірності, які держава повинна враховувати.
Розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, здійснюваний за допомогою оподаткування, є економічним процесом, а зменшення коштів платників податків через сплату ними податків впливає на їхній економічний стан, фінансово-господарські показники діяльності економічних суб'єктів.
Необхідність підвищення ефективності державного впливу на економіку ставить високі вимоги до її податкової діяльності. Використовуючи систему оподаткування для економічного регулювання, держава спроможна активно впливати на економічні процеси, що відбуваються в країні, направляючи їхній розвиток у потрібне для неї русло. Недостатнє використання регулювального потенціалу як окремих податків, так і їхньої системи пояснює, поряд з іншими чинниками, недостатню ефективність трансформаційних процесів в Україні.
Література:
1. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування: Монографія. - Харків: ХДЕУ-Торнадо, 2003. - 517 с.
2. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 362 с.
3. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток: теорія і практика. - Ірпінь, 2003. - 286 с.
4. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / За ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2006. - 576 с.
5. Концепція реформування податкової системи України // Урядовий кур'єр. - 2005. - 4 жовтня.
6. Іванов С., Ковальчук А. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект // Банківська справа. - 2006. - № 4. - С. 46-54.
7. Андрущенко В.Л., Ляшенко Ю.І. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування // Фінанси України. - 2005. - С. 37-40.
8. Квасовський О. Функціональна субстанція податків у перехідний період // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. - 2001. - № 1. - С. 55-60.
9. Крисоватий A.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С 4-10.
10. Худяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М. Основы налогообложения. - Санкт-Петербург: Издательство "Европейский дом", 2002. - 432 с.
11. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с.
12. Бродский М.Н., Костенко С.И. Инвестиции как источник конкурентоспособности // Ученые записки Института права Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. - Вып. 6. - СПБ, 2001. - С. 91.
13. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В, Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...