WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки - Реферат

Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки - Реферат

виробництві, а частково знешкоджуються за допомогою спалення чи захоронення, а також шляхом виловлення шкідливих викидів та їх очистки. Удосконалення техніки і розробка нових технологічних процесів замкненого циклу з використанням вторинних ресурсів переробних галузей, досягнення максимального режиму економії і ресурсозбереження сприяє доведенню відходів виробництва до стану, придатного для використання замість первинних ресурсів або ж використання тих відходів, без надання їм споживчих властивостей, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню негативного екологічного впливу на навколишнє середовище.
Нові форми господарювання передбачають формування нового економічного механізму охорони природи в агропромисловому комплексі, а також у галузях харчової промисловості, як важливої його складової. В умовах переходу до ринкових відносин проблеми екологізації виробництва ускладнюються тим, що впровадження екологічних заходів пов'язане із залученням великих капітальних вкладень.
Основними складовими функціонування нового економічного механізму виступають: економічна оцінка природних ресурсів, перш за все, земельних, водних, плата за їх використання та виявлення економічних збитків, заподіяних забрудненням навколишньому середовищу. Основні функції економічних заходів забезпечення охорони навколишнього середовища полягають у створенні надійного захисту від шкідливої антропогенної чи техногенної діяльності та використання зацікавленості виробника як у випуску продукції, так і в охороні довкілля.
Серед різноманіття економічних заходів, що стимулюють природоохоронну діяльність, основними є: встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє середовище; розміщення відходів та інші види шкідливого впливу; надання підприємствам, установам і організаціям додаткових пільг при впровадженні ними маловідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій; відшкодування в установленому порядку збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону природи. Процес удосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності відбувається шляхом встановлення порядку формування видатків з розділу "Охоронанавко-лишнього природного середовища та ядерна безпека" державного та місцевих бюджетів, упровадження екологічного страхування екологічних збитків від техногенних аварій, введення економічної відповідальності власників за виконання екологічних заходів при приватизації підприємств, застосування економічних і регулятивних чинників заохочення суб'єктів господарювання для застосування маловідходних технологій, виробництва чистої продукції.
За рахунок коштів, отриманих від екологічних зборів і платежів за користування природними ресурсами, необхідно створити незалежне від державного та місцевого бюджетів джерело фінансування природоохоронних заходів і робіт. Кошти фондів охорони навколишнього природного середовища повинні використовуватися тільки для цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення довкілля на здоров'я населення.
Таким чином, у формуванні економічного механізму природокористування в умовах переходу до ринкової економіки основним його напрямом повинне стати стимулювання охорони навколишнього середовища. Основним заходом для цього повинне бути встановлення податкових та інших пільг підприємствам при впровадженні мало- та безвідходних технологій і виробництв, використання вторинних ресурсів; звільнення від оподаткування екологічних фондів; застосування прискореної амортизації основних фондів природоохоронного призначення; застосування системи заохочувальних цін і надбавок за виробництво екологічно чистої продукції тощо. У даний час у податковому законодавстві України фактично відсутня система стимулювання, яка б передбачала податкові пільги таким підприємствам.
Застосування податкового механізму дасть можливість керувати рівнем екологічної безпеки регіону шляхом підвищення оподаткування потенційно небезпечних виробництв; зменшення податку у разі проведення на підприємстві природоохоронних заходів; пільгове оподаткування тих підприємств, що виробляють природоохоронне обладнання, матеріали, приладдя тощо.
Література:
1. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення управління природокористуванням в АПК. - Київ: Урожай, 1992.
2. Борщевський П.П., Дейнеко Л.В. Податкове стимулювання розвитку харчової промисловості // Роль фінансово-кредитної системи стимулювання економічного зростання в Україні: Зб. наук. праць. - Луцьк: Вежа, 1999. - С. 266-268.
3. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоторов О.С. - К.: РВПС України, 1999 - 716 с.
4. Борщевський П.П., Чернюк Л.Г., Якушик І.Д. Природокористування в агропромисловому комплексі України (регіональний аспект). - К.: РВПС України, 1999. - 79 с.
5. Дейнеко Л.В., Цимбалюк А.В. Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні. - Ірпінь: УФЕІ, 1998. - 284 с.
6. Дейнеко Л.В. Екологічна ефективність розвитку харчової промисловості // Вісник аграрної науки. - 1999. - № 9. - С. 66-69.
7. Мищенко В. Действенность экономических рычагов экологической политики (действительно ли "загрязнитель платит"?) // Экономика Украины. - 2002. - № 7. - С. 62-69.
8. Еколого-економічні проблеми водозабезпечення Поліського регіону / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Труш Л.М. та ін. - К.: РВПС України НАН України, 1995. - 119 с.
9. Бриштіна В.В. Оцінка рівня екологічної ефективності функціонування м'ясної промисловості регіону // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН України, 2000. - С. 169-173.
10. Суханова Е.Т. Економічні аспекти екологізації розвитку продовольчого комплексу регіону / За ред. д.е.н. Л.В. Дейнеко. - Ірпінь, УФЕІ, 2002. - 77 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...