WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки - Реферат

Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки - Реферат

підприємства.
Проблеми природокористування в АПК серйозно загострилися внаслідок радіаційного забруднення території, що спричинила безпрецедентна у світі за масштабами і наслідками Чорнобильська катастрофа. Вона заподіяла вражаючий техногенний вплив на природне середовище, населення та екосистеми. Забруднення значної частки земельної території радіонуклідами, а це 3,5 млн. га сільськогосподарських угідь, створило складні умови для ведення сільськогосподарського виробництва у постраждалих районах. Тому з самого початку "реанімаційного" періоду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС постало питання можливості використання забруднених радіонуклідами земель (безумовно, за винятком відчужених із сільськогосподарського використання земель 30-кілометрової зони). Крім того, виникло безліч проблем, пов'язаних з вирішенням соціально-економічних, екологічних, біологічних, медичних, технологічних питань. Сьогодні, коли з часу аварії минуло більше півтора десятка років, найгострішою стає проблема охорони здоров'я населення, що разом з низкою соціальних і медичних проблем тісно пов'язана зпроблемою вживання екологічно чистої, радіоактивно незабрудненої продукції (особливо це важливо для киян і мешканців Київської області) та продукції, що характеризуються радіопротекторними властивостями.
Підприємства харчової і переробної промисловості у процесі виробництва також не лише використовують природні ресурси, але й забруднюють навколишнє середовище. Спеціальне природокористування вживається як термін, коли природні ресурси (вода, повітря, земля) є складовою вироблюваної продукції або ж використовуються в технологічних цілях. Це твердження значною мірою має відношення до харчової і переробної промисловості, більшість галузей якої є водомісткими (м'ясна, молочна, цукрова, плодоовочеконсервна, не говорячи вже про те, що якість споживаної води впливає на якість продукції у виробництві лікеро-горілчаних виробів, пива, безалкогольних напоїв, соків тощо). Технічні заходи вирішення водної проблеми на підприємствах часто суперечать екологічним вимогам.
Значному зменшенню використання свіжої води в промисловості сприяє застосування систем оборотного і повторно-послідовного водозабезпечення. Серед резервів підвищення ефективності промислового водокористування важливим є більш широке застосування в оборотних системах технічного водопостачання очищених комунально-побутових сто-ків. Оборотне водопостачання може бути здійснене як єдина система для всього підприємства або у вигляді окремих оборотних циклів для окремого цеху або групи виробництва. Але збільшення рівня використання оборотної води пов'язане з економічною доцільністю, що визначається встановленими тарифами на воду.
Функціонування систем оборотного водопостачання в харчовій промисловості сприяє відбору свіжої води і зменшенню скидання стічних вод. Хоча існує можливість періодичних скидів у природні водойми "продувочних" вод. У цьому випадку особливо важливою є перебудова самого типу технології виробництва, а саме перехід на якісно нову техноло-гію виробництва із замкненим циклом використання водних ресурсів.
Виробничими системами замкненого циклу передбачається обмеження потреб у воді та доведення до мінімуму утворення виробничих відходів, їх повторне використання в самій системі, усунення джерел забруднення навколишнього середовища та відсутність шкідливих викидів. Побудовані на основі таких систем промисловості технології дозволять при однаковому споживанні ресурсів одержати більше продукції і одночасно бути екологічно чистішими.
До цього часу лишається невирішеною проблема очищення стічних вод. Існуючі методи очищення забруднених вод досить різнобічні й ефективні. У практиці промислового водокористування необхідно більш запроваджувати хімічні і фізико-хімічні методи очищення, розробляти нові та вдосконалювати існуючі біологічні методи. Сьогодні використання сучасної російської технології, пов'язаної з очищенням стічних промислових вод у харчовій галузі, є дуже ефективним, коли органічні речовини, вміщені у стічних водах, переводяться в неорганічні за допомогою мікроорганізмів. Біологічна очистка стічних вод являє собою більш високий рівень переробки технологічних вод, близький до природного, а тому більш раціональний для збереження екологічного ресурсу Землі.
Економічно обґрунтоване зниження нормативного рівня забруднюючих речовин у стічних водах, контроль за регулюванням якості води в даний час є ефективним заходом запобігання деградації водних систем. Запровадження замкнених водооборотних систем та маловодних і безводних технологій виробництва сприятиме повному припиненню скидання забруднених стоків і зменшення об'ємів стічних вод взагалі.
Одним із важливих напрямів вирішення проблеми оптимізації водокористування в харчовій промисловості є вдосконалення нормативної бази витрат води та суворе додержання норм і лімітів, хоча вони недостатньо відбивають витрати на водопостачання. Платежі за використання будь-яких природних ресурсів у межах встановлених лімітів відносяться на витрати виробництва, а за понадлімітне використання стягуються з прибутку підприємств. Подальше стимулювання розширення потужностей оборотних систем водопостачання себе вичерпало.
Значна частина екологічних проблем породжується використанням вторинних ресурсів галузі, утворених у процесі переробки сільськогосподарської сировини на підприємствах харчової промисловості, та потребою їх утилізації. Вторинні ресурси харчової промисловості складаються з відходів виробництва (переробки сільськогосподарської сировини) та безпосередньо відходів споживання продуктів харчування.
Збільшення маси відходів потребує збільшення витрат на їх знешкодження, захоронення та виділення все більших площ на ці цілі. Вирішення проблеми накопичення промислових і побутових відходів завжди відбувалось шляхом утилізації відходів, що частково повторно використовуються у

 
 

Цікаве

Загрузка...