WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки - Реферат

Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки - Реферат


Реферат на тему:
Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки
Сучасний етап переходу до ринкових відносин характеризується посиленням руйнівних тенденцій у розвитку агропромислового виробництва. Важливого значення в цей період набуває визначення та вирішення проблем раціонального використання природно-ресурсного потенціалу території, досягнення екологічної рівноваги між виробництвом і ступенем безпеки навколишнього середовища, упровадження заходів щодо екологізації агропромислового виробництва.
Особливої актуальності набувають проблеми поглиблення екологізації агропромислового виробництва. Екологізація виробництва передбачає використання чинників природоохоронного, об'єктозахисного, агрозоотехнічного, лісомеліоративного, середовищовідновного характеру, які сприяють приведенню в екологічну рівновагу природного середовища і збереження здоров'я і працездатності населення, що є важливим завданням реалізації екологічної політики держави на сучасному етапі розвитку продуктивних сил.
Вирішення питань раціонального природокористування висвітлюється у наукових дослідженнях, проведених у Раді по вивченню продуктивних сил НАН України відомими вченими С.І. Дорогунцовим, П.П. Борщевським, Б.М. Данилишиним, Л.Г. Чернюк, Л.В. Дейнеко, В.С. Міщенко, М.А. Хвесиком та іншими [1-10]. Дана стаття присвячена питанням підвищення екологізації аграрної ланки агропромислового комплексу (АПК) та заходам природоохоронної діяльності в харчовій промисловості; визначення основних напрямів екологізації в харчовій промисловості як одній з найважливіших складових АПК; удосконалення економічного механізму природокористування та посилення в ньому екологічної складової. Усе це сприятиме більш повній реалізації державної екологічної політики в сучасних умовах господарювання.
Протягом останнього десятиріччя законодавчими органами України розроблено та здійснюється цілий комплекс заходів, спрямованих на вирішення завдань нового етапу розвитку. Він містить у собі прийняття природоохоронного законодавства, внесення відповідних змін у податкову систему, застосування різноманітних інструментів екологічної політики.
У Концепції національної програми охорони природного середовища в Україні, розробленій Міністерством екобезпеки України, проголошено цілий комплекс питань оздоровлення стану навколишнього середовища на перспективу. Найважливішими з них постають питання перебудови системи управління природокористуванням, намічені конкретні заходи, пов'язані з підвищенням ролі природоохоронного законодавства, ефективного функціонування нормативного забезпечення, а також налагодження еконо-мічного механізму охорони довкілля.
В АПК такий механізм повинен базуватися на поєднанні законів розвитку природи й економіки, встановленні чітких екологічних обмежень при веденні господарської діяльності для збереження соціально-екологічної стабільності території і соціально-екологічного захисту населення від інтенсивного впливу АПК; удосконалення системи платежів за використання природних ресурсів і суворого дотримання їх; урахування екологічних факторів при оподаткуванні природокористувачів; упорядкування заходів щодо охорони, відтворення і збереження природних ресурсів.
Економічна сутність екологізації агропромислового виробництва полягає у раціоналізації виробничо-економічних відносин у галузі використання, відтворення продуктивних сил у межах, безпечних для навколишнього середовища. При цьому навколишнє середовище сприймається у стані, що не спричиняє шкоди життєдіяльності людей.
Антропогенне забруднення навколишнього середовища відбувається внаслідок діяльності існуючих підприємств і виробництв, причому при звичайному режимі роботи негативний вплив може бути незначний, але він має тенденцію до накопичення, не кажучи вже про аварійні явища. Прогнозування можливих явищ проводиться на основі аналізу технічного і технологічного стану підприємства і виробництв галузей з урахуванням впливу різних факторів - територіальних складових, сировинних ресурсів (прикладом якого може бути функціонування тваринницьких комплексів) тощо.
Тваринницькі комплекси завжди створювали високу небезпеку забруднення навколишнього середовища, бо в них накопичуються надмірні обсяги рідких органічних речовин. Аналіз причин забруднення довкілля з боку галузей тваринництва показує, що головними з них були: 1) надмірні розміри комплексів і таке їх розміщення, яке не відповідає вимогам екологічної безпеки території; 2) утримання значної кількості тварин у приміщеннях, що вирізняються низьким рівнем комплексної механізації та місткості цих приміщень; 3) проблеми з утилізацією гною та тваринницьких стоків, що утворюються через застосування безпідстилкового утримання худоби і потребують створення можливостей для переробки відходів тваринництва в органічні добрива та біогаз; 4) недостатня кількість споруд для зберігання гною, посліду, стічних вод, що негативно впливає на якість органіки.
Сьогодні ця проблема пом'якшується тим, що зменшилася кількість виходу органіки завдяки майже припиненню функціонування великих тваринницьких комплексів у зв'язку з різким зменшенням поголів'я великої рогатої худоби та свиней, що є наслідком недалекоглядної політики у галузі тваринництва в середині 90-х років.
Зачепивши екологічні проблеми тваринництва, не можна залишити поза увагою і екологічну шкідливість підприємств птахівництва, що виявляється в наступному: забрудненні атмосферного повітря викидами газів, що утворюються під час життєдіяльності птиці та мікробіологічного розкладу посліду і підстилки; забрудненні водоймищ і ґрунтових вод стічними, утвореними як відходи при напуванні птиці та митті приміщень і продукції; відчуженні значних територій під птахівниче підприємство; погіршенні умов існування для біологічних організмів і людини внаслідок діяльності птахівничого

 
 

Цікаве

Загрузка...