WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості сталого розвитку торгівлі - Реферат

Особливості сталого розвитку торгівлі - Реферат

значення серед галузей народного господарства, але тривале продовження такого становища призводить до втрати торгівлею своїх функцій.
Особливістю сталого розвитку торгівлі є також прагнення галузі до самоврядування шляхом вчасного отримання інформації і швидкого реагування на ринкові зміни. Швидке реагування на ринкову ситуацію припускає інноваційні зміни в торговельній діяльності для збереження життєздатності підприємств і галузі в цілому. Кошти для впровадження новинок переважатимуть у тих підприємств, які не тільки стабільно розвиваються, але й прагнуть до сталого розвитку в майбутньому, з орієнтацією на прогресивні технології, нові товари й послуги, з новими ринками збуту і маркетинговою діяльністю в орієнтації торговельного підприємства на майбутнє. Таким чином, інновації є важливою особливістю сталого розвитку торгівлі.
Для торгівлі перехідного періоду характерними є швидкі темпи зростання кількісних показників - площі торговельних підприємств, кількість працівників, зайнятих у цій сфері. Показники якості торгівлі певною мірою відстають від кількісних, що викликає обґрунтовані претензії і нарікання з боку споживачів.
В умовах недостатнього пропонування суперечності між кількістю і якістю продукції менш помітні і не проявляються так очевидно, оскільки навіть підприємства з явно низькою якістю товарів знаходять своїх покупців. Коли ж кількість торговельних підприємств цілком достатня і покупець має можливість вибору, виникає ситуація, при якій на перший план серед економічних завдань висувається завдання підвищення якості товарів і торговельних послуг.
Звідси кількісне зростання підприємств сприяє більш повному задоволенню попиту, а якість торговельних послуг є важливою передумовою сталого розвитку торгівлі. Виходячи з цього, можна стверджувати, що особливістю сталого розвитку торгівлі стає поліпшення якості торговельних послуг в міру задоволення попиту в них.
Сталий розвиток торгівлі припускає гармонізацію використання економічних,трудових і матеріальних ресурсів. Це призводить не тільки до підвищення соціально-економічної ефективності торгівлі в поточному періоді та можливості підтримувати стабільність динаміки цього показника в майбутньому. Таким чином, підвищення соціально-економічної ефективності торгівлі також виступає особливістю сталого розвитку. Навіть у період становлення ринкових відносин у торгівлі є всі необхідні передумови для досягнення сталого розвитку. Однак несприятливі внутрішні та зовнішні чинники гальмують цей процес. Тому дуже важливо, знаючи особливості сталого розвитку торгівлі, активізувати процеси, за допомогою яких ці особливості зможуть проявитися і дати практичні результати.
Досягненню сталого розвитку торгівлі в умовах перехідної економіки буде сприяти впровадження прогресивних форм торгівлі. Особливу увагу слід спрямувати на:
- пряму інтеграцію виробничої і торговельної діяльності через мережу "фірмових" крамниць;
- диверсифікацію різноманітних видів підприємницької діяльності, яка включає посередницьку діяльність в лізингових операціях, технічне обслуговування реалізованих товарів, страхування, організацію майстерень, ательє, культурно-освітні послуги;
- розповсюдження позамагазинних методів обслуговування, до складу яких входить використання персональних комп'ютерів, телебачення, телефонного зв'язку, пошти, торговельних автоматів, розвізної торгівлі;
- непряму інтеграцію промислової і торговельної діяльності на контрактній основі.
На наш думку, заслуговує уваги зарубіжний досвід і щодо застосування нових методів роздрібної торгівлі. Зокрема, у Франції модернізація торгівлі стала можливою лише завдяки розвитку та розповсюдженню певних методів продажу (в основному системи самообслуговування).
У Швеції протягом останніх тридцяти років у торгівлі відбувалися значні структурні та організаційні зміни з метою більшого пристосування до споживачів і їхніх звичок. Так, значно поширилася система самообслуговування в торгівлі готовими товарами, з'явилися нові форми продажу, зріс оборот посилочної торгівлі.
Можливість покупця вибирати підприємство з більш високим рівнем якості товарів і торговельних послуг служить важливим економічним стимулом у підвищенні відповідальності галузі за якість кінцевих результатів праці. Цим досягається оптимальне поєднання трьох суперечливих видів економічних інтересів - особистих, колективних і. суспільних, які водночас і однаковою мірою задовольнити практично неможливо, але це також служить способом просування до сталого розвитку торгівлі.
Враховуючи, що торгівля виконує не тільки економічні, але й важливі соціальні функції, постає питання про освоєння малоефективних торговельних зон, торгівлі екологічно чистими і видами продукції, що швидко псуються та торговельне обслуговування малозабезпечених і соціально незахищених верств населення. Потреба в економічно непривабливих, але соціально важливих об'єктах з реалізації товарів першої необхідності та масового попиту повинна визначатися виходячи з принципу "мінімально допустимої достатності", а розміщення таких підприємств повинно забезпечувати їхню доступність. Розвиток цього напряму обумовлює гармонізацію використання економічних трудових і матеріальних ресурсів як принципу сталого розвитку торгівлі.
Література:
1. Губерная Г.К. Социально-экономическая роль торговли и закономерности повышения ее эффективности. - К.: Вища школа, 1996 . - 192с.
2. Дияконова О.В. Внешнеэкономические связи региона и экономическое развитие рынка // Регіон: Збірник наукових праць КП. - 1998.- 326 с.:
3. Звіт про світовий розвиток: важке завдання розвитку: Пер. з анг. - К.: Абрис,1996. - 270 с.
4. Орлов Я.Л. Торговля в системе рыночных отношений. - М., 1996. - 236с.
5. Шелегшеда Б.С., Садеков А.М. Концепція життєздатної економіки в системі економічної освіти України // Проблеми економічної інтеграції України в ЄС: теорія і стратегія: Науковий збірник. - Львів: Діло,1 96. - 346 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...