WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні - Реферат

Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні - Реферат

консультації з питань оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності.
Найбільш перспективними послугами були визнані послуги з постприватизаційного супроводження, залучення інвестицій, послуги з інформаційних технологій, роботи з цінними паперами, послуги з розробки бізнес-планів.
У 1995 р. послугами, які найбільше використовували, були: оцінка майна, робота з цінними паперами, а також послуги з інформаційних технологій. Для оновлення своїх послуг 90 % фірм використовували особисті дослідження і розробки, кожна друга вивчала дослідження різноманітних інститутів і університетів. Обсяг діяльності призвів до створення та розвитку у 1996 році інформаційно-консалтингової сітки.
Наприкінці 1997 року більше 300 компаній уже виконували з різним ступенем достовірності такі види оціночних робіт:
1) вартості пакетів акцій приватизованих підприємств;
2) закладної вартості майна при кредитуванні та вексельному обігу;
3) вартості майна при страхуванні;
4) нерухомості як внеску до уставних фондів комбанків;
5) внесків до уставних фондів СП;
6) вартості інвестиційних проектів;
7) орендної плати за використання державного майна;
8) нерухомості з метою оподаткування;
9) майна підприємств-банкрутів;
10) різноманітних ризиків (інвестиційних, звичайних, політичних);
11) нематеріальних активів: патенти, авторські права, різні види інтелектуальної власності;
12) початкової вартості інвестиційних зобов'язань при продажу об'єктів приватизації на конкурсі.
1998-1999 р. - розширення спеціалізації. Зареєстровано УАМК - Українську асоціацію менеджмент-консультантів за підтримки ФДМУ і Світового Банку. Головними статутними завданнями асоціації консультантів є забезпечення якості консалтингових послуг.
Процес розширення спеціалізації консалтингових фірм призводить до того, що в нестабільній економіці України спостерігається взаємодія консалтингових послуг і інших видів професійних послуг, які не завжди можна віднести до консалтингових. За даними дослідження, 42 % кон-сультаційних фірм в Україні займаються тільки консультаційною діяльністю. У 30 % фірм частка консультаційної діяльності в структурі доходів становить 80 % і більше. Кількість організацій, які мають відділи консультування, становить 23 % від загальної кількості всіх українських суб'єктів підприємництва [5].
2000 р. - конкурентоспроможність. 2000 р. характеризується підвищенням конкурентної боротьби між вітчизняними та іноземними компаніями. З'являються значні переваги в особливостях консультування українських консультантів над закордонними. Так, розуміння проблем вітчизняного консалтингу на підприємствах "з середини" і використання шляхів їх вирішення відповідно до менталітету, національних особливостей, знання українського ринку починають домінувати над професійною освітою і досвідом західних фірм. Іноземні консультанти в своїй діяльності звикли розпочинати процес роботи на підприємстві, діяльність у правильному напрямі, а потім віддавати його під опіку керівникам підприємств. Вони не усвідомлювали, що перетворення в українській економіці є новими для вітчизняних фірм. Українські консалтингові компанії не схильні віддавати контроль у "чужі руки", тому їх діяльність супроводжується тренінгами і безпосереднім управлінням ведення процесу.
Українські консультанти використовують систему особистісних відносин для доступу в організацію. Вони розглядають консультування як спосіб життя і можуть розповсюджувати відносини з клієнтами в інші сфери професійних та особистих взаємовідносин.
Західні консультанти більш жорстко прив'язані до формальних установок і норм поведінки. Вони розглядають консультування лише як професію, якою необхідно займатись у робочий час. Відносини консультант-клієнт обмежуються, як правило, строком дії контракту, що не притаманно українським бізнес-відносинам.
Таким чином, українські консалтингові фірми набувають більшої ваги, поступово витісняючи іноземні компанії, та через виділення еліти об'єдналися в Українську асоціацію менеджмент-консультантів.
2001 р. - селективність. Іноземні консультаційні фірми, які щойно починають свою діяльність в Україні, зазвичай мають тут одного-двох представників, основним завданням яких є визначення рівня привабливості українського ринку для своєї фірми й визначення стратегії. Це близько 150 консультаційних фірм з усіх країн Європейської співдружності переважно з питань управлінського і фінансового консультування в конкретних галузях, що фінансуються за програмою TACIS.
Вітчизняні консультаційні фірми можна поділити на такі, що виникли і розвивалися на базі проведеного державою процесу зміни форм власності, і такі, що надають консультаційні послуги, спеціалізовані за видами (маркетинг, податкове планування тощо), а також за напрямами і галузями (післяприватизаційна підтримка, приватизація земельних ділянок, консуль-тування підприємств агропромислового комплексу). Наприклад, UCPPS (Київ, Дніпропетровськ), WUMC (Львів), INCONS (Київ), EUROCONSULT (Одеса), PCG (Київ), SS&C (Київ), EBS (Київ), M. I. P. (Київ), KCG (Київ), KMC (Київ), INCONSULT (Черкаси), GRAFFITI (Миколаїв), KhMC (Харків), RIC (Вінниця), DCC (Донецьк), ANT-Consult (Кіровоград), UBC (Київ) та інші.
Українські консалтингові фірми складають цілком гідну конкуренцію західним, особливо в таких видах діяльності, як реструктуризація підприємств та організація бізнес-процесів, управління якістю, інжиніринг, інформаційні технології, маркетинг, аудит, кадровий консалтинг і навчання.
Консультанти, які працюють індивідуально і незалежно, спеціалізуються у вузьких технічних галузях. До їх сильної сторони можна віднести чітко індивідуалізований і гнучкий підхід іконкурентоспроможну ціну послуг. Часто незалежні консультанти збираються у "команду" для виконання складних завдань у галузях, що виходять за межі їхньої індивідуальної компетенції.
2002 р. - дублювання. Боротьба за ринок між вітчизняними консалтинговими компаніями спрямовує їх на отримання більшого прибутку та боротьбу за сфери впливу на українському ринку. Така внутрішня боротьба дозволяє іноземним компанія не лише поступово осісти на Українському ринку, але й примусити працювати за західними стандартами.
2003 р. - адаптація. Сьогоднішні консалтингові послуги можна охарактеризувати як "західно-українські", так як вони балансують між західними стандартами і своєрідними підходами до вітчизняних підприємців, з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта, які з успіхом надають наші МКК.
Спостерігається попит на вітчизняні консалтингові компанії як з боку вітчизняних, так і західних компаній. Перші очікують від консультантів або пошуку ринку збуту, або залучення інвестицій. Останні потребують допомоги щодо виходу на український ринок.
На рис. 2 можна простежити розвиток консалтингової діяльності на українському ринку в період з 1990 по 2003 р. За короткий проміжок часу вітчизняні МКК змогли проявити себе як конкурентоспроможні. За останні три роки вони не лише не відстають від іноземних конкурентів, але й намагаються бути попереду, оптимізуючи і розширюючи свою діяльність.
Рис. 2. Розвиток консалтингу на українському ринку, 1990-2003 р.
На даний час вітчизняні МКК уже не проводять "агресивної політики" боротьби за ринок, а більшою мірою намагаються викорінити непрофесійно-демпінгові компанії, які знижують професійну репутацію. Але для того щоб стати дійсно конкурентоспроможними, в першу чергу необхідно розширити сфери спеціалізації надання консалтингових послуг і розробити гнучку систему розрахунку із тими підприємствами, які потребують консалтингових послуг, але, на жаль, не можуть собі цього дозволити.
Література:
1. Консалтинг в Украине: Ассоциация "Укрконсалтинг". - К., 1996. - 62 с.
2. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра: В 2 т. - М.: Интерэксперт, 1992. - Т. 2. - 350 с.
3. Вергасов О.П. Консалтинг - союзник предпринимателя // Внешняя торговля. - № 10. - 1992. - С. 24-26.
4. Пригожин А.И. Нововведение: стимулы и препятствия. - М.: Политиздат, 1989.
5. Галицькі контракти. - 1999. - № 23.
6. Интернет сервер: www.dai.kiev.ua
7. Интернет-сервер УАМК: www.uamc.com.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...