WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості венчурного бізнесу та перспективи його розвитку в Україні - Реферат

Особливості венчурного бізнесу та перспективи його розвитку в Україні - Реферат

використовують два способи виходу з бізнесу венчурних компаній. Перший - за допомогою продажу своїх акцій на фондовому ринку. Однак рівень його розвитку в Україні перебуває на дуже низькому рівні, і менеджери венчурних фондів нині навіть не розглядають серйозно цей варіант. Залишається другий продаж акцій стратегічному інвестору, який виглядає більш реальним. Ряд венчурних фондів, здійснюючи інвестиційні вкладення, намагаються навіть заздалегідь визначити потенційного покупця тієї чи іншої компанії в майбутньому. Разом з тим представники венчурних фондів зазначають, що такий напрям виходу з бізнесу також є не досить доступним в Україні, оскільки не спостерігається відповідного попиту зі сторони стратегічних інвесторів, які готові інвестувати в місцеві підприємства.
Якщо загальноекономічну нестабільність доводиться визнати як об'єктивну реальність, і вона, швидше за все, ще тривалий час знижуватиме в Україні ефективність бізнесу загалом, то інші негативні фактори можна суттєво ослабити.
Таблиця 1
Венчурні інститути спільного інвестування за приростом вартості чистих активів за 2005 рік*

з/п Назва ІСІ Компанія з управління активами Дата державної реєстрації Приріст, %
1. Пайовий венчурний Iнвестиційний фонд "Прим-Iнвест" ЗАТ "КУА АПФ "БрокбізнесIнвест" 15.12.2003 51456,75 %
2. ПВIФ "Росан-Корпорейшн" ВАТ "КУА "Росан-Капiтал" ВАТ "КУА "Росан-Капiтал" 02.03.2004 21439,16 %
3. Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Плаза-Текнолоджіс" ТОВ "МГ-капітал" 30.07.2004 16175,93 %
4. ПВIФ "Спаг" ТОВ КУА "Спагiя" ТОВ КУА "Спагiя" 08.06.2004 13893,84 %
5. ПIФ "Перспектива" ВАТ "ВIНКО" ВАТ "ВIНКО" 05.05.2004 6927,59 %
6. ВАТ "ВЗНКIФ "УнібудIнвест" ЗАТ "КУА "Форум" 11.07.2005 6264,27 %
7. ВАТ "Корпоративний венчурний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу "Меридіан" ТОВ "Сігма-Iнвест" 16.06.2004 3617,04 %
8. Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Фонд ринкових інвестицій-1" ЗАТ "Товариство" 02.10.2003 3559,27 %
9. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Розвиток інформаційних мереж" ТОВ "ВОК Інвестмент" 30.10.2003 1077,06 %
10. Вiдкрите акцiонерне товариство венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "МАНУСКРИПТ" ТОВ "КУА "IТТ-менеджмент" 22.02.2005 1036,61 %
11. ВАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Драга" ТОВ "Софія Капітал Менеджмент" 05.11.2004 777,84 %
12. Пайовий недиверсифікований венчурний Iнвестиційний фонд закритого типу "Професійний" КУА "ОПТIМА-КАПIТАЛ" 04.06.2004 511,28 %
13. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Капітал-фонд" ТОВ "Менеджмент сервіс" 04.02.2004 380,84 %
14. ВАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний Iнвестиційний фонд "Східно-Європейський" ВАТ "Автоальянс-ХХI сторіччя" 27.05.2003 352,88 %
15. Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промтехінвест" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "МГ-капітал" 20.05.2004 290,57 %
* http://www.uaib.com.ua
Ефективним механізмом розвитку ринку венчурного капіталу в Україні може стати створення відповідної інфраструктурної мережі на базі консалтингових фірм, які надаватимуть послуги малим підприємствам у науково-технічній сфері; зокрема, стати для венчурних компаній джерелом інформації про перспективні проекти, що вимагають інвестицій; сприяти доведенню технологічних розробок до стадії готових до комерціалізації та встановлення контактів між підприємцями й інвесторами; здійснювати ретельний відбір учасників венчурних проектів, як з боку потенційних інвесторів, так і з боку підприємців, які потребують фінансових ресурсів [10].
Базуючись на проведеному аналізі ситуації, можна зазначити, що венчурний капітал в Україні перебуває на початковій стадії розвитку і його роль у фінансовій системі незначна. Низька активність венчурних фондів пов'язана з рядом причин: триває реструктуризація економіки; простежується нерозуміння сутності венчурного капіталу не лише серед підприємців, а й банківських спеціалістів і консалтингових фірм; брак прозорості й відкритості у бізнесі та інформації; нерозвиненість інфраструктури венчурного капіталу; відсутність спеціалістів з управління венчурними фондами. Спостерігається висока потреба та значний дефіцит зовнішніх капіталовкладень, що формує конкурентне середовище споживачів інвестицій, де відповідно інвестори перебувають у позиції "диктаторів правил гри". Нерозвиненість фондового ринку є головною складністю у виході інвестора з бізнесу й є однією з головних причин повільного розвитку венчурних послуг в Україні. Крім того, розвиток венчурного бізнесу в Україні потребує істотного удосконалення законодавчої бази, захисту й підтримки з боку держави. Усунення більшості наявних перешкод на шляху венчурного капіталу створить у подальшому сприятливі умови для розвитку в Україні.
Література:
1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 36 (06.09.2002). - С. 266.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 № 283/97-ВР. // Урядовий кур'єр. - 1997. - № 105-106.
3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 № 2299-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 21. - С. 103.
4. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям": Постанова Верховної Ради від 2005.02.04, № 2426-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 12 (25.03.2005). - Ст. 209.
5. An Interim Assessment of Ukrainian Output Developments, 2000-01/IMF Working Paper. - 2002. - May/European II Department.
6. Геєць В. Чи має місце стабільне економічне зростання в Україні? // Основні проблеми економіки розвитку. - К.: Либідь, 2003. - С. 634-640.
7. Дагаев А.А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом // МЭиМО. - 2001. - № 6.
8. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под. ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. - М.: Дело, 2003. - 528 с.
9. Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія / Поручник А.М., Антонюк Л.Л.. - К.: 2000. - С. 172.
10. Романішин О. Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств // Наука молода. - 2004. - № 2. - С. 25-31.
11. Хорів С. Введення у венчурний капітал // Інвестиції: практика тадосвід. - 2002. - № 1. - С. 6-8.
12. Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 35-40.
13. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі // Економіка України. - 2004. - № 4. - С. 15-23.
14. Офіційний веб-сайт Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua/.
15. http://www.innovation.com.ua/pub/v_finans.html
16. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-1/txts/Yaskevut.html
17. http://rynok.biz/markets

 
 

Цікаве

Загрузка...