WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Освіта як елемент людського капіталу і фактор підвищення ефективності реальної економіки - Реферат

Освіта як елемент людського капіталу і фактор підвищення ефективності реальної економіки - Реферат

актуальною проблемою сьогодні є збільшення фінансових ресурсів в освіту.
Освітні послуги входять до так званих суспільних благ, які задовольняють суспільні потреби. Вони фінансуються, як правило, держа-вою. У зв'язку з цим у більшості населення виробився так званий патер-налістський підхід. А тому і в перспективі держава повинна відігравати виняткову роль у формуванні освітнього рівня населення, в нарощуванні національного багатства*, у забезпеченні становлення та виховання осо-бистості й громадянина. Тобто освіта, надаючи освітні послуги, спрямовує інтереси молоді перш за все на:
- здобуття загальної та професійної освіти;
- на вироблення у неї вміння використовувати на практиці набуті знання;
- на забезпечення єдності соціального, культурного та економічного середовища;
- на сприяння системному відтворенню на високому інтелектуальному та культурному рівнях одночасно всіх елементів процесу набуття, відновлення і продукування знань;
- на забезпечення швидкої адаптації працівників до мінливих умов економічного і соціального розвитку тощо.
Разом з тим, освітній потенціал, а це значить, що і кошти, направлені в дану галузь, використовуються нераціонально. За даними Світового банку, Україна впевнено посідає перше місце у світі за чисельністю кадрового науково-технічного потенціалу. У той же час за рівнем продуктивності праці наша держава значно відстає від Японії, Ізраїлю, США.
* До речі, і в світі існує розкол суспільства, що називається "цифровим розколом" (digital divide), тобто розкол за принципом "залучення у світ сучасних технологій". За цих умов можлива інформаційна маргіналізація значної частини населення.
Освіта - це сфера міжвідомчої взаємодії. Вона повинна стати одним із лідерів загального процесу формування комфортного для проживання культурного середовища (забезпечення її розвиваючої і виховної функції), в якому наоснові соціального партнерства всіх суб'єктів освітньої політики будуть створені умови для життя на рівні, який відповідає світовим стандартам.
Зберігаючи свою роль інструмента соціальної політики, освіті необ-хідно все активніше ставати системною соціальною й одночасно економічною галуззю, що забезпечує повноцінну життєдіяльність України.
Таким чином, розвиток освіти впливає не лише на економіку України, а й на формування контурів цивілізації, на політичну, соціально-економічну, культурну ситуацію в країні.
Для здійснення цього необхідно забезпечити:
- постійне вдосконалення змісту освіти, виходячи з імперативів ХХІ століття, довготривалих національних інтересів, перспективних технологій;
- інтеграцію основного інтелектуального потенціалу держави навколо освіти;
- мінімізацію втрат, пов'язаних зі зниженням рівня освіти;
- розкриття можливостей потенціалу освіти шляхом створення невеликих ефективно діючих структур.
* У світі зростає частка позабюджетного фінансування у вищій школі. Так, скажімо, у Великобританії частка останнього становить 38 %, Канаді - 39 %, США - 52 %, а в Японії - навіть 57 % (Ишина М.В. Внебюджетная деятельность учебных заведений в России: организационно правовая база и основные направления // Экономика образования. - 2001. - № 4 (5). - С. 24).
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...