WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу - Реферат

Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу - Реферат

дискримінантних змінних. Оскільки знак належності коефіцієнту дискримінантної змінної до додатного або від'ємного інтервалу ряду натуральних чисел не має принципового значення, то в матрицю змінних включаємо по одному фактору функції з найбільшим додатним та з найбільшим від'ємним коефіцієнтом. Тобто обрано два найбільші значення коефіцієнтів кожної з дискримінантної функцій за модулем.
Таблиця 4
Матриця найбільших дискримінантних змінних
За результатами проведеного кластерного і дискримінантного аналізу можназробити наступні висновки:
1. За показником ВВПЛ країни, що увійшли до вибірки, можна розділити на три кластери. Застосований метод кластерного аналізу дозволяє визначити внутрішньогрупову варіацію кластерів, як міру подібності країн, і міжгрупову варіацію, як міру дискримінації (відмінності). Гіпотетично було припущено, що міра дискримінації повинна описуватися певним переліком чинників.
2. Найбільші за модулем у кожній дискримінантній функції чинники відмінності представлено в таблиці 4. Стандартизовані значення усіх коефіцієнтів при дискримінантних змінних кожної функції наведено в таблиці 2 у додатках.
3. Як показує матриця найбільших дискримінантних змінних (табл. 4) найсуттєвіший вплив на рівень диференціації країн за ступенем розвитку мають соціально-економічні чинники, зокрема ті, що характе-ризують стан освіти. Як бачимо, такі чинники, як "поширеність середньої освіти" в країні та "рівень безграмотності серед дорослих чоловіків" роблять найсуттєвіший внесок у дискримінантну функцію кластерів 1 і 3. Тобто тих кластерів, що складаються з найбільш віддалених за ступенем соціально-економічного розвитку країн. Крім того, стан освіти, зокрема, чинник "поширеності початкової освіти серед усього населення", є найбільшим за модулем і для дискримінантної функції кластерів 1 і 2. Це означає, що передові країни світу приділяють велику увагу характеру освіти, що, в свою чергу, зумовлює довготривалі і сталі темпи економічного розвитку.
4. Статистичні дані показують, що середньорічні темпи приросту ВВП протягом 1995-2000 років для країн 1 кластера становили 3,57 % річних, країн 2 кластера - 2,04 % річних, та країн 3 кластера - 3,64 % річних. Для країн 1 кластера середній показник ВВП у 2000 році був у середньому в 67 разів більше, ніж аналогічний показник для країн 3 кластера. У зв'язку з цим темпи приросту ВВП країн 1 і 3 кластера можна вважати подібними за кількісними, але не за якісними параметрами. Це дає підстави визнати доведеною гіпотезу про те, що освіта є основним фактором інноваційного шляху розвитку економіки.
5. Значення коефіцієнтів дискримінантної функції 2 і 3 вказує, що для країн з низьким рівнем показника ВВПЛ основними факторами при переході до траєкторії сталого розвитку є фіскальні чинники, зокрема, бюджетна дисципліна, чинники наявності інвестиційних ресурсів, що каталізують економічне зростання. Вагомим фактором також є рівень розвитку високотехнологічних галузей (див. табл. 4 та табл. 2 у додатках).
Додатки
Таблиця 1
Соціально-економічні та технологічні, соціально-демографічні та природні показники, що характеризують країни світу, які ввійшли до вибірки
* позначено показники, які не використано при розрахунках дискримінантної функції для 1 2 та для 1 3 кластерів. Для першого кластера інформації щодо цих показників не має, оскільки явища відсутні. Тому для коректності розрахунків дискримінантні функції для кластерів 1 2 та 1 3 використано лише 42 змінні.
Таблиця 2
Параметри дискримінантних функцій
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...