WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві - Реферат

Обґрунтування концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві - Реферат


Реферат на тему:
Обґрунтування концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві
Потреби працівників підприємств, організацій, закладів, установ є основними і дієвими важелями, за допомогою яких з боку держави, суспільства, колективів здійснюється тією чи іншою мірою управління поведінкою людини як виробника, споживача, сім'янина, члена трудового колективу тощо.
Через сприяння у задоволенні потреб, регулюючи і забезпечуючи їх, обмежуючи одні і стимулюючи розвиток інших держава, суспільство керують споживчою поведінкою людей. Вони ставлять їх у межі суспільних вимог, норм. Разом з тим власні потреби формуються безпосередньо кожною особою. Особи через діяльність також здійснюють вплив на суспільні потреби. Таким чином, потреби кожної людини еластичні до суспільних, суспільні до особистих, в обсягах, часі тощо. На нашу думку, потреби суспільства доцільно поділити на потреби:
- виробничі (у виробничих ресурсах, технологіях);
- підприємств (економічні, соціальні, технічні);
- колективів (в умовах праці, заробітній платі, автоматизації виробничих процесів);
- керівників підприємств (у кваліфікованій робочій силі, контрагентах);
- окремих працівників підприємств (рості кваліфікації, оплаті праці);
- приватні (сімейні, особисті - членів сімей - це домашні потреби людей).
Для динамічного задоволення приватних потреб кожна людина займається, як правило, активною економічною діяльністю різних видів.
В.В. Вітлінським визначається поняття економічної людини як агента економічної діяльності. Причому в моделі економічної людини учений усе ж визначає моменти, що стосуються задоволення потреб [17, c. 12-13]. На нашу думку, поняття економічної людини невдале, оскільки нерівнозначне економічній діяльності людини. Людина - це біосоціальна категорія, але автором пропонується трактувати її як економічну.
Кожна особа бере участь у виробництві не тому, що вона економічна людина, а тому що в результаті участі у суспільному виробництві отримує безпосередньо натуральні об'єкти для приватних потреб або гроші чи інші засоби, за які придбаває необхідні об'єкти потреб та ін. Таким чином, від виробництва у тій чи іншій формі людина прагне отримати ресурси для задоволення приватних потреб. Це прагнення визначає мотивацію до праці.
Метою написання статті є розробка концепції ресурсно-приватної мотивації до праці. Водночас потреби розглядаються як вторинні у життєзабезпечуваних ресурсах.
Із численних потреб у життєвих ресурсах, що сім'я чи окрема людина має і прагне задовольнити, в найбільших обсягах вона забезпечує себе ними за рахунок ресурсів виробничого походження. Підтвердженням цього є висока питома вага витрат населення на придбання товарів такого походження. Зазначимо, що у грошових витратах і заощадженнях населення найбільшу питому вагу займають споживчі витрати на задоволення потреб у продовольчих товарах. За нашими розрахунками, виконаними за відповідними даними Держкомстату, вони знаходяться на рівні 60 відсотків.
Динаміку і структуру показників грошових витрат населення на задоволення домашніх потреб, за даними Держкомстату, подано у табл. 1 [8, c. 467; 9. с. 436]. З наведених даних наочно видно суттєву відмінність в обсягах і структурі витрат населення у міських і сільських поселеннях. Домогосподарства у сільських поселеннях більше ніж на 10 відсотків витрачають грошей на споживчі витрати, але більше надають грошову допомогу родичам, близьким, друзям, витрачають коштів на підсобне господарство, будівництво житла тощо.
Особи або сім'ї отримують у своє (приватне) розпорядження об'єкти (матеріальні) потреб за власні чи позичені грошові кошти, в обмін за продукти власної праці, в обмін на інші приватні засоби, тобто за рахунок власного, попередньо накопиченого багатства чи поточних доходів або безпосередньо в обмін на працю та споживаються в основному в побуті (домашніх господарствах). Споживаються вони також безпосередньо на виробництві, у навчальних закладах, під час відпочинку та в інших умовах.
Гроші, інші засоби, що людина використовує для обміну на необхідні їй об'єкти потреб, що знаходяться у розпорядженні інших власників, пропонується умовно називати обмінними засобами. Працю до обмінних засобів не відносимо, оскільки вона створює ці засоби. Тобто останні є її продуктом.
Таблиця 1
Динаміка структури грошових витрат домогосподарств (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
2000 2001 2002
всі домо-госпо-дар-
ства у тому числі, які проживають всі домогос-подар-ства у тому числі, які проживають всі домогоспо-дарства у тому числі, які проживають
у міських поселен-
нях у сільській місцевості у міських поселен-нях у сільській місцевості у міських поселен-нях у сільській місцево-сті
Всього грошових витрат, грн. 417,7 457,6 329,6 492,6 540,3
386,3 551,6 602,2 440,3
Споживчі витрати 91,9 94,6 83,5 91,2 94,3 81,4 90,4 93,8 80,2
Продовольчі товари (включаючи харчування поза домом, алкогольні напої та тютюнові вироби) 62,7 64,5 57,2 59,8 61,9 53,1 57,6 60,0 50,4
Непродовольчі товари та послуги 29,2 30,1 26,3 31,4 32,4 28,3 32,8 33,8 29,8
Грошова допомога родичам, друзям та іншим особам 1,8 1,5 2,6 2,1 1,8 3,1 2,5 1,9 3,8
Інші витрати (на особисте підсобне господарство, ку-півлю акцій, сер-тифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво житла тощо) 6,3 3,9 13,9 6,7 3,9 15,5 7,1 4,3 16,0
2003 2004 Всі домогосподарства
всі домо-госпо-дар-
ства у тому числі, які проживають всі домогос-подарст-ва у тому числі, які проживають
(2004-2000) 2000 2004 у %
у міських поселен-
нях у сільській місцевості у міських поселен-нях у сільській місцевості 2000 2003
Всього грошових витрат, грн. 621,9 697,3 461,0 788,8 859,9
634,5 88,8 188,8 126,8
Споживчі витрати 91,6 94,7 81,7 91,2 94,0 83,1 -0,76 99,2 99,6
Продовольчі товари (включаючи харчування поза домом, алкогольні напої та тютюнові вироби) 58,2 60,2 51,6 58,1 59,6 53,5 -7,3 92,7 99,8
Непродовольчі товари та послуги 33,4 34,5 30,1 33,1 34,4 29,6 13,4 113,4 99,1
Грошова допомога родичам, друзям та іншим особам 2,4 2,0 3,6 2,4 2,0 3,4 33,3 133,3 100
Інші витрати (на особисте підсобне господарство, ку-півлю акцій, сер-тифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво житла тощо) 6,0 3,3 14,7 6,4 4,0 13,5 1,6 101,6 106,7
Для реального задоволення конкретних потреб людині необхідно ряд умов, зокрема - чітке визначення об'єкта потреб, його кількості (маси), якості, форми отримання (наприклад, продукти харчування - упаковані, свіжі, заморожені), наявність у неї засобів для обміну на об'єкт потреби, вчасна для обміну наявність останнього на ринку чи безпосередньо у виробника, іншого власника.
Особливо важливою є відповідність носія потреб (властивостей об'єкта) пропонованого на ринку об'єкта вимогам до нього суб'єкта потреб тощо. Тому сфера виробництва повиннасвоєчасно забезпечити ринок такими товарами, що

 
 

Цікаве

Загрузка...