WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування вибору системи компенсації еколого-економічних збитків на основі міжгалузевого балансу - Реферат

Обґрунтування вибору системи компенсації еколого-економічних збитків на основі міжгалузевого балансу - Реферат

металургія 35,310 50,404 0,502 2,319 1,616 17,878 9,708 31,205 179,653 1228,613 1,592 8,107 17,173 28,932 2,338 11,969 1,677 7,508
Хімічна 14,749 36,649 13,517 22,867 15,259 45,616 17,415 52,843 14,900 35,772 144,093 1181,622 14,778 31,302 44,081 75,350 14,333 32,708
Машинобудування 34,871 73,232 3,670 11,304 62,114 130,059 49,556 121,439 27,246 58,849 7,730 27,443 103,228 1135,021 31,057 63,521 20,533 43,606
Будівельних матеріалів 5,647 12,608 0,396 4,236 2,693 15,182 7,916 22,379 2,129 10,586 3,752 12,418 2,993 10,898 106,697 1129,119 15,256 27,526
Інші галузі 34,762 222,070 106,053 197,930 157,258 444,437 88,358 365,723 141,339 336,575 178,993 371,288 155,315 317,809 196,697 434,499 324,610 1545,522
(невідшкодовані збитки від аварій) збільшилися на 0,1 к. (125,035 - 125,034), повні витрати - збільшилися на 0,4 коп. (229,257 - 229,253). При цьому змінюється загальне виробництво (розраховано згідно з рівнянням (7в), різницю між якими показано в таблиці 4.
Таблиця 4
Порівняльна таблиця впливу на загальне виробництво еколого-економічних збитків (невідшкодовані збитки від аварій), млн. грн.1
Загальне виробництво з ЕЕЗ Загальне виробництво без ЕЕЗ Різниця
18239,850 18239,283 - 0,567
37878,948 37877,658 - 1,289
11141,445 11140,947 - 0,498
33478,088 33477,701 - 0,387
4698,075 4697,968 - 0,106
17593,192 17592,922 - 0,270
31736,165 31735,772 - 0,393
5989,146 5988,957 - 0,189
225356,697 225353,000 - 3,697
Таблиця 5
Вартісна структура валового внутрішнього продукту з урахуванням пореципієнтних збитків у 1999 році, %
Галузь Оплата праці найманих працівників Інші податки, пов'язані з виробництвом Інші субсидії, пов'язані з виробництвом Валовий прибуток, змішаний дохід ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ Податки на продукти та імпорт Субсидії на продукти та імпорт Пореципієнтні збитки (невідшкодовані збитки від аварій) ВВП
Електроенергетика 25,6 5,6 - 1,3 61,8 91,7 8,3 0,0 - 0,0096 100,0
Нафтогазова 10,8 4,2 0,0 40,1 55,1 44,9 0,0 - 0,0062 100,0
Вугільна 154,0 6,3 - 80,3 14,1 94,1 11,1 - 5,2 - 0,0022 100,0
Чорна металургія 55,4 3,4 0,0 33,8 92,6 7,4 0,0 - 0,0052 100,0
Кольорова металургія 59,3 3,2 0,0 26,8 89,3 10,7 0,0 - 0,0041 100,0
Хімічна 43,8 2,7 - 0,4 17,2 63,3 36,7 0,0 - 0,0027 100,0
Машинобудування 47,5 2,7 - 0,4 19,3 69,1 30,9 0,0 - 0,0030 100,0
Будівельних матеріалів 55,3 3,4 0,0 18,6 77,3 22,7 0,0 - 0,0029 100,0
Інші галузі 43,8 2,2 - 0,4 39,4 85,0 17,0 - 2,0 - 0,0061 100,0
РАЗОМ ВИТРАТ 44,3 2,7 - 1,9 38,0 83,2 18,5 - 1,6 - 0,0059 100,0
Змінюється вартісна та галузева структура ВВП (табл. 5 та 6), в якій враховано негативний вплив еколого-економічних збитків. В якості залежної змінної в розрахунках застосовувались пореципієнтні збитки (рівняння 6), тому можна визначити ті галузі, які схильні до пореципієнтних збитків - електроенергетика, нафтогазова промисловість та чорна металургія (рис. 2).
Таблиця 6
Галузева структура валового внутрішнього продукту з урахуванням пореципієнтних збитків у 1999 році, %
Галузь Оплата праці найманих працівників Інші податки, пов'язані з виробництвом Інші субсидії, пов'язані з виробництвом Валовий прибуток, змішаний дохід ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ Податки на продукти та імпорт Субсидії на продукти та імпорт Пореципієнтні збитки (невідшкодовані збитки від аварій) ВВП
Електроенергетика 3,3 12,1 3,8 9,3 6,3 2,6 0,0 9,35 5,8
Нафтогазова 1,0 6,6 0,0 4,5 2,8 10,3 0,0 4,46 4,2
Вугільна 6,4 4,4 78,7 0,7 2,1 1,1 6,0 0,69 1,9
Чорна металургія 5,5 5,6 0,0 3,9 4,9 1,8 0,0 3,91 4,4
Кольорова металургія 0,8 0,7 0,0 0,4 0,6 0,3 0,0 0,41 0,6
Хімічна 2,2 2,3 0,4 1,0 1,7 4,5 0,0 1,02 2,3
Машинобудування 6,3 6,0 1,3 3,0 4,9 9,8 0,1 2,97 5,9
Будівельних матеріалів 1,4 1,4 0,0 0,6 1,1 1,4 0,0 0,56 1,1
Інші галузі 73,0 60,8 15,8 76,6 75,6 68,2 93,9 76,65 73,9
РАЗОМ ВИТРАТ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис. 2. Схильність галузей промисловості до пореципієнтних збитків
Аналіз запропонованого методу дозволяє враховувати ЕЕЗ при формуванні ВВП, причому збільшуються прямі та повні витрати виробництва на одиницю виробленої продукції. Крім того, величина врахованих ЕЕЗ змінює вартісну та галузеву структуру ВВП (табл. 5 та 6), що дає змогу пропонувати страховий механізм відшкодування збитків, як зображено на рисунку 1. Застосування страхового механізму компенсації зменшить розмір ЕЕЗ і збільшить додану вартість у фінансовій галузі, а отже, і ВВП.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвиткуУкраїни: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і

 
 

Цікаве

Загрузка...