WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування вибору системи компенсації еколого-економічних збитків на основі міжгалузевого балансу - Реферат

Обґрунтування вибору системи компенсації еколого-економічних збитків на основі міжгалузевого балансу - Реферат

виробництво і за допомогою яких можна визначити більш важливі показники - коефіцієнти повних витрат з ЕЕЗ ((І-А)-1).
Необхідною умовою при цьому є незмінні ціни на виготовлену продукцію та послуги, що, в свою чергу, забезпечує сталість матриці коефіцієнтів прямих та повних витрат.
Визначивши матрицю прямих, а згодом і повних витрат з урахуванням ЕЕЗ можна показати їх негативний вплив на обсяги виробництва і відповідно на ВВП на прикладі МГБ за 1999 р. Для розрахунків застосуємо таку вихідну інформацію:
1. Дані відповідного звітного міжгалузевого балансу (за останній рік), коефіцієнти прямих витрат на 1000 грн. продукції галузей економіки за номенклатурою МГБ такі: складові кінцевого споживання в галузі без деталізації компонентів (інша мета аналізу); складові ВВП з "доданою вартості".
2. Для розрахунку екологічних впливів застосовуються: пореципієнтні збитки, які віднесені в кінцеві споживчі витрати. Як ідентифікований пореципієнтний показник для визначення збитків від аварійного забруднення середовища, пропонується використовувати оцінку недоотримання доходу населенню, що постраждало. Інформацію про захворюваність населення, обсяги і частотність викидів, що перевищують гранично допустимі викиди, можна визначити з розробок . Але в більшості випадків вони базуються на експертних оцінках, які використовуються для розрахунків величини недоотримання доходу, спричиненого різкою зміною рівня впливу на населення шкідливих речовин, що зумовили погіршення якості НПС в результаті ЕА; пореципієнтні збитки, враховані як окремі складові виробництва (збиток від руйнації й ушкодження основних виробничих фондів, знищення майна і споруджень, збиток від вилучення з обігу або погіршення якості сільськогосподарських угідь, збиток від втрат у рибному господарстві, збиток від втрати продукції й об'єктів лісового господарства, збиток від знищення і погіршення якості рекреаційних ресурсів, збиток, завданий природно-заповідному фонду); пофакторні збитки, які враховано в проміжному споживанні галузей (збиток від забруднення атмосферного повітря, збиток від забруднення поверхневих і підземних вод, збиток від забруднення поверхні землі і ґрунту); пореципієнтні збитки, віднесені на кінцеві споживчі витрати, в результаті ЕА (зі знаком мінус так, оскільки збитки від аварій не відшкодовано); пореципієнтні збитки, що враховані як окремі складові з виробництва (зі знаком мінус, оскільки збитки від аварій не відшкодовано).
За наявності МГБ та визначених ЕЕЗ можна виконати розрахунки коефіцієнтів прямих і повних витрат на виробництво з урахуванням ЕЕЗ, порівняти ці коефіцієнти без екологічних збитків, визначити коефіцієнт пореципієнтних збитків mi.
Розглянемо приклад розрахунків коефіцієнтів прямих та повних витрат з урахуванням ЕЕЗ і порівняємо з розрахунками цих коефіцієнтів у МГБ, що не враховують вплив ЕЕЗ для матриці розмірності 9 9. Для цього розглянемо МГБ за 1999 р.
Розрахуємо коефіцієнти прямих (матриця А) та повних витрат (матриця (І-А)-1) без урахування ЕЕЗ. Елементи першого стовпця (електроенергетика) а1 1;а1 2;…;а1 9 визначають прямі та повні витрати електроенергетики на кожну з дев'яти галузей виробництва з розрахунку на 1000 грн. продукції електроенергетики, або вклад кожної з дев'яти галузей на 1000 грн. продукції електроенергетики. Елементи другого стовпчика (електроенергетика) а1 1;а1 2;…;а1 9 визначають прямі та повні витрати нафтогазу на кожну з дев'яти галузей виробництва з розрахунку на 1000 грн. продукції нафтогазу, або вклад кожної з дев'яти галузей на 1000 грн. продукції нафтогазу тощо.
Елементи першого рядка (табл. 2.2) характеризують витрати електроенергетики у кожній з дев'яти галузей з розрахунку на 1000 грн. продукції кожної з галузей:
- а12 = 7,155 - прямі (повні а12 = 18,964) витрати електроенергії нафтогазовою галуззю на 1000 грн. продукції нафтогазу, тобто а12 = 0,7155 к. (повні а12 = 1,8964 к.);
- а13 = 125,034 - прямі (повні а13 = 229,253) витрати електроенергії вугільною галуззю на 1000 грн. продукції вугільної галузі, тобто а13 = 12,503 к. (повні а13 = 22,925 к.).
При розрахунках коефіцієнтів прямих та повних витрат на виробництво згідно з наведеною методикою пропонується враховувати ЕЕЗ. Оскільки вони безпосередньо впливають на виробництво. Для цього використаємо рівняння (2.7а), знайдемо коефіцієнти прямих та повних витрат (1 - )-1,
де для розрахунків коефіцієнтів пореципієнтних збитків mi застосовувалось рівняння (2.6). Порівнюючи значення таблиць 2.2 та 2.3 можна дійти висновку про збільшення витрат на виробництво з урахуванням ЕЕЗ: прямі витрати вугільної промисловості а13 з урахуванням ЕЕЗ у 1999 році
Таблиця 2
Коефіцієнти прямих та повних витрат на виробництво у 1999 році, (на 1000 грн. продукції)
Галузь Промисловість
Електроенергетика
Нафтогазова Вугільна Чорна металургія Кольорова металургія Хімічна Машинобу-дування Будівельних матеріалів Інші галузі
прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні
Електроенергетика 29,606 1092,640 7,155 18,964 125,034 229,253 105,533 223,303 106,003 162,976 55,932 91,543 35,543 73,592 71,465 121,895 31,648 64,763
Нафтогазова 242,992 341,062 129,311 1172,807 12,117 139,925 86,983 255,052 59,813 165,764 100,950 196,130 22,782 90,924 133,913 258,913 63,860 144,551
Вугільна 177,310 282,654 0,053 6,832 292,704 1490,022 109,416 286,231 10,004 64,616 1,705 31,921 1,260 37,261 4,174 51,156 3,155 28,286
Чорна металургія 10,856 43,453 0,792 6,297 38,327 103,679 303,396 1471,817 7,450 29,831 9,208 27,251 53,126 95,774 35,232 74,424 10,166 30,515
Кольороваметалургія 35,308 50,402 0,502 2,319 1,616 17,877 9,708 31,204 179,652 1228,611 1,592 8,107 17,173 28,932 2,338 11,968 1,677 7,507
Хімічна 14,748 36,647 13,517 22,867 15,259 45,615 17,415 52,841 14,900 35,771 144,092 1181,620 14,778 31,301 44,081 75,349 14,333 32,706
Машинобудування 34,870 73,228 3,670 11,304 62,113 130,057 49,555 121,436 27,246 58,848 7,730 27,442 103,227 1135,019 31,057 63,520 20,532 43,604
Будівельних матеріалів 5,647 12,607 0,396 4,236 2,693 15,182 7,916 22,378 2,129 10,586 3,752 12,418 2,993 10,898 106,696 1129,117 15,256 27,525
Інші галузі 34,760 222,056 106,052 197,925 157,258 444,425 88,357 365,710 141,338 336,565 178,992 371,279 155,314 317,801 196,695 434,487 324,602 1545,499
Таблиця 3
Коефіцієнти прямих та повних витрат на виробництво з врахування еколого-економічних збитків у 1999 р. невідшкодованих від аварій, (на 1000 грн. продукції)
Галузь Промисловість
Електроенер-гетика Нафтогазова Вугільна Чорна металургія Кольорова металургія Хімічна Машинобу-дування Будівельних матеріалів Інші галузі
прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні прямі повні
Електроенергетика 29,608 1092,645 7,155 18,965 125,035 229,257 105,534 223,307 106,004 162,979 55,932 91,545 35,544 73,594 71,465 121,898 31,649 64,766
Нафтогазова 243,002 341,078 129,312 1172,810 12,118 139,931 86,984 255,060 59,813 165,769 100,950 196,134 22,782 90,928 133,914 258,919 63,861 144,558
Вугільна 177,317 282,668 0,053 6,832 292,705 1490,028 109,417 286,238 10,004 64,619 1,705 31,922 1,260 37,262 4,174 51,159 3,155 28,288
Чорна металургія 10,856 43,456 0,792 6,297 38,327 103,681 303,399 1471,824 7,450 29,832 9,208 27,252 53,127 95,776 35,232 74,426 10,167 30,517
Кольорова

 
 

Цікаве

Загрузка...