WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Мотиваційний механізм трудової діяльності людини - Реферат

Мотиваційний механізм трудової діяльності людини - Реферат

для заохочення працювати, підвищення результативності їх праці, безпеки праці тощо.
Мотиваційний механізм фінансово-економічної діяльності підприємств (підприємців) спрямований на отримання прибутків шляхом впровадження вигіднихперетворень виробничих процесів, створення нової чи здешевлення продукції, що випускається, та вигідної їх реалізації і завдяки цьому отримання більшої суми доходів, зменшення витрат виробництва й обігу тощо.
Причому мотиваційний механізм діяльності підприємств спрямований на отримання максимального прибутку, або, в усякому разі, достатнього для розширення виробництва, проведення інноваційної діяльності, стимулювання колективів, забезпечення фінансових потреб власника тощо.
Мотиваційний механізм ефективно діє, коли суб'єкти потреб відчувають розумність пропорцій розподілу доходів, отриманих у результаті спільної діяльності. У формуванні системи розподілу доходів значна роль належить державі.
Існує думка фахівців, що в умовах ринкової економіки держава не визначає усю систему розподілу доходів між найманими працівниками і власниками засобів виробництва. На нашу думку, таке твердження має право на існування, але потребує конкретних визначень.
Безумовно, що в умовах ринкової економіки суб'єкти підприємницької діяльності (підприємства різних форм власності) наділені широкими правами самостійності. Наукова думка й законодавчі органи усе більше орієнтуються на розширення їхньої самостійності.
Однак держава законодавчо залишила за собою права державного регулювання економіки, у тому числі ринку праці, зайнятості, умов праці, оплати праці, соціального захисту населення, доходів і споживання. Тому вона законодавчо встановлює порядок формування і розподілу доходів між підприємствами, їх найманими працівниками і державою.
Держава через законодавчі та інші нормативні акти масштабно визначає усю систему розподілу доходів, отриманих за результатами роботи працівників і взагалі економічної діяльності підприємств і підприємців, між найманими працівниками, власниками засобів виробництва, якими користувалися наймані працівники, бюджетами, порядок його регулювання на макрорівні тощо.
Мотиваційний механізм, що діє на макрорівні із задоволення потреб кожної людини в ресурсах, окремих колективів, має, на нашу думку, поєднувати:
- обґрунтування і встановлення раціонального рівня потреб у конкретних життєвих засобах (об'єктах потреб);
- доведення раціонального рівня потреб до населення (через засоби масової інформації, літературу);
- державне регулювання рівня доходів населення, в тому числі заробітної плати;
- державне регулювання цін на життєві засоби;
- державне забезпечення населення субсидіями, грошовою допомогою, іншими джерелами коштів;
- державне стимулювання виробництва необхідних населенню засобів життєдіяльності;
- надання пільг населенню стосовно сплати ними податків;
- важелі покарання населення за поведінку поза межами, визначеними нормами, в тому числі законодавством.
Задоволення таких потреб вимагає від кожної людини (споживача) заробляння коштів (це здійснюється різними способами - робота з найму, підприємництво тощо) на придбання їх об'єктів. Кожна людини їх заробляє, працюючи, як правило, у складі колективу. Тому державні регулятори доходів колективів мають все-таки бути розраховані на стимулювання результативної роботи колективів, їх членів також через взаємовідносини у колективах.
Вважаємо, що в умовах будь-якого способу виробництва потреби колективів та окремих осіб повинні реалізовуватися з урахуванням таких принципів:
гармонізація розвитку усіх матеріальних, інформаційних, духовних та інших потреб особи;
соціальна справедливість при задоволенні потреб;
свобода діяльності колективів та осіб у задоволенні потреб від участі у виробництвах;
поєднання особистих потреб найманих працівників, виробничих потреб підприємства, потреб власника підприємств (засобів виробництва) або підприємців;
максимальне спрямування індивідуумом своїх фізичних і духовних сил, творчих здібностей та енергії на створення умов все більш повного задоволення своїх потреб.
Окремо необхідно виділити обумовлений ринковими важелями і стимулами принцип еквівалентного вкладу в результати виробництва отримання засобів задоволення особистих потреб керівників, робітників і спеціалістів підприємств як необхідної умови більш повної й ефективної реалізації виробничих потреб підприємств. Особисті потреби задовольняються залежно від результатів діяльності колективів, від розвитку і підвищення ефективності виробництва. Стан розвитку виробництва, безумовно, залежить від стимулювання зайнятих у ньому за результати діяльності з перетворення матеріально-технологічної бази, запровадження нових технологій, поліпшення організації тощо.
Ф. Енгельс писав, що "...розвиток виробництва більше всього стимулюється таким способом розподілення, який дозволяє всім членам суспільства якомога більш всесторонньо розвивати, підтримувати та проявляти свої здібності" [5, с. 206]. Як відомо, динамічна системи розподілу доходів як фактора стимулювання результативної праці давно знайшла застосування у відомих зарубіжних фірмах.
Але, на жаль, справедливий механізм розподілу спільно створеного доходу на підприємствах в сучасних економічних умовах України не діє, а якщо і починає діяти, то не на приватних підприємствах. Хоча з підняттям рівня цивілізації економіки, вдосконаленням економічних відносин здібності, висока віддача на робочих місцях мають найбільше цінитися, матеріально стимулюватися.
Безумовно, розвиток виробництва, як і рівень розвитку та задоволення особистих потреб у виробництві, найбільше визначається досконалістю способу суспільного виробництва. Саме цей спосіб впливає на потреби людини й колективів. Тому суспільство завжди прагне до прогресивного, на техніко-технологічній базі перетворення суспільного виробництва, шукає шляхи його орієнтації на максимальне задоволення запитів населення, власників підприємств.
Одним з таких шляхів є входження економіки країни в ринкову. Особистий інтерес кожної людини України до становлення ринкової економіки не випадковий, вона чекає суттєвих змін у своєму житті, позитивних зрушень у матеріальному та духовному достатку, в інформаційному достатку, якісного перетворення змісту, умов та підвищення рівня оплати своєї праці.
У зв'язку з переходом до ринкової економіки пересічна людина у першу чергу чекає задоволення її потреб у харчах, одягу, взутті та інших виробах, що покривають її щоденні запити, проблема задоволення яких була і залишається актуальною та складною. Це ж стосується пожитків, житла. Але навіть такі нагальні потреби повністю можуть задовольняти лише багаті верстви населення. Рівень задоволення потреб простої людини, чи вона працює найманцем на виробництві, чи зайнялася

 
 

Цікаве

Загрузка...