WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Мотиваційний механізм трудової діяльності людини - Реферат

Мотиваційний механізм трудової діяльності людини - Реферат

організації, технізації тощо. Процес праці - це дія людини на предмет праці, це сукупність дій робітника на робочому місці,спрямованих на досягнення результату його трудової діяльності [23, с. 28].
Поняття трудової діяльності ширше поняття праці, оскільки кожна людина творчо організовує свою трудову діяльність, прагне підвищити її результативність, підняти свій професійний рівень тощо.
Отже, можна вважати, що в літературних джерелах не розроблено широкого кола питань, що стосуються мотиваційного механізму трудової діяльності людини.
В їхніх роботах не розглядається мотиваційний механізм під кутом задоволення потреб людини.
А саме у зв'язку з побудовою в країні економіки соціальної орієнтації актуальними є наукові розробки мотиваційного механізму задоволення ресурсами вторинних потреб людини.
Наш аспект розгляду стосується того механізму, що регулює відношення людини до об'єкта праці, що стосується її працездатності, визначення чи вибору нею підприємства й умов праці, оцінки результативності праці з погляду отримання працюючим засобів задоволення потреб, тобто життєвих ресурсів. Тому навіть більш правильно визначати поняття не мотиваційного механізму праці, а мотиваційного механізму самоуправління трудовою діяльністю людиною, як більш широке, з одного боку, а з іншого - управління трудовою діяльністю найманих працівників з боку керівництва підприємства.
Теоретичні положення з мотиваційного механізму трудової діяльності, мотивації до праці, зокрема, на нашу думку, необхідно визначати, виходячи з того, що людина прагне отримати за результатами праці, які потреби має задовольняти (матеріальні, духовні, колективні, інші) тощо. Слід, наприклад, зважити, що наймані працівники на підприємствах за результатами праці можуть індивідуально отримати предмети кінцевого споживання (продукти харчування, одяг, житло тощо) або обмінні засоби (гроші, натуральні продукти для продажу, цінні папери). Вони також можуть брати участь у прибутках підприємства [18, с. 112]. У власника підприємства є зовсім інші мотиви до трудової діяльності. До таких, зокрема, належить отримання виробничих ресурсів, примноження багатства, отримання політичних дивідендів.
Узагальнено зазначимо, що мотиваційні механізми трудової діяльності найманих працівників підприємств, власників підприємств, приватних підприємців мають спільні й відмінні риси.
Метою написання даної статті є розробка теоретичних положень дослідження мотиваційного механізму трудової діяльності людей, що стосується використання найманої праці на підприємствах.
Мотиваційний механізм трудової діяльності людей можна розглядати у двох аспектах:
найманого працівника,
підприємства, що наймає людей на роботу.
За складові елементи мотиваційного механізму пропонується прийняти:
- орієнтири дії цього механізму - визначені види та рівні потреб у ресурсах, що прагне досягти людина за результатами праці;
- мотивації до вибору напряму діяльності, прикладання конкретної праці, отримання результатів праці;
- мотивації до підвищення ефективності праці, її інтенсифікації тощо;
- державне регулювання отримання обмінних засобів в обмін на продукти праці;
- державне регулювання трудових відносин, процесу праці тощо;
- стимулювання трудової віддачі на підприємстві, тобто де працює людина;
- мотивації до раціоналізації власної праці;
- мотивації до творчості у поліпшенні виробництва, його матеріально-технологічної бази, фінансування тощо;
- мотиватори;
- інші елементи.
Мотиваційний механізм поєднує такі системо-окреслювані елементи:
1) мету (для чого включаються мотиватори);
2) засоби (обмінні) для досягнення мети;
3) види мотивацій;
4) знання, досвід щодо об'єктів потреб;
5) інформація щодо напрямів застосування праці;
6) очікувану результативність праці щодо забезпеченості потреб;
7) дії з розширення поля прикладання праці;
8) посилення результативності праці;
9) мотиваційний ефект тощо.
Першою мотивацією, за словами В. Дедекаєва, є оплата праці для підтримання життєдіяльності, друга - працездатності.
Мотивація результативної праці кожного працівника на підприємстві нерозривно пов'язана з діяльністю та розвитком підприємства і повинна бути спрямована на повну реалізацію трудорезультативних можливостей працівника. Але їх реалізація буде за умови відповідного отримання від підприємства обмінних засобів.
Кожний працівник має свої потреби. Для одних перша потреба - нагодувати сім'ю, для інших, зокрема науковців, - творчість, для бізнесменів - нарощування капіталу.
Щоб їх задовольнити, кожна людина повинна діяти, але діяти цілеспрямовано, змістовно. Тому задоволення потреб є не тільки рушійною силою його діяльності з отримання засобів для задоволення потреб, але й визначальною для змісту його діяльності, свідомої чи неусвідомленої поведінки, як творця чи виробника засобів і як їх споживача.
Найбільш вагомим економічним елементом мотиваційного механізму спонукання до цілеспрямованої праці кожної людини у виробництві є отримання все більшої маси обмінних цінностей (засобів), зокрема грошей, за які придбаються інші цінності (об'єкти потреб), в першу чергу засоби існування, в тому числі продукти харчування, ліки, одяг, а також різні послуги. З накопиченням обмінних цінностей кожна людина хоче отримати більше нових засобів життєзабезпечення.
Прагнення до задоволення потреб слід відносити до внутрішніх збуджуючих мотивів. Воно є і стимулом ефективної праці, змін виду, місця трудової діяльності як індивідів, так і їх колективів. І взагалі, прагнення до надбання засобів для відповідного вирішення проблем із задоволення потреб - основи мотиваційного механізму трудової діяльності кожної людини в економічній сфері. Разом з тим зазначимо, що у цьому мотиваційному механізмі щодо задоволення потреб органічно поєднуються економічні потреби окремих осіб (особистостей), колективів підприємств, власників підприємств, держави.
Проте мотиваційний механізм на різних рівнях (колективи, підприємства, держава тощо) має свої особливості в елементах, структурі, спрямованості тощо.
Для осіб він поєднується і реалізується системою елементів на основі матеріальних і моральних стимулів до результативної та вигідної праці, отримання засобів для задоволення особистих і сімейних потреб у матеріальних, духовних та інших благах.
Мотиваційний механізм трудової діяльності людини тісно пов'язаний з середовищем, де вона отримує засоби для задоволення потреб, зокрема підприємств, з якими перебуває у трудових відносинах.
Для порівняння зазначимо, що мотиваційний механізм підприємств - це поняття, що означає систему важелів, стимулів, організаційних заходів та інших елементів зовнішнього економічного та адміністративного спонукання працівників, що використовуються

 
 

Цікаве

Загрузка...