WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моніторинг оподаткування доданої вартості - Реферат

Моніторинг оподаткування доданої вартості - Реферат

змін 4,9
3,2
0,65 2,0
0,62 2,1
1,05 4,3
2,04 4,4
1,02 5,4
1,22 4,6
0,85 4,8
1,04 6,6
1,37 7,0
1,06
4 Прибутковий податок з громадян.
Темп змін 12,2 6,5
0,53 7,7
1,18 8,6
1,11 11,7
1,36 12,5
1,06 13,7
1,1 13,0
0,94 15,9
1,22 17,4
1,1 18,0
1,03
* Таблиця розрахована за даними держкомстату України [2, с. 57].
Побудуємо порівняльні графіки темпів змін ПДВ (а), податку на прибуток підприємств (b), акцизного збору (с), прибуткового податку з громадян (d) (рис.1-4).
Рис. 1. Графік темпів зміни справляння прибуткового податку з громадян
Рис. 2. Графік темпів зміни справляння акцизного збору
Рис. 3. Графік темпів зміни справляння податку на прибуток підприємств
Рис.4. Графік темпів зміни справляння ПДВ
Аналіз податків показує майже однакове коливання темпів змін податкових надходжень більше середньої. Але найбільша питома вага ПДВ у зведеному бюджеті України припадає на 1997-1999 роки, а потім значне зниження цієї частки у 2000-2002 роках. Відповідь на причину цього явища знаходимо в роботі П. Мельника. Він пояснює, що в 2000 році відбулося зростання ВВП на 6 % та зменшення частин податку на додану вартість у структурі доходів зведеного бюджету на 19,2 % (темп падіння до попереднього року становив 5,9 %). При цьому ставка ПДВ залишалася на рівні 20 %. Пояснити таку ситуацію можна тим, що збільшення обсягів ВВП відбулося, в основному, за рахунок зростання обсягів продукції у паливно-енергетичному та металургійному комплексах, яка має у кінцевій продукції низьку частку доданої вартості та більшість якої експортується. Тому справляння ПДВ не мало істотного впливу на рентабельність продукції цих галузей. Крім того, ці галузі мають суттєві пільги щодо сплати ПДВ [5, с. 180]. Для підтвердження цієї тези проаналізуємо частку податкових надходжень у ВВП (таблиця 4).
Таблиця 4
Частка податкових надходжень у ВВП
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Податки та обов'язко-ві платежі до зведеного бюджету, у % до ВВП 35,3 36,6 36,7 37,5 32,0 27,4 22,8 21,3 19,3 18,1 18,2 18,4 18,1
* Таблиця розрахована за даними держкомстату України [(2, с. 58].
Дані таблиці 4 свідчать, що частка податкових надходжень у ВВП з року на рік зменшується. Проте вона встановилася в 2000 році на рівні близько 18 % і залишається на цьому рівні декілька років підряд. До цього слід додати, що обсяг податкових відрахувань зростає, тому що зростає з року в рік ВВП і доходи Зведеного бюджету України (таблиця 5).
Таблиця 5
Окремі макроекономічні показники економічного розвитку України

з/п Назва показника 2000 2001 2002 2003
у % до попереднього року
1 ВВП 105,9 109,2 105,2 109,3
2 Доходи зведеного бюджету, % до ВВП 28,9 26,9 27,4 28,5
3 Видатки зведеного бюджету, % до ВВП 28,3 27,2 26,7 28,7
4 Сальдо зведеного бюджету, % до ВВП 0,6 - 0,3 0,7 - 0,2
* За даними Послання Президента України до Верховної Ради України [9, с. 28].
Аналіз основних макроекономічних показників економічного розвитку України підтверджує зростання ВВП.
Загалом за темпами зростання всього комплексу економічних показників у 2000-2003 рр. Україна увійшла до групи країн, які сьогодні лідирують у світі. За оцінками ЄБРР середньорічні темпи зростання ВВП країн Центральної Європи та Балтії, які раніше лідирували, за відповідний період становили 3,3 %, тоді як в Україні - 7,4 %. Варто зазначити, що досягнуті темпи економічного зростання суттєво перевищують темпи збільшення суспільного продукту в колишній УРСР, які у 1976-1980 рр. становили 3,4 %, у 1981 - 1985 рр. - 3,3 %, у 1986 - 1990 рр. - 1,7 %. Таким чином, виникла розбіжність між темпами зростання ВВП в Україні і практичною їх стабілізацією щодо питомої ваги податкових надходжень до державного бюджету. Пояснення такого становища подано у Посланні Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році". Там зазначається, що особливо гострою залишається проблема реформування податкової системи. У 2002-2003 рр. прийнято ряд законів, які закладають підвалини реформування податкової системи, зокрема, щодо зниження податкового навантаження на фізичних осіб та податку з прибутку підприємства. Однак ці механізми не зможуть вирішити всі проблемні питання податкового законодавства, його вплив на реалізацію структурних завдань і завдань інноваційного розвитку. Утвердження ще на старті трансформаційного процесу діючої податкової системи, механічне копіювання нею системи оподаткування країн з розвиненою ринковою економікою повинно розглядатися як одна з відчутніших помилок політики реформ, здійснюваних у роки незалежності нашої держави. Суперечності податкової системи перетворилися на найсуттєвіше гальмо розвитку економіки і становлять найбільшу загрозу виведенню її на територію сталого зростання. Підтвердженням цього є постійне зростання заборгованості підприємств і організацій перед бюджетом. Недоїмка по податках та обов'язкових платежах зросла з 8,7 млрд грн. у 2001 р. до 15,3 млрд грн. на 1 січня 2004 р. Водночас має місце значна заборгованість бюджету з відшкодуванням суб'єктам господарювання платежів з ПДВ. Станом на 1 січня 2004 року бюджетна заборгованість з відшкодуванням податку на додану вартість складала 7,6 млрд грн., у т. ч. з простроченим терміном - 3,9 млрд грн. [9, с. 34].
Слід зазначити, що нині ситуація з адмініструванням податку на додану вартість не покращилась. Як зауважив Президент України Віктор Ющенко, що "лише по певних оборотах з ПДВ з держбюджету було викрадено більше двох млр. грн."[10, с. 2].
На нашу думку, існуючі негаразди із справлянням ПДВ пов'язані з тим, що значний вплив у цьому процесі мали фактори недоліків у самій технології нарахування і збирання податку на додану вартість. До них слід віднести використання суб'єктами підприємництва процесу відшкодування ПДВ для незаконного отримання коштів з бюджету. До цього необхідно додати практику ведення у фірмах чотирьох обліків: бухгалтерського, загально податкового, обліку з ПДВ і тіньового. Самі по собі процеси формування, нарахування і збирання ПДВ непрозорі. Існує різне трактування їх податківцями і платниками податків. У результаті цього виникають численні порушення податкового законодавства, застосування фінансових, адміністративних і санкцій Кримінального кодексу України. З року в рік зростає чисельність розгляду в

 
 

Цікаве

Загрузка...