WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моніторинг оподаткування доданої вартості - Реферат

Моніторинг оподаткування доданої вартості - Реферат


Реферат на тему:
Моніторинг оподаткування доданої вартості
За роки незалежності Україна пройшла складний шлях реформування економіки народного господарства. Проте макроекономічні показники ще не досягли рівня 1989-1990 років. Так, ВВП України на 1 січня 2004 року становив майже 44 % обсягу 1990-го року, хоча чисельність населення скоротилася лише на 5,8 %. Дохід на душу населення впав у 1,8 раза [1]. Хоча промисловими підприємствами за 2003 р. вироблено продукції і надано послуг на суму 220,6 млрд. грн., що на 15,8 % більше, ніж за 2002 р. Оборот підприємств оптової торгівлі за 2003 рік становив 350,7 млрд. грн. Фізичний обсяг оптового товарообігу порівняно з 2002 р. збільшився на 13,1 % [2-6].
До сповільнення темпів виходу України з економічної кризи, крім прорахунків стратегічної трансформації народного господарства, слід віднести і прорахунки податкової системи.
Однією з причин є невикористання певною мірою методів економічного аналізу податкових надходжень. На думку В. Білоуса, В. Ніколаєва і А. Чугаєва, замість моніторингу й аналізу економічного середовища податкові органи здійснюють фактично лише моніторинг платників податків та аналіз надходження платежів. Дослідження причинно-наслідкового зв'язку між партнерами економічної системи країни, галузей, регіонів - платниками податків - фактично відсутній. Отже, відсутня необхідна основа для аналізу зворотного впливу стану системи оподаткування на стан і динаміку економічного середовища [3-7].
Удосконалення податкової системи України в сучасних умовах розвитку країни є однією з актуальніших проблем, від цього залежить наповнення державного бюджету, подальший розвиток підприємництва, інвестування важливих галузей народного господарства та соціальний захист населення. Недоліки податкової системи впливають на регуляцію економічних процесів у ринкових умовах та на їх тінізацію. Проте модернізація податкової системи неможлива без виявлення причин і детермінантів її недосконалості.
Одним з вагоміших у системі оподаткування є податок на додану вартість. Поширене його використання пов'язане з рядом переваг, як вважає О. Чередниченко, що стимулюють як державу, так і платника. По-перше, оподаткування витрат більшою мірою вигідні і державі, і платнику, ніж оподаткування доходів. По-друге, оскільки безпосереднім об'єктом податку виступають витрати, то різко посилюється зацікавленість у зростанні доходів. По-третє, від ПДВ значно складніше ухилятися і, отже, з ним пов'язано менше порушень [4, с. 28].
Щодо останнього висновку автора, то з ним не можна погодитися, тому що, як свідчить практика оподаткування, найбільша кількість випадків і втрат бюджету саме через ПДВ.
Щодо важливості ПДВ, то наведемо висловлювання П. Мельника: "Податок на додану вартість - головний непрямий податок в Україні і основне джерело наповнення дохідної частини бюджету. Цей податок було введено у 1992 році Декретом Кабінету Міністрів (його ставка становила 28 %). ПДВ разом із акцизним збором замінив податок з обороту і податок з продажу. Частка ПДВ складала 39,3 % від загального обсягу податкових надходжень" [5, с. 179].
Визначимо питому вагу ПДВ у загальному обсязі податкових надходжень за 2003 рік (таблиця 1).
Таблиця 1
Надходження окремих податків до бюджетів за 2003 рік

з/п
Назва платежу Мобілізовано органами ДПС Надійшло до зведеного бюджету Питома вага до податкових надходжень, %
Всього тис. грн. Держбюджет,
у т. ч
1. Всього доходів 47 527 369 46 053 982 26 569 198
2. Податкові надходження, всього
41 953 865
40 490 489
21 895 216
3. Податок з доходів громадян
13 547 775
13 521 316
0
33,3
4. Податок на прибуток підприємств
13 197 281
13 197 281
13 046 929
32,5
5. Податок на додану вартість
31 57 231
3 157 231
3 157 231
7,8
6. Акцизний збір із вироблених в Україні товарів
4 659 132
4 659 132
4 554 043
11,5
7. Акцизний збір із ввезених на територію України товарів
43 505
43 505
43 505
0,1
* Таблиця розрахована за даними ДПА України [6, с. 4].
Дані таблиці 1 свідчать про малу питому вагу ПДВ: лише 7,8 % в загальному обсязі податкових надходжень за 2003 рік. Тобто питома вага ПДВ впала в 2003 році порівняно з 1992 роком у 5 разів. Це пояснюється тим, що в структурі податкового боргу за податковими зобов'язаннями станом на 01.01.2004 р. найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість - 6539,0 млн грн., або 46,5 %, питома вага податку на прибуток становить - 4087,2 млн грн., або 29,1 % (7/37). До цього слід додати витрати бюджету через отримання пільг щодо сплати податків (таблиця 2).
Таблиця 2
Втрати бюджетних надходжень з отриманих платниками пільг за 2003 рік

з/п Назва податку Не сплачено через отримання пільг, тис. грн. Питома вага до загальної суми пільг, %
1. Всього 47 446 077 100,0
2. Податок на прибуток підприємств 2 537 046 5,3
3. Податок на додану вартість 41 414 094 87,3
4. Акцизний збір з вітчизняних товарів 2 593 357 5,5
* Таблицю складено на основі даних ДПА України [7, с. 35].
Як бачимо, 87,3 % - це втрати бюджетних надходжень за рахунок отриманих пільг платниками податку на додану вартість. Такої ж думки С. Юрій і І. Таранов, які вважають, що через негативний вплив на загальні підсумки виконання доходів зведеного бюджету надання податкових пільг за окремими видами податків, з боргами, обов'язковими платежами держава не дораховує значних сум коштів [8, с. 55].
Для аналізу динаміки ПДВ у структурі податкових надходжень розрахуємо дані за роки незалежності України у % до сум зведеного бюджету (таблиця 3).
Таблиця 3
Структура податкових надходжень за характером податкового стягнення у % до обсягу доходів зведеного бюджету

з/п Назва податку 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 ПДВ.
Темп змін 39,3 24,8
0,63 21,9
0,88 20,7
0,94 29,3
1,41 25,4
0,86 25,1
0,98 19,2
0,76 18,8
0,97 21,7
1,15 16,8
0,77
2 Податок на прибуток підприємств
Темп змін 22,7 27,3
0,83 23,5
0,86 18,2
0,77 20,6
1,13 19,8
0,96 19,7
0,99 15,7
0,79 15,0
0,95 15,1
1,06 17,6
1,17
3 Акцизний збір.
Темп

 
 

Цікаве

Загрузка...