WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методологічні аспекти сукупного попиту і пропозиції та специфіка їх формування в економіці України - Реферат

Методологічні аспекти сукупного попиту і пропозиції та специфіка їх формування в економіці України - Реферат

країнах-імпортерах. За даними Держкомстату України при загальному скороченні ВВП порівняно з 1990 роком на 39 %, обсяги реалізації вітчизняних товарів та послуг на зовнішньому ринку зменшилися лише на 3,7 %, а на внутрішньому - на 78,0 %. Загрозою зорієнтованості економіки України на пріоритетне обслуговування зовнішнього попиту є надзвичайна її вразливість і залежність як від сплесків, так і спадів світової економічної кон'юнктури, що практично виключає стабільне економічне зростання. Водночас залежність України як за обсягами, так і за структурою зовнішньоекономічних зв'язків виступає не тільки чинником можливих загострень в економіці, а й сприяє консервації існуючої нераціональної структури виробництва, перешкоджає розвиткові високотехнологічних галузей.
Ідентифікація категорій, що відображають сукупний попит, потребує певних уточнень. Як відомо, в науковій літературі широко використовується методика обчислення сукупного попиту за формулою розрахунку валового внутрішнього продукту методом витрат. Згідно з даною методикою сукупний попит визначається як сума кінцевого споживання, інвестицій, державних закупок і чистого експорту. Проте всі ці елементи сукупного попиту визначають лише загальнотеоретичний рівень розгляду проблеми, абстрагуючись від численних питань міжгалузевих зв'язків і пропорцій, без урахування розвитку на різних стадіях відтворення суспільного продукту, передусім стадії виробництва та утворення доходу. Стадія виробництва характеризується показниками валового випуску, проміжного споживання, валової доданої вартості. Стадія утворення доходу включає відповідно оплату праці, податки, пов'язані з виробництвом, субсидії, валовий та чистий прибуток. Ці показники повніше характеризують стан сукупних попиту та пропозиції та друкуються органами національної статистики.
Ще детальніше макропоказники сукупного попиту та пропозиції викладено в міжгалузевому балансі виробництва та розподілу товарів і послуг. У ньому подано розгорнуту характеристику процесів відтворення та взаємовідносин галузей, що виробляють товари та надають послуги. Відображаючи валовий випуск, проміжне споживання, вартісний склад валового внутрішнього продукту та його використання на кінцеве споживання та валове нагромадження міжгалузевий баланс дає повне уявлення про внутрішній попит, особливо виробничий, а також зовнішній попит ( табл. 1).
Таблиця 1
Сукупний попит та його кількісні параметри*
2001 2002 2003 2004 2005
млн грн в % млн грн в % млн грн в % млн грн в % млн грн в %
Внутрішній попит 484220 100 528624 100 630831 100 842015 100 1017565 100
В тому числі
Виробничий попит 324555 67,03 348408 65,91 418562 66,95 569972 67,69 686988 67,51
з нього
проміжне споживання 280030 57,83 302814 57,28 363487 57,62 496642 59,02 592824 58,26
валове нагромадження
капіталу 44525 9,20 45594 8,63 58851 9,33 73070 8,68 94164 9,25
Споживчий попит 156344 32,29 170325 32,22 201624 31,96 246113 29,23 326880 32,12
Чистий експорт 3321 0,69 9891 1,87 6869 1,09 25930 3,08 3697 0,36
Зовнішній попит 113245 100 124392 100 154394 100 211248 100 227252 100
*Розраховано автором за даними: "Статистичний щорічник України за 2004 рік" / Експрес-інформація Держкомстату України "Валовий внутрішній продукт за 2005 рік"
Проведені на основі міжгалузевого балансу розрахунки сукупного попиту містять такі елементи, як внутрішній попит, у тому числі виробничий (сума проміжного споживання та валового нагромадження основного капіталу), споживчий попит (сума витрат на кінцеве споживання домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, індивідуальних і колективних споживчих витрат сектора загального державного управління), чистий експорт, а також зовнішній попит. Розвиток економіки повинен супроводжуватися поліпшенням існуючих макроекономічних пропорцій: зростанням частки валового нагромадження основного капіталу, кінцевого споживання та відповідним зниженням частки проміжного споживання. Сповільнення темпів економічного зростання пояснюється тим, що короткочасні кон'юнктурні чинники вичерпують свій продуктивний потенціал, а базових передумов економічного розвитку не створено. Темпи структурних змін є вкрай недостатніми для того, щоб визначити даний тип економічного розвитку національної економіки як переважно інтенсивний.
Особливості формування сукупної пропозиції в українській економіці. Сукупною пропозицією (aggregate supply, AS) в економічній теорії називається обсяг товарів і послуг, який фірми готові виробити та запропонувати протягом певного періоду (зазвичай, року).
Графічно сукупна пропозиція відображається як залежність реального обсягу національного виробництва від рівня цін. Підвищення рівня цін створює стимули для виробництва і продажу додаткової кількості товарів і послуг. Зниження рівня цін, навпаки, викликає скорочення виробництва. Тому залежність між рівнем цін і обсягом національного виробництва є прямою.
Існують розбіжності щодо природи і форми кривої сукупної пропозиції. У макроекономіці використовуються кейнсіанська і класична форми кривої сукупної пропозиції залежно від часового періоду. Вважається, що в довгостроковому періоді усі ціни як на товари, так і на ресурси є гнучкими і змінюються в однакових пропорціях. Тому довгострокова крива сукупної пропозиції є вертикальною лінією. Це означає, що підвищення цін не викликає збільшення обсягу національного виробництва у довгостроковому періоді. У короткостроковому періоді ціни не мають такої гнучкості. Якщо фірми будуть розраховувати на те, що протягом певного періоду ціни на ресурси (і, відповідно, витрати виробництва на одиницю продукції) не зміняться, то відповідною реакцією на збільшення сукупного попиту буде збільшення обсягу національного виробництва при незмінному рівні цін. Тоді крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді матиме вигляд горизонтальної прямої. У сучасній економічній теорії відображаються усі можливі варіанти розвитку:
- за умови неповної зайнятості та постійних цін, що характерно для депресійного стану економіки;
- в умовах, що наближаються до повної зайнятості та нестачі виробничих і трудових ресурсів;
- за умови повної зайнятості, коли рівень фактичного безробіття дорівнює природному безробіттю і спостерігається інфляційне зростання цін.
Як і у випадку з сукупнимпопитом, необхідно внести певні доповнення до категорій, що визначають обсяг сукупної пропозиції. Тут так само доречно використовувати категорію валового випуску, а також різних модифікацій суспільного продукту.
Хоча ВВП є центральною категорією національних рахунків і претендує на роль головного індикатора сукупної пропозиції, є певні сумніви в тому, що він найбільш вірогідно характеризує обсяги товарів і послуг, що пропонуються для кінцевого споживання та нагромадження. Є ряд інших форм суспільного продукту, які мають певну специфіку у формуванні пропозиції товарів та послуг. Це, зокрема, валовий національний дохід (далі - ВНД), що дорівнює ВВП плюс первинні доходи, одержані резидентами за кордоном у вигляді оплати праці, відсотків, дивідендів, неінвестованих доходів від прямих зарубіжних інвестицій, мінус первинні доходи, передані резидентами за кордон. Згідно з національними рахунками України за 2004 рік ВВП у ринкових цінах становив 344 822 млн. грн., а дохід від власності сплачений іншим країнам, - 5 467 млн. грн., або 1,59 % ВВП. Валовий національний дохід дорівнював 341 686 млн. грн., формуючи сукупну пропозицію в обсязі 99,09 % ВВП.
Наступна категорія - валовий

 
 

Цікаве

Загрузка...