WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні аспекти оцінки ефективності процесів інтеграції підприємств - Реферат

Методичні аспекти оцінки ефективності процесів інтеграції підприємств - Реферат

агрегатів.
В економічних дослідженнях зазначається, що потенційне значення концепції синергізму, або взаємозв'язку, полягає у тому, що вона допомагає забезпечити більшу (або не меншу) рентабельність капіталовкладень при комбінації учасників кластера, ніж у тих випадках, коли управління ними здійснювалось роздільно.
На об'єднання, що ефективно працює, ринок реагує підвищенням вартості капіталів (акцій) учасників об'єднання. Отже, вартість капіталу - це об'єктивний універсальний показник, через посередництво якого зовнішнє середовище (ринок) оцінює становище суб'єкта господарювання. Сам факт створення об'єднання, як підтверджує практика, також призводить до підвищення вартості капіталу його учасників. Пояснюється це так званим ринковим очікуванням. Логічним для учасників ринку, у тому числі для дійсних акціонерів і потенційних інвесторів, є припущення, що об'єднуватись можуть підприємства, що нормально працюють, керівництво яких обґрунтувало можливості для кращої спільної роботи у майбутньому. У потенційних інвесторів формується уявлення, що справи у учасників об'єднання йдуть на краще. Їх уява перетворюється у зростання вартості акцій, у більш високий кредитний рейтинг підприємств-учасників,які стають для останніх чинниками кращих відповідних можливостей.
Доходи від синергетичного ефекту створення кластерного об'єднання можна визначити на основі додаткових позитивних грошових потоків, які у більш широкому розумінні можна назвати джерелами синергетичних доходів.
Створення кластерного об'єднання має на меті економічний сенс тільки у тому випадку, коли є підстави очікувати, що ринкова вартість капіталів учасників об'єднання ( ) буде більшою, ніж вони коштували до створення кластера: Вk1 + Bk2 і т.д. Вk1; Bk2 - вартість капіталу учасників об'єднання.
>Вk1+Bk2+...+Bkn. (1)
Таким чином, об'єднання буде успішним, якщо нова вартість перевищує суму вартостей учасників об'єднання. Різниця між новою вартістю і сумою вартостей учасників об'єднання називається чистим приростом вартості (" В'k) від створення об'єднання:
= (Вk1 + Bk2 + ... + Bkn ). (2)
У випадку, коли має позитивне значення, говорять, що має місце синергія, її позитивний ефект.
Чистий приріст вартості " В'k може проявлятися на діяльності усіх без винятку учасників об'єднання:
= k1 + k2 + ... + kn , (3)
або на діяльності окремих його учасників:
, (4)
де - повна вартість капіталу n-го учасника після створення об'єднання.
Спірною може бути думка щодо впливу факту об'єднання на тих чи інших його учасників. На нашу думку, може йтися тільки про терміни вияву цього впливу. Реакція ринку щодо кожного з учасників об'єднання у формі підвищення вартості капіталу може проявитись по-різному та у різні терміни. Ця реакція залежить від різних обставин, зокрема від інформованості учасників ринку, оперативності і всебічності інформації щодо нових умов діяльності підприємства.
Нову вартість можна розрахувати у два етапи: спочатку визначити Вkn, а потім . Якщо учасник об'єднання є відкритим акціонерним товариством, то його ринкову вартість Вkn можна визначити за даними фондового ринку. Якщо ж підприємство невідкритого типу, його вартість визначається шляхом порівняння з ринковою вартістю подібних підприємств, або іншими методами, відомими у сфері оцінки вартості бізнесу.
Для визначення необхідно знати додатковий позитивний грошовий потік. Методи його визначення можуть бути різними залежно від форми об'єднання. У випадку об'єднання асоціативного типу, без створення єдиних органів управління, без будь-якого об'єднання грошових потоків визначається окремо для кожного учасника об'єднання за формулою (4). У разі створення об'єднань у формі корпорацій, концернів тощо і повної або часткової централізації фінансової діяльності додатковий грошовий потік об'єднання може визначатися як різниця між грошовим потоком об'єднання і сумою грошових потоків кожного з підприємств окремо:
(5)
Відповідний додатковий грошовий потік (ГП) може бути розділений на чотири складові частини:
Відповідний додатковий грошовий потік (ГП) може бути розділений на чотири складові частини:
(6)
де - різниця між доходами;
- різниця між витратами;
- різниця між податками і податковими зборами;
- різниця між новими основними засобами ( ) і чистим оборотним капіталом ( ).
На підставі цієї формули можна визначити, що об'єднання матиме синергетичний позитивний ефект у випадках:
- збільшення доходів;
- зменшення витрат;
- зменшення податків і податкових зборів;
- зменшення необхідних витрат на основні засоби;
- зменшення суми оборотних коштів.
Наведені методи оцінки не є вичерпними, проте дозволяють розрахувати основні показники економічного ефекту створення сучасної моделі об'єднання підприємств, обґрунтувати зміну системи управління місцевими виробничими комплексами.
Проте потребують свого подальшого дослідження джерела ефективності відносин, форми партнерства, кооперації та способи їх використання для забезпечення розвитку учасників інтеграції.
Література:
1. Соколенко С.І. Економічна стратегія: формування нових виробничих систем. Світовий досвід і впровадження мережевих структур в Україні // Нові виробничі системи і розвиток економіки України // Матеріали економічного самміту. - Київ, 2003. - С. 12-33.
2. Сєріков А.В., Сіромаха Н.С. Економіко-математичне обґрунтування необхідності кооперації малих підприємств України // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 1 (43). - С. 162-167.
3. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 412 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...