WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Маркетингова політика та її вплив на платоспроможність суб’єктів господарювання - Реферат

Маркетингова політика та її вплив на платоспроможність суб’єктів господарювання - Реферат

маркетинг як філософія взаємодії і координації підприємницької діяльності;
- маркетинг як концепція управління;
- маркетинг як засіб забезпечення переваг у конкурентному середовищі;
- маркетинг як метод пошуку рішень.
Викладене вище дозволяє підкреслити, що основне призначення маркетингу - це постійний розвиток процесу обміну і взаємовигідність обміну для усіх учасників-партнерів.
У сучасних умовах усе більшого впровадження набуває маркетинг як метод пошуку рішень у практичній сфері підвищення конкурентоспроможності продукції. Особливо чітко такі риси маркетингу проявляються при інноваційному, творчому, нестандартному підході до процесу створення цілісного образу цього бренду. Між стандартним (класичним) і нестандартним підходами в маркетингових дослідженнях нема суперечностей, вони підсилюють і доповнюють один одного. Класичний підхід, який на думку вчених (Г.Л. Багієв, Л. Балабанова, А. Войчак, А. Романов, А. Павленко та інші) базується на класичному мисленні, доводить до логічного завершення нові, нестандартні розробки. Такі нестандартні підходи важливі тоді, коли відомі: цільовий ринок, його розміри, потенційні покупці, конкуренти, товар (послуга) тощо. У контексті окремих елементів маркетингумікс Ф. Котлер і Фернандо Тріас де Без пропонують поглянути на кожний з них з іншого, нетрадиційного погляду. Наприклад, рівень ринку розглядається в таких аспектах:
- корисність товару харчування (сир) розглядати ще й з погляду медичної корисності (поповнення організму необхідним елементом - кальцієм);
- розширення цільової аудиторії, наприклад, випускати йогурти і для малюків віком до одного року тощо.
Доцільно застосовувати нестандартні підходи до якості та вигляду товару. Наприклад, якщо до одного із товарів добавити частку "не", то такий корисний продукт для здоров'я, як кава, перетвориться в каву без кофеїну; зменшення телекартинок до розмірів дисплея мобільного телефону призведе до того, що телепередачі можна буде дивитися за допомогою мобільного телефону та інші. На засадах нестандартного підходу важливий донедавна принцип "розширення асортименту" змінюється принципом "науково-технічного" удосконалення із суттєвим розширенням функцій уже відомих видів продукції.
Виробництво товару залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від формування ціни. Ціна є серцевиною будь-якого господарського механізму, тому що вона впливає на рух матеріальних потоків, розприділення товарної маси, рівень добробуту населення, є грошовою сумою, яку споживач сплачує за конкретний товар. У свою чергу ціна, як економічна категорія, має подвійний характер: з одного боку, в основі ціни лежить класична теорія вартості, з іншого - ціна визначає корисність (цінність) товару через попит на нього.
В умовах нестандартного підходу змінюється і формула ціноутворення, (тобто, незважаючи на те, який вид роботи виконує клієнт, він платить за термін часу роботи на комп'ютері), а також форма розповсюдження товарів. Наприклад, здійснити покупку продуктів харчування можна на автобусних зупинках, автозаправках.
Слід зазначити, що нестандартний підхід до маркетингу починає реалізовуватися і на нашому українському ринку. Підприємства, які використовують нестандартний підхід до маркетингової діяльності, безумовно будуть більш конкурентоспроможні. І на сьогодні підприємству для створення своїх позицій на ринку бажано було б змінювати "зміст" "діючих" товарів (наприклад, виробляти шоколад без цукру, безалкогольне, мінералізоване пиво, радіо- та мобільні телефони, кишенькові телевізори та інші), а не займатися розробкою нових. Адже створення нових товарів потребує більше матеріальних вкладень, що збільшує витрати та знижує їхню прибутковість.
Безпосередній позитивний вплив маркетингу на прибутковість, а значить, і конкурентоспроможність суб'єктів господарювання визначає його важливість в економічному механізмі функціонування СГ. Адже конкурентоспроможність у ринковій економіці є вирішальним фактором комерційного успіху підприємства. Участь у торговельному процесі конкуруючих між собою підприємств, організацій торгівлі потребує від них розробки і реалізації такої стратегії поведінки, яка б забезпечила високий рівень конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на споживчому ринку у довгостроковій перспективі.
Поняття "конкурентоспроможність" стосовно підприємств можна визначити як здатність підприємств підвищувати платоспроможність, ефективно адаптуватися до змін конкурентного маркетингового середовища, використовуючи свої сильні сторони і концентруючи свої зусилля на пріоритетних напрямах роботи.
Отже, конкурентоспроможність можна визначити як здатність окремого класу суб'єктів господарювання продуктивно займати деяку ринкову нішу та ефективно утримувати свої позиції. Конкурентоспроможність характеризує ступінь відповідності СГ певним ринковим потребам: пропозиція (товар) - попиту, маркетингові заходи і методи - можливості забезпечити конкурентні переваги, підприємство - економічній і соціальній захищеності та перспективності розвитку в умовах конкурентного ринку.
Фундаментальною основою конкурентоспроможності СГ повинен стати стратегічний маркетинговий аудит конкурентоспроможності.
Стратегічний маркетинговий аудит конкурентоспроможності - це системний комплексний аналіз конкурентоспроможності підприємства з позицій оцінки ефективності стратегічної доцільності товарного портфеля підприємства, їхньої маркетингової та загальної фінансово-господарської діяльності у довгостроковій перспективі в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби.
Механізм стратегічного маркетингового аудитуконкурентоспроможності підприємств-конкурентів реалізується у таких аспектах аналізу конкурентоспроможності: оцінка конкурентоспроможності товарів; дослідження конкурентоспроможності маркетингової політики; діагностика конкурентоспроможності підприємств у цілому.
Основний принцип стратегічного маркетингового аудиту конкурентоспроможності можна визначити так: конкурентоспроможність товарів є проявом конкурентоспроможності маркетингової політики підприємств, а конкурентоспроможність маркетингової діяльності відбиває конкурентоспроможність підприємств у цілому.
Конкурентоспроможність, що розглядається стосовно окремого товару, - це більш високе порівняно з товарами-конкурентами співвідношення сукупності якісних і вартісних характеристик товару при їхній відповідності вимогам ринку (певного сегмента), що забезпечує максимальне задоволення потреб і створює перевагу товару на конкурентному ринку.
Конкурентоспроможність підприємства зумовлена ефективністю маркетингової політики, яка в свою чергу залежить від здатності керівництва підприємств створювати ефективну, здатну до інновацій систему маркетингу товарів і послуг, і тим самим забезпечувати довгострокові конкурентні переваги в умовах активної маркетингової діяльності конкурентів.
Література:
1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Пер. з англ.; Навч. пос. - М.: Видавничий дім "Вільямс", 2001.
2. Маркетинг: Учебник / Баглев Т. и др. - М.: Экономика, 2001.
3. Гаркавенко С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2004.
4. Мажинський Р.В. Маркетингові можливості - складова частина маркетингового потенціалу підприємства: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні". - Ялта, 2004. - С. 101.
5. Маркетинг: Підручник / Руделіус В. й інші. - К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із вдосконалення менеджмент-освіти в Україні". - 2005.
6. Филлип Котлер и Фернандо Триас де Без. Новые маркетинговые технологии. - СПб.: Нева, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...