WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Мінімізація затрат ресурсів у проектному менеджменті за допомогою циклічних мережевих моделей - Реферат

Мінімізація затрат ресурсів у проектному менеджменті за допомогою циклічних мережевих моделей - Реферат

потреби ресурсу c над його наявністю (для ресурсів типу "потужності" - вартість понаднормового часу), - питомі затрати, зв'язані з надлишковою наявністю ресурсу c (для ресурсів типу "потужності" - вартість простою виконавців або устаткування).
Вибір критерію зв'язаний зі специфікою конкретної системи проектного менеджменту. Наприклад, вибираючи , ми припускаємо рівнозначність як додатних, так і від'ємних відхилень потреби в ресурсі c від його середньої потреби, а також еквівалентність двох відхилень за одною одиницею ресурсу одному відхиленню на дві одиниці. Критерій застосовується у випадку, коли такі відхилення не еквівалентні (затрати, зв'язані з відхиленням середньої потреби в ресурсі c від його потреби у коженмомент часу, пропорційні квадрату відхилення), подібний до , тільки відхилення обчислюються не від середньої потреби, а від наявності ресурсу c. Критерій доцільний при оцінці додатних або від'ємних перевищень. Критерій , який характеризує найбільше щоденне споживання ресурсу c, часто використовується при управлінні ізольованим проектом, зокрема, при складанні проекту організації побудови окремого об'єкта чи комплексу робіт.
План виконання робіт проекту, що оптимально використовує певний ресурс c, може бути дуже далекий від оптимального з використання іншого ресурсу. У зв'язку з цим будемо розглядати цільові функції у вигляді , де - ваговий коефіцієнт, що характеризує важливість c-го виду ресурсу. .
Таким чином, математична модель задачі мінімізації потреби в ресурсах при визначеному часі виконання проекту визначає такі терміни початку і закінчення робіт (m,n) і , що
, для всіх дуг (m,n); (13)
, для всіх t і c; (14)
. (15)
Для обробки сформульованої моделі пропонується алгоритм, в якому замість детермінованих часових параметрів, якими є ранні та пізні терміни здійснення подій, тривалості робіт і довжини дуг, використовуються їх р-квантильні аналоги , , .
Для перерахунку плану ранніх чи пізніх термінів застосовується алгоритм описаний в математичній моделі скорочення часу виконання проекту при ресурсних обмеженнях.
За бажанням користувача вибирається один з варіантів цільової функції , m = 1, 2, …, 6... Оптимальні плани, отримані за різними критеріями, служать підставою для ухвалення ефективного рішення менеджером проекту.
Роботи, що потрапили в моменти часу, де функціонал приймає максимальне значення, сортуються за спаданням р-квантильних коефіцієнтів напруги .
Роботи вибираються з черги в межах р-квантильних оцінок їхніх резервів, обчислених за відповідними формулами з [3].
Для набору дуг, що виходять з альтернативних вершин, обчислюється - середня інтенсивність споживання c-го ненакопичуваного ресурсу на наборі дуг . Також для набору дуг обчислюється середній коефіцієнт напруги. Далі для включення в план розглядається робота, яка виходить з альтернативної вершини m з обчисленими середніми характеристиками. Якщо ця робота ставиться на обслуговування, то .
У результаті роботи алгоритму ми одержуємо план із заданим рівнем ймовірності р. Збільшуючи кількість ітерацій N, підвищуємо надійність усіх р-квантильних оцінок і, отже, надійність одержаних варіантів плану.
Задачі розподілу обмежених ресурсів на ЦММ розглядалися для випадку постійної інтенсивності виконання робіт. У цьому випадку кількість ресурсів, що використовувалась на кожній роботі ЦММ, була заданою наперед і постійною. У даному пункті припустимо змінну інтенсивність виконання роботи або її частини, а, отже, можливість зміни кількості призначених на неї ресурсів.
Оскільки при описі проекту за допомогою ЦММ ми використовуємо узагальнені зв'язки, що дають змогу виділяти не тільки початки і закінчення робіт як події, але й проміжні стани робіт, то наведена нижче постановка дає змогу реалізувати дві додаткові можливості: вибір інтенсивності виконання всієї роботи ЦММ у заданих межах; зміну інтенсивності виконання окремих частин роботи.
Математична модель задачі розподілу обмежених ресурсів на ЦММ зі змінною інтенсивністю робіт визначає такі терміни початку і закінчення робіт (m,n) і , що
, для всіх дуг (m,n); (16)
, для всіх робіт чи частин робіт (m,n); (17)
, для всіх t і c; (18)
, для всіх і ; (19)
. (20)
Співвідношення (16) задають взаємозв'язки між усіма подіями мережі, включаючи дуги-зв'язки, дуги-роботи і абсолютні часові обмеження.
Співвідношення (17) забезпечують відповідні межі змінної тривалості роботи або її частин, обумовлених формулами: та , де і - відповідно мінімальна та максимальна інтенсивності споживання с-го ненакопичуваного головного ресурсу на роботі (m,n), - трудомісткість виконання роботи (m,n) по головному ресурсу c. Головним ресурсом виступають тільки нескладовані ресурси кількість яких визначає тривалість роботи.
Обмеження (18) враховує обмеженість ненакопичуваних ресурсів, тобто в кожен момент часу потреба в ресурсі c не повинна перевищувати його наявності.
Обмеження (19) задає умову - сумарна потреба в накопичуваному ресурсі від початку планового періоду до будь-якого моменту не повинна перевищувати сумарного обсягу поставок цього ж виду ресурсу за відповідний період.
Цільова функція (20) забезпечує побудову плану з максимально можливою інтенсивністю виконання робіт.
Реалізація моделі для ЦММ забезпечується алгоритмом, в якому часовий розрахунок ЦММ виконується за допомогою модифікованого алгоритму, описаного в мінімізації потреби в ресурсах при визначеному часі виконання проекту. Потім формуємо набір робіт, де ранніми термінами здійснення подій, що є початками робіт, беремо їх р-квантильні оцінки . Роботи наборів і впорядковуються по спаданню р-квантильних коефіцієнтів напруги . З черги вибираються роботи в межах р-квантильних оцінок їх резервів, обчислених за відповідними формулами з [1]. Для набору дуг, що виходять з альтернативних вершин, обчислюється - середня інтенсивність споживання c-го ненакопичуваного ресурсу на наборі дуг . Також для набору дуг обчислюється середній коефіцієнт напруги. Далі для включення в план розглядається робота, яка виходить з альтернативної вершини i з обчисленими середніми характеристиками.
Після

 
 

Цікаве

Загрузка...