WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції - Реферат

Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції - Реферат

обмеженням багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, а головне - скороченням доходів від експорту та регульованої Нацбанком стабілізації рівня обмінного курсу гривні. Ці фактори, як наслідок, призведуть до зменшення кінцевого попиту в базових галузях промисловості, а також до можливостей його покриття за рахунок внутрішнього виробництва. Отже, внутрішній кінцевий попит буде основним фактором економічного та промислового зростання.
З основних напрямів регулювання економіки, що забезпечує промислове зростання, - стимулювання попиту, інвестицій та інновацій - найбільш швидку віддачу може дати саме підвищення інноваційної активності. Тому в основу стратегії розвитку ринків продукції машинобудування покладено інноваційних шлях розвитку, відповідно до Концепції міждержавної інноваційної політики співдружності незалежних держав на період до 2005 р., а також Закону України "Про інноваційну діяльність". Така стратегія на довгострокову перспективу повинна базуватися виходячи з національних інтересів на підставі збереження, підтримки потенціалу галузі, з урахуванням платоспроможного попиту та кон'юнктури внутрішнього і зовнішніх ринків.
Однією з найважливіших для ринку продукції машинобудування є проблема зростання внутрішнього попиту. Різке скорочення інвестиційного попиту на період реформ значно обмежило ринки збуту машинобудівної продукції. Сьогодні завантаження виробничих потужностей - одне із найнижчих у промисловості. У той же час потенціал попиту досить високий.
Розширення попиту на машинобудівну продукцію сприяє зростанню попиту з боку підприємств-експортерів на інвестиційні ресурси. З метою ініціювання попиту на машинобудівну продукцію необхідно реалізувати такі заходи стратегічного характеру:
у сфері пропозиції:
- розширення обсягів виробництва машинобудівної продукції для внутрішнього ринку при підвищенні її якості та скороченні асортименту імпортованої продукції. До 2011 р. потреба України в машинобудівній продукції повинна бути задоволена не менше ніж на 80-90 % вітчизняним виробництвом;
- впровадження у виробництво нових зразків машинобудівної продукції зурахуванням мінімізації відходів і можливість їх подальшого використання для виробництва інших товарів, придбання технологій і ліцензій для освоєння виробництва нової машинобудівної продукції з високим рівнем надійності, високої якості та невеликими затратами усіх видів ресурсів при експлуатації;
- розширення номенклатури машинобудівної продукції для суб'єктів підприємницької діяльності та сфери побутового обслуговування населення за рахунок розробки і виробництва багатофункціональної техніки, спроможної конкурувати з зарубіжними аналогами;
- розширення укладання угод з обладнанням на основі лізингу;
- здійснення переходу на інжинірингове виробництво продукції (монтаж, налагодження, сервісне обслуговування), розвиток системи організації ремонту, модернізації та сервісного обслуговування обладнання, що виробляється;
у сфері платоспроможного попиту:
- встановлення механізму здійснення амортизаційних відрахувань, при якому підприємствам, що інвестують кошти у виробництво, надається право списувати протягом першого року інвестиції на придбання або виробництво основних засобів;
- створення банків довгострокового кредитування, які займаються довгостроковим кредитуванням великих підприємств під фіксований процент, стимулювання страхування кредитів і надання державних гарантій на основі заставної системи;
- встановлення преференцій для імпорту технологій (а не товарів) у високотехнологічні галузі виробництва.
у галузі державного регулювання:
- зменшення податкового навантаження на підприємства машинобудівного комплексу, введення галузевих податків замість існуючих пільг в окремих підгалузях машинобудування (автомобілебудуванні, тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні, суднобудуванні тощо);
- захист економічних інтересів України на світових товарних ринках шляхом створення для вітчизняних суб'єктів господарювання належних умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності та захисту інтересів вітчизняних суб'єктів господарювання в разі порушення іншими державами антидемпінгових процедур;
- підтримка українських товаровиробників щодо збереження позицій на традиційних зовнішніх ринках і розширення географії експорту;
- сприяння узгодженим діям вітчизняних суб'єктів господарювання, спрямованим на підвищення їх конкурентоспроможності на світових товарних ринках, за умови недопущення усунення чи обмеження конкуренції на відповідних товарних ринках України;
- розробка та впровадження програми стимулювання промислового експорту, що передбачає реалізацію конкурентних переваг вітчизняної промисловості, із застосуванням необхідних заходів державної підтримки. Такими перевагами є: природні ресурси, розвинена мінерально-сировинна база і транспортна інфраструктура, високий технологічний потенціал оборонних і суміжних цивільних виробництв, резерв виробничих потужностей з випуску масової і відносно дешевої продукції, що має попит на внутрішньому та зовнішньому ринках, значний науково-технічний потенціал (патенти, ноу-хау, висококваліфіковані наукові кадри);
- захист внутрішнього ринку з окремих видів товарів, на яких традиційно спеціалізуються вітчизняні підприємства машинобудівного комплексу;
- розширення взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства у сфері конкурентної політики, зокрема шляхом налагодження співробітництва з Європейською Комісією, укладення з іншими державами, в тому числі державами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку, договорів про співпрацю у сфері захисту конкуренції.
Література:
1. Геєць В.М., Точилін В.О. Концепція розвитку внутрішнього ринку України. - К.: Вісник Інституту економ. прогнозув. НАН України, 2002. - № 2. - С. 3-9.
2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. - 316 с.
3. OECD, Main Industrial Indicator, 1999.
4. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 р.: Послання Президента України до Верховної Ради України - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. - 412 с.
5. Фінанси України за 1 півріччя 2001 р. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. - 100 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...