WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції - Реферат

Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції - Реферат

електричних машин.
**** Включається паперова та поліграфічна промисловість, суднобудування та ремонт, виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво чорних і кольорових металів та виробництво неметалевих мінеральних продуктів.
***** Країни Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Джерело: Розраховано за даними Держкомстату України та статистичних бюлетенів про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 1998-2001 рр.; експрес інформації Держкомстату України "Зовнішня торгівля товарами за 1998-2001 рр."; Science, Technology and Industry Scoreboard 1999 Benchmarking Knowledge-based Economies. - Р. 62-66.
Світові тенденції науково-технічного прогресу виявляються у скороченні життєвого циклу машин, обладнання, високотехнологічних споживчих товарів, тому вирішальною перевагою в міжнародній торгівлі стає спроможність забезпечити технологічний відрив від конкурентів, тобто постійне створення та освоєння нових технологій і товарів на підставі інновацій.
Необхідно констатувати, що серйозні передумови збереження і розвитку науково-технічного потенціалу машинобудування до теперішнього часу не створені. Це пояснюється, по-перше, невисокою інноваційною активністю промислової сфери в умовах обмеженості бюджетної підтримки галузі. Так, у 2001 р. витрати на інноваційну діяльність у промисловості складають 16,2 % від загальної суми вкладань упромисловості, основним джерелом фінансування наукових та науково-технічних робіт є вітчизняні замовники (близько 33,0 %) [4]. Наукоємність ВВП постійно знижується (з 1,36 % у 1997 р. до 1,14 % у 2000 р.) [4], це у 2,2-5 рази менше ніж у провідних країнах світу. По-друге - незахищеністю внутрішнього ринку від імпорту машинобудівної продукції, яка за якістю та технічними характеристиками не завжди краща від вітчизняних товарів-аналогів. Тому необхідна радикальна активізація не тільки інноваційної діяльності, але і ринкових важелів та державного протекціонізму.
Таблиця 3
Коефіцієнт експорту* по країнах у виробництві та з основних видів продукції машинобудування, %
Всього у виробництві: З основних видів продукції машинобудування:
високо-технологічних галузей** середньо та високо-технологічних га-лузей*** середньо- та низько-техноло-гічних га-лузей**** Літальні, космічні апарати та їх частини Машини, устаткування та механізми Електричні машини Локомотиви залізничні і рухомий склад, трамваї та ін. Засоби наземного транспорту, крім залізнич-ного Судна, човни, інші плаваючі засоби
1996 р. 1996 р. 1996 р. 1996 р. 2001 р. 1996 р. 2001 р. 2001 р. 2001 р. 1996 р. 2001 р. 1996 р. 2001 р.
Україна … … … … 33,5 76,4 … 59,4 17,1 … 60,3 … 71,1
Канада 60 69 37 71 … … 4 … … 72 … 67 …
США 29 20 7 33 … … 2 … … 17 … 11 …
Австралія 20 23 17 57 … … 3 … … 15 … 31 …
Японія 13 23 7 17 … … 1 … … 23 … 35 …
Корея 27 31 17 48 … … 5 … … 27 … 56 …
Країни OECP***** 37 35 15 44 … … 2 … … 2 … 33 …
* Експорт у процентах до виробництва.
** Включається авіабудування, виробництво офісної та комп'ютерної техніки, фармацевтика, комунікаційна та радіотелевізійна техніка.
***Включається автомобілебудування, машинобудування, виробництво електричних машин.
**** Включається паперова та поліграфічна промисловість, суднобудування та ремонт, виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво чорних і кольорових металів та виробництво неметалевих мінеральних продуктів.
***** Країни Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Джерело: Розраховано за даними Держкомстату України та статистичних бюлетенів про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 1998-2001 рр.; експрес інформації Держкомстату України "Зовнішня торгівля товарами за 1998-2001 рр."; Science, Technology and Industry Scoreboard 1999 Benchmarking Knowledge-based Economies. - Р. 62-66.
Головним завданням ринків машинобудівної продукції стає підвищення якості продукції, що виробляється, та її конкурентоспроможність. Технічною базою реструктуризації машинобудівного комплексу є застосування виробниками машинобудівної продукції технологій та обладнання, із впровадженням яких суттєво підвищиться ефективність виробництва та збільшиться конкурентоспроможність.
Проведений аналіз стану та тенденцій розвитку внутрішнього ринку продукції машинобудування дає змогу окреслити такі основні проблеми:
- протиріччя між формуванням кінцевого попиту і можливостями його покриття за рахунок вітчизняного виробництва, адже внутрішній кінцевий попит є основним фактором зростання обсягів виробництва;
- невикористаний потенціал, що потребує затрат на його утримання, значно збільшуючи собівартість продукції, ускладнюючи підвищення її конкурентоспроможності та погіршуючи фінансовий стан підприємств;
- кризовий фінансовий стан переважної більшості підприємств галузі, який не створює належних умов для активного інвестування в галузь за останні роки (в I півріччі 2001 р. 52,2 % підприємств машинобудування працювало зі збитками) [5];
- низька інноваційна активність підприємств, яка не тільки по масштабу, а і по направленості інноваційних процесів не відповідає вимогам підвищення конкурентоспроможності галузі. Придбанням і використанням інновацій займається в 2001 р. лише 14,3 % промислових підприємств. Інноваційна продукція на внутрішньому ринку становить близько 9,4 % від загального обсягу продукції, вітчизняна промисловість споживає всього близько 34 % вітчизняних науково-технічних розробок;
- недосконала структура товарної продукції, що справляє негативний вплив на суму чистого та балансового прибутку. Загальний балансовий прибуток від усіх видів діяльності у 2000 р., порівняно з 1999 р., зменшився - в 1,13 раза. Ця тенденція стосується і чистого прибутку, який використовується підприємствами для формування цільових фондів;
- надзвичайно високий коефіцієнт зносу основних фондів у машинобудуванні, який до того ж має тенденцію до збільшення (у 1998 р. - 0,50, 2000 р. - 0,53, 2001 р. - 0,56)*. причому він більший ніж у цілому по промисловості (у 1998 р. - 0,47, 2000 р. - 0,48, 2001 р. - 0,51)*.
Стратегічні напрями розвитку. У кінці 2002 р. економіка України підійшла до якісно нових рубежів, що пов'язано, перш за все, з

 
 

Цікаве

Загрузка...