WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції - Реферат

Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції - Реферат

заборгованості)***;
- інтенсивність нововведень (порівняно з 2000 р. у 2001 р. кількість створених вперше в країні зразків нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів збільшилась на 9,0 %, серед створених зразків нової техніки 16,4 % - це електротехнічне устаткування та електричні машини, 11,0 % - гірничошахтне устаткування, 6,6 % - сільськогосподарські машини та машини і устаткування культурно-побутового призначення, 6,3 % - хімічне та компресорне устаткування, 4,1 % технологічне устаткування для харчової промисловості) [2];
- збільшення витрат на створення зразків нової техніки (витрати на розробку та створення зразків нової техніки з урахуванням витрат минулих періодів, які були закінчені та прийнятіу 2001 р. порівняно з 2000 р. збільшились у 4,5 раза і склали 460,7 млн. грн.) [2].
Зовнішній попит характеризується загальним збільшенням експорту на соціальному фоні кон'юнктурних коливань, а саме: у 2001 р. машин, устаткування та механізмів, електротехнічного устаткування - на 26,2 % (у 2000 р. - на 48,1 %); засобів наземного, повітряного та водного транспорту - на 25,3 % (у 2000 р. - на 5,5 %). Питома вага продукції машинобудування в загальному експорті у 2001 р. складала 13,9 % (у 2000 р. - 12,3 %). Майже не змінилася географія експорту продукції машинобудівного комплексу: головними партнерами є Росія, Біларусь, Тукменістан, Казахстан, Узбекистан (серед країн СНД), Угорщина, Польща та Чехія (серед країн Східної Європи), Туреччина (серед країн Чорноморського басейну), Німеччина, Австралія та Італія (серед країн Західної Європи), Індія, Китай (в Азії). Основними статтями експорту в машинобудуванні є автомобілі, продукція авіаційної промисловості, судна, човни та плаваючі засоби тощо.
Зросла частка імпорту, відповідно, машин, устаткування та механізмів, електротехнічного устаткування за 2001 р. на 22,5 % (у 2000 р. - на 25,9 %); засобів наземного, повітряного та водного транспорту - на 48,1 % (у 2000 р. зменшилася на 8,13 %). Структура зовнішньої торгівлі України (табл. 1) не відповідає сучасним тенденціям на світовому ринку і характеризує низький якісний рівень конкурентних переваг по багатьох традиційних і потенційних експортних товарах.
Таблиця 1
Динаміка пропозиції та попиту на ринку продукції машинобудування (до відповідного періоду попереднього року), %
Рік Пропозиція Внутрішній попит*
Виробництво Експорт Імпорт
1998 - 3,0 - 19,4 - 12,0 - 35,4
1999 - 2,1 - 17,1 - 32,5 - 26,9
2000 16,8 48,2 25,9 16,0
2001 18,8 26,2 22,5 2,5
2002 кв. 1 8,7 29,3 46,5 24,9
2002 кв. 2 3,4 9,2 26,8 16,7
- Темпи зростання (+), зниження (-).
* Внутрішній попит = виробництво - експорт + імпорт. При розрахунках обсяги виробництва на кінець звітного періоду перераховано в дол. США.
Джерело: розраховано за даними експрес інформації Держкомстату України "Зовнішня торгівля товарами за 1998-2001 рр.".
Імпорт машинобудівної продукції значно вищих, ніж вітчизняна продукція технічних характеристик різко збільшується (табл. 1). Така ситуація пояснюється підвищенням внутрішнього попиту і активізацією процесів модернізації обладнання в промисловості. Внутрішній ринок наповнюється імпортованими товарами, особливо це стосується машин та устаткування (співвідношення імпорту до виробництва цих видів продукції в I кварталі 2002 р. - 84,9 %) та електричних машин (співвідношення імпорту до виробництва цих видів продукції в I кварталі 2002 р. - 81,9 %). Тенденції зміни експорту до обсягів виробництва, а також співвідношення імпорту до виробництва показано на рис. 1.
Темпи зростання виробництва у 2000-2001 рр. менші, ніж темпи зростання імпорту (табл. 1). Багато імпортується тих видів продукції, які могли б виробляти на вітчизняних підприємствах. Це стосується виробництва машин та устаткування, електричних машин і засобів наземного транспорту, крім залізничного.
Рис. 1. Співвідношення обсягів виробництва (пропозиції) в машинобудуванні до експорту та імпорту машинобудівної продукції
*Експорт в процентах до виробництва [3].
**Імпорт у процентах до внутрішнього попиту (розраховується як виробництво плюс імпорт мінус експорт) [3].
Така ситуація є загрозливою для вітчизняної промисловості, адже проникнення імпорту з базових видів економічної діяльності машинобудування, що забезпечують виробництво середньо та високотехнологічних товарів досить високе (табл. 2). У той же час, з виробництва машин та устаткування, електричних машин та засобів наземного транспорту, крім залізничного, коефіцієнт експорту (табл. 3) невисокий, що свідчить про низьку конкурентоспроможність даної продукції. Причому проникнення імпорту з виробництва машин та устаткування, електричних машин та засобів наземного транспорту для розвинених країн у 2-7 разів менший, ніж для України при великих обсягах експорту. Машинобудівний комплекс України намагається зберегти свої конкурентні позиції лише у виробництві літальних, космічних апаратів і частково у виробництві суден, човнів та інших плаваючих засобах.
Таблиця 2
Проникнення імпорту (import penetration)* по країнах у виробництво та у основні види продукції машинобудування, %
Всього у виробництво: З основних видів продукції машинобудування:
високо-технологічних галузей ** середньо та високо-технологічних га-лузей*** середньо- та низько-техноло-гічних га-лузей**** Літальні, космічні апарати їх частини Машини, устаткування та механізми Електричні машини Локомотиви залізничні і рухомий склад, трамваї та ін. Засоби наземного транспорту, крім залізнич-ного Судна, човни, інші плаваючі засоби
1996 р. 1996 р. 1996 р. 1996 р. 2001 р. 2001 р. 1996 р. 2001 р. 2001 р. 1996 р. 2001 р. 1996 р. 2001 р.
Україна … … … … 11,7 81,2 … 69,2 8,5 … 85,0 … 12,7
Канада 71 71 34 66 … … 7 … … 68 … 41 …
США 33 23 14 14 … … 2 … … 30 … 11 …
Австралія 68 52 17 80 … … 5 … … 43 … 28 …
Японія 14 8 6 34 … … 0 … … 5 … 2 …
Корея 42 35 17 88 … … 4 … … 8 … 16 …
Країни OECP***** 38 30 16 33 … … 2 … … 30 … 14 …
* Імпорт в процентах до внутрішнього попиту.
** Включається авіабудування, виробництво офісної та комп'ютерної техніки, фармацевтика, комунікаційна та радіотелевізійна техніка.
*** Включається автомобілебудування, машинобудування, виробництво

 
 

Цікаве

Загрузка...