WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація - Реферат

Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація - Реферат

обмінних засобів (назвемо сімейнобюджетними обмеженнями), високими цінами на необхідні товари, тарифами на послуги, інфляцією тощо. Для зняття обмеження (часткового чи повного ) людина проявляє відповідну активність. Бажання зняти обмеження - один із мотивів до заробляння не-обхідної суми грошей.
5. Потреби людини в об'єктах виробничого походження - змінні, змінюються відповідно до трансформації первинних потреб.
6. У задоволенні потреб завжди є альтернатива у виборі об'єктів потреб виробничого походження.
7. Людина як індивідуальність, яка думає, має здатність гнучко генерувати, виходячи з досвіду, й оцінювати варіанти вирішення проблем із задоволення потреб.
8. Процесу придбання об'єктів потреб притаманна ризикованість, тобто за якістю виробів, їхдовговічністю, відповідністю запитам відносно споживчих властивостей не завжди можна отримати очікуване, бажане.
9. Процес придбання об'єктів потреб здійснюється шляхом обміну на засоби, потреба в яких є в інших суб'єктів.
10. Мотивація до праці розглядається з погляду забезпечення джерел зростання індивідуально-сімейної власності.
Поряд з поняттям мотивації застосовується поняття мотивування, як інформаційне. Стосовно трудової діяльності, його слід розуміти як:
- вислови (висловлювання), що пояснюють чи виправдовують ті чи інші дії людини щодо вибору і здійснення нею трудового процесу;
- вислови (висловлювання), що вказують на збуджуючі об'єктивні й суб'єктивні обставини до трудової активності;
- як прийоми, за допомогою яких пояснюється спрямування власної діяльності з отримання обмінних ресурсів тощо.
До речі, за різних причин (маскування, непередбаченість, неповне розкриття змісту) вислови з мотивування можуть не співпадати з дійсними мотиваціями.
За цією схемою мотивація підпорядкована задоволенню потреб людини. Оскільки очікуваний ступінь їх задоволення і трудові можливості людини визначають спрямування і результат її праці.
Посилення мотивації слід розуміти як здійснення людиною активніших дій для отримання менш чи більш якісних корисностей з метою в кінцевому результаті повнішого задоволення однієї потреби, а то й задоволення іншої потреби (інших потреб). Можливі ситуації доповнення мотивації іншою, зміна мотивації на нову, комплексні мотивації. Посилення чи зміна мотивації досягається зміною у трудовій діяльності (напряму застосування праці, місця роботи, посади), підвищенням кваліфікації тощо.
Рябоконь В.П. залежно від мотивів (величина заробітної плати, умови праці, характер праці тощо) виділяє типи мотивації працівників - патріотично-, інструментально-, професійно-, господарсько-мотивований, люмпенований працівник. Він визначає, що в Україні є усі названі типи працівників [20, с. 11]. Зазначимо, що з таким поділом доцільно погодитися. Але разом з тим, оскільки Україна будуватиме інноваційно орієнтовану економіку, для створення відповідного прошарку фахівців необхідно законо-давчими, навчальними, виховними, пропагандистськими та іншими заходами виховувати інноваційно мотивованих працівників (так їх слід називати). Вони повинні зайняти належне місце в усіх галузях економіки. Тому на кожному підприємстві необхідно сформувати систему власних мотиваторів для отримання пропонованого типу працівників. Вони повинні спрямувати свої творчі зусилля на створення і реалізацію інноваційних проектів, які включатимуть трудомотиваційні новації.
Отже, мотивація до праці - це очікуване після здійснення відповідних актів праці отримання засобів (мотиваторів), необхідних для задоволення тих потреб, що плануються до моменту прикладання праці або у її процесі. Бо якщо працівником за виконану роботу отримана певна сума заробітної плати, то вона перестає бути мотивацією до праці, оскільки одночасно пе-реходить у його власність, починає виконувати приватну роль (платіжного засобу, накопичення тощо).
Викладені положення стосовно мотивації до праці слід покласти у теорію механізму задоволення потреб людини.
Література:
1. Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / Козак В.Е, Новиков В.Н., Верховодова Л.Т. и др.; Отв. ред. В. Е Козак; АН УССР. Ин-т економики. - К.: Наукова думка, 1989. - 256 с.
2. Марцин В.С. Потребности, спрос, качество. - Львов: Изд-во при Львовском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1982. - 207 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. Е. М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.
4. Маркс. К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 12., - С. 718.
5. Збарский М. Інтереси - рушійна сила соціального прогресу // Економіка України. - 1999. - № 7. - С. 58-66.
6. Воронцов Б.Н. Разумные потребности личности: сущность, критерии, пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронежского унивеситета, 1990.
7. Бюлетень Національного банку України. - № 3/99 (75). - К., 1999. - 132с.
8. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем./ Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 512 с.
9. Экономика и планирование потребностей и потребления // Межвузовский сборник. - М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1984. - 162 с.
10. Шишов А.Л. Макроекономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Изд-во ЭКМОС, 1997. - 320 с.
11. Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности. - М.: Мысль, 1986. - 192 с.
12. Юнь. О.М. Интенсификация экономики: Теория и практика планирования. - М.: Экономика, 1986. - 375 с.
13. Ру, Домінік, Сульє, Даніель. Управління: Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. - 442 с.
14. Пєлих О. Мотиваційний механізм ефективного управління // Економіст. - 1999. - № 11. - С. 59-60.
15. Основи економічної теорії / За ред проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: МП "Тар-накс", 1993. - 686 с.
16. Вітлінський В.В. Економіка людини та нова парадигма оцінки базових економічних показників і міри ризику // Фінанси України. - 1999. - № 8. - С. 12-17.
17. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестернко, О.О Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Вища школа - Знання, 1997. - 743 с.
18. Экономика семьи: [Сб. ст. 1] / Отв. ред. Ю. Н. Нетйосин. - Рига: Зинатне, 1998. - 166 с.
19. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 10-16.
20. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 3-9.
22. Про оплату праці: Закон України.

 
 

Цікаве

Загрузка...