WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний механізм функціонування підприємства: цілі та функції - Реферат

Економічний механізм функціонування підприємства: цілі та функції - Реферат

більше, транснаціональні компанії).
Виконання багаточисельних функцій підприємства є дуже важливим для його ефективного функціонування. В Україні серед них необхідно виділити, принаймні, три групи: щодо просторового поширення - зовнішню макроекономічну функцію, спрямовану на ефективну участь підприємства у формуванні сприятливої макроекономічної ситуації шляхом забезпечення пропозицій товарів і послуг, наповнення ринку якісними конкурентоспроможними товарами і послугами та наповнення державного і місцевих бюджетів фінансовими ресурсами; зовнішню мікроекономічну функцію, спрямовану на забезпечення раціональних відносин із підприємствами-партнерами, поставщиками, із банками-кредиторами тощо та внутрішню функцію. Остання має вплив на ефективне функціонування підприємства завдяки реалізації обґрунтованої стратегії розвитку, політики управління підприємством для досягнення його прибутковості, конкуренто- і платоспроможності тощо.
Таким чином, функції підприємства є похідними від його цілей і "замикають" ланцюжок "інтерес - місія - цілі - функції", який і є стратегічним стрижнем економічного механізму будь-якого суб'єкта господарювання. Саме успішне виконання функцій забезпечує ефективне досягнення його цілей. Необхідно зазначити, що будь-який суб'єкт господарювання (підприємство, фірма), незалежно від його галузевої спрямованості, форми власності, рентабельності тощо не тільки є первинною "цеглиною"господарства країни, але й буде важливим для формування матеріальної бази суспільної сфери як місця життєдіяльності населення. І якщо цілі функціонування підприємства виходять із його індивідуально-конкретизованого інтересу, то його функції повинні мати не тільки економічно-виробничий, а й більш широкий - суспільно-природничий характер. До перших, економічно-виробничих функцій відносяться економічні, фінансові і технічні (які деякими вченими в науковій літературі визначаються як цілі або напрями). До других, на нашу думку, відносяться соціальні і економічні. Проте у публікаціях, на відміну від функцій управління, немає загальноприйнятої класифікації функцій підприємства і навіть чіткого розмежування функцій та цілей. У спеціальній літературі існують різні погляди щодо визначення цілей та функцій підприємства. Це, певною мірою, зрозуміло, адже вони тісно взаємопов'язані, а функції "розшифровують", деталізують цілі, бо спрямовані на їх забезпечення.
Тому вважаємо за необхідне, виходячи з такої невизначеності в науковій літературі цих понять більш чітко визначити їх зміст і спрямованість. У першу чергу, зупинимося на "просторово-масштабній" класифікації функцій, з виділенням зовнішніх (макро- і мікроекономічних) першого і третього порядку та внутрішньої - другого порядку. До зовнішніх макроекономічних функцій першого порядку необхідно, крім виробництва певних товарів і послуг, - ще й дуже важливу "бюджетоформуючу" функцію. Це стосується не тільки можливості підприємства сплачувати податки і збори в бюджети різних рівнів, але й необхідності підвищення його податкоспроможності за рахунок розширення бази оподаткування. Зрозуміло, що в цьому аспекті суттєвий вплив на макроекономічну ситуацію можуть мати лише найбільш великі, стратегічно важливі підприємства, або швидше корпорації, однак у своїй сумарній діяльності такий вплив є вирішальним. Певну роль будь-яке підприємство відіграє і у вирішенні проблеми зайнятості в регіоні.
Оптимальне забезпечення цих процесів вимагає активного та ефективного виконання внутрішніх функцій - другого порядку. Відповідно до різних внутрішніх відносин і зв'язків між різними ланками підприємства - внутрішні функції дуже численні та різноманітні. Серед них виділяємо, враховуючи існуючі в спеціальній літературі думки, організаційну, економічну, зокрема фінансову, техніко-технологічну; соціальну та екологічну функції тощо.
Базовою, більш складною, диверсифікованою за структурою виступає економічна функція - виробнича, фінансова, зокрема фінансово-кредитна та інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна, маркетингова тощо. Саме внутрішня економічна функція, в першу чергу, забезпечує ефективне функціонування підприємства, його інноваційний висхідний розвиток, раціональну організацію та управління. Від неї залежить комплексне виконання місії підприємства. Виконання цієї функції передбачає розробку стратегії інноваційного розвитку підприємства, яка б забезпечувала його основну місію, а також конкурентоспроможність, інтереси економічної безпеки, підвищення прибутковості і податкоспроможності.
Важливими при цьому виступають управлінські механізми, спрямовані на покращання якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності; удосконалення організаційної структури підприємства та активізацію його організаційно-корпоративних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання (а то й формуванням на його базі транснаціональної компанії); запровадження сучасних ресурсо- і енергозберігаючих, маловідходних технологій, біотехнологій; підвищення технічного рівня засобів виробництва та його автоматизації; розвиток у межах певного підприємства (корпорації) високотехнологічних виробництв п'ятого чи шостого технологічного укладу; підвищення продуктивності та дематеріалізації виробництва на підприємстві; максимізацію прибутків і мінімізацію витрат у контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства; підсилення його інформативного забезпечення тощо.
Дуже важливою є фінансова функція економічного механізму, спрямована на зміцнення фінансової стійкості, підвищення рентабельності підприємства, його податкоспроможності та інвестиційної привабливості, збільшення частки капіталу, що вкладається в основні фонди, нарощування власного капіталу в цілому. Успішне виконання фінансової функції можна розглядати як відповідний резонанс від економічної ефективності підприємства. Треба наголосити на безпосередньому взаємозв'язку внутрішньої функції фінансового забезпечення розширеного відтворення виробництва на інноваційній основі із ефективним виконанням макроекономічної зовнішньої функції підприємства для грошового наповнення державного, регіонального та місцевих бюджетів.
Необхідно зауважити, що значною мірою саме успішне виконання фінансової функції із урахуванням дії економічних законів (а в умовах України - і успішній

 
 

Цікаве

Загрузка...