WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК в Україні - Реферат

Економічний аналіз регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Економічний аналіз регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК в Україні
Ще у стародавні часи Київської Русі (V-XII ст.) у державі чітко визначились об'єкти оподаткування (земля, дім, ввіз і вивіз товарів). Усі, хто це мав, ставали платниками податків незалежно від розміру прибутків, які вони отримували.
Навіть стислий екскурс у минуле свідчить, що платники податків були в усі історичні періоди існування людства. А якщо є платник, то виникає необхідність його обліку, але до цього людство дійшло не одразу.
В умовах, коли від грошового поповнення бюджету залежить виконання цілого ряду економічних і соціальних програм, важливе значення має обґрунтована податкова політика. Але зрозуміло, що податкова система в Україні перебуває на стадії формування і потребує удосконалення.
Американський учений Лаффер довів, що підвищення податкових ставок до певного рівня відповідає збільшенню грошових надходжень до бюджету, а за межами цього рівня йде зворотний процес, тобто скорочення надходжень.
Враховуючи не тільки масштабність світової економіки (загальний світовий експорт товарів і послуг у 1998 році становив 5 270 млрд. дол. США), але і міжнародний обсяг торгівлі сільськогосподарськими товарами (частка лише експортованої аграрної продукції дорівнює 10,5 %, з якої продукція харчової промисловості - 443,1 млрд. дол. США, сільськогосподарська сировина - 109,6 млрд. дол. США), розвиток зовнішньоекономічних відносин в аграрній сфері набув надзвичайно актуального значення як з позиції загальносвітової продовольчої безпеки, так і здійснення міжнародної торгівлі в цілому. Тому серед усієї сукупності фундаментальних і прикладних питань опрацювання соціально-економічної моделі розвитку агропромислового комплексу України невідкладного вирішення потребує завдання формування механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності стосовно аграрної економіки як однієї з малодосліджених і недостатньо висвітлених у спеціальній фаховій літературі проблем.
Особливої актуальності в останні роки набула також проблема визначення перспективних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності з метою збільшення виробництва та експорту конкурентоспроможних видів аграрної продукції. До того ж державні механізми управління галуззю в попередні роки не були досконалими стосовно регулювання імпорту й експорту, що значною мірою впливало на відтворення виробничого потенціалу та фінансово-економічний стан підприємств АПК. Тому пошук науково обґрунтованих факторів зростання ефективності виробництва конкурентоспроможної вітчизняної сільськогосподарської продукції, гарантування продовольчої безпеки держави обумовлюють і необхідність розробки фінансово-економічних механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК, а також поглиблення науково-дослідних робіт із цієї проблеми.
Актуальність теми підтверджується і тими обставинами, що наукові надбання вітчизняних учених-економістів щодо зовнішньоекономічної діяльності АПК не завжди адекватно відповідають сучасним реаліям світової економіки. Останнім часом з'явилися нові політичні і економічні чинники та тенденції розвитку міжнародної торгівлі, що базуються на стратегічному партнерстві України. Ось чому з теоретичного і методологічного погляду важливо своєчасно й адекватно відреагувати на досить швидкі зміни державних пріоритетів у розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Однак найменш дослідженою і маловисвітленою залишається проблема формування фінансово-економічного механізму державного регулювання та підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК із урахуванням вимог ринкової економіки, необхідності розвитку підприємництва в аграрній сфері, гарантування продовольчої безпеки держави, а також створення механізму детінізації зовнішньоекономічної діяльності.
Україна почала активно формувати власну систему зовнішньо­економічної діяльності та механізм її державного регулювання, зокрема і в АПК, з набуттям державної незалежності, оскільки сприяння розвитку раціональних зовнішньоекономічних зв'язків є одним із визначальних завдань усіх розвинених держав.
Відповідно до нових умов розвитку світового ринку, пов'язаного з глобалізацією, регіоналізацією та диверсифікацією, узагальнюючими макроекономічними принципами розвитку зовнішньоекономічної діяльності є врахування зростаючого диспаритету між економіками розвинених країн і країн, що розвиваються, вирівнювання економічного стану держав, які стають членами потужних економічних угруповань, формування міжнародної вартості на основі цін світових ринків, потреба участі в міжнародному поділі праці тощо.
Однією з визначальних складових обліково-економічного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності є митно-тарифне регулювання. Згідно з принципами ГАТТ/СОТ, регулювання зовнішньої торгівлі в Україні через митно-тарифну політику спрямовується на захист внутрішнього ринку, стимулювання експорту вітчизняної продукції та забезпечення ефективності виробництва. При цьому вона повинна поєднувати функції як наповнення бюджету, так і створення рівних умов для конкуренції вітчизняних й іноземних виробників та їх товарів.
Таким чином, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК охоплює певну взаємопов'язану і взаємообумовлену сукупність методів та інструментів, за допомогою яких держава впливає на діяльність вітчизняних й іноземних суб'єктів підприємництва, визначальними з яких є обліково-економічні. Дослідження еволюції механізму державного впливу на розвиток експортно-імпортних операцій свідчить, що Україна в своєму законотворчому процесі за короткий час пройшла діалектичний період (від оптимістичного романтизму до прагматичного реалізму) і на сьогодні реалізує виважену ліберальну політику стосовно регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Одним із важливих завдань на сучасному етапі є інтеграція вітчизняного АПК у світове ринкове середовище. Передумовою цього процесу, поряд з іншими факторами, є розширення участі України у світовій торгівлі. Стосовно тенденції подальшого розвитку світового ринку продовольства, то проявляється вона у першу чергу в зростаючій конкуренції на світових ринках сільськогосподарської продукції та продукції харчової промисловості, що вже є інтегрованими через інтереси певних політичних та економічних блоків країн. Підтвердженням викладеного є сформований на принципах захисту інтересів виробників і споживачів аграрний ринок країн ЄС. Так, середньономінальне імпортне мито в країнах ЄС становить 51,4 % для країн-членів СОТ і 67,2 % для решти країн, а середньозважена ставка ввізного мита майже удвічі вища.
Об'єктом державного регулювання імпорту щодо АПК України є дві групи товарів: імпортні товари, призначені для використання в процесі аграрного виробництва (техніка, сільськогосподарські машини, світлі нафтопродукти, пестициди, добрива, насіння тощо); імпортна продукція сільського господарства та харчової промисловості. Вказані групи товарівдостатньо відрізняються як значенням і місцем на внутрішньому ринку, так і можливими

 
 

Цікаве

Загрузка...