WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна безпека: поняття та її значення - Реферат

Економічна безпека: поняття та її значення - Реферат

тощо.
Конкретні засоби і шляхи забезпечення національної безпеки України обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів,адекватних характеру і масштабам загроз цим інтересам, і ґрунтуються на засадах правової демократичної держави.
У зв'язку з цим, розглядаючи ті чи інші сторони національної безпеки, особливу увагу варто звернути саме на її економічні аспекти. Адже реалізація будь-яких інтересів держави можлива лише у випадку відповідного розвитку економіки країни. Саме такий кут зору на вказану проблему повинен визначати повсякденну діяльність державних органів. На сьогодні інтереси багатьох країн у сфері економіки є ключовими. Це також зумовлюють і:
- різноманітність та суперечливість національних економічних інтересів різних країн, незважаючи на розвиток інтеграційних процесів;
- обмеженість природних ресурсів, різний рівень забезпечення ними окремих країн створює необхідність боротьби за ці ресурси;
- існуюча та зростаюча конкуренція за споживача товарів і послуг.
Ці та інші фактори зумовлюють природну ситуацію, коли одна країна реагує на зростання економічних показників іншої як на загрозу своїм національним інтересам.
Забезпечення економічної безпеки однаково є завданням законодавчої та виконавчої влад. Дані проблеми багато в чому торкаються економіки на мікроекономічному рівні, все більше стаючи актуальними для підприємств державного і приватного секторів.
Саме тому економічній безпеці в системі національної безпеки повинне належати провідне місце. Адже економічна безпека є ніби фундаментом, базисною основою, на якій ґрунтуються інші види безпек у будь-яких сферах.
Економічна безпека передбачає підтримку економіки на рівні розвитку, який забезпечує нормальні життєві умови для населення, які склались у країні, а саме - зайнятість, можливість подальшого економічного росту, підтримку в робочому стані всіх систем, необхідних для економічного розвитку і створення умов життя населення.
Варто зазначити, що на сьогодні ще не існує загальноприйнятого поняття економічної безпеки. У світовій правовій науці до початку 90-х років домінував традиційний підхід до розуміння економічної безпеки як до глобального військового протиборства "двох систем". При цьому забезпечення життєдіяльності країни в умовах війни ототожнювалось з поняттям економічної безпеки.
Своєрідним різновидом розуміння економічної безпеки у мирний час стало поняття виживання країни під час природних чи економічних катастроф.
У західній правовій доктрині найбільш поширеним є підхід до розуміння економічної безпеки як стану чи умов "живучості" національної безпеки під час світових економічних криз.
Також необхідно зазначити, що в останні десятиліття спостерігається тенденція до розуміння економічної безпеки держави як конкурентоспроможності економіки чи окремих її галузей на світовому ринку. У зв'язку з чим вважається, що метою економічної безпеки повинне бути не стримування економіки від падіння, а її ріст, не протидія умовам, що її послаблюють, а її постійне посилення. Зрозуміло, що разом з цим покращуватиметься рівень життя населення, зростатиме авторитет держави на світовій арені. Так, у США основною гарантією національної безпеки визначається: "Підтримка і укріплення всеохоплюючої конкурентоспроможності країни у світі, причому не лише у фінансовому, економічному, зовнішньоторговельному змістах і відношеннях, а ширше - як місце країни у світовій науці і техніці, культурі і інформації, частка і роль у світовому спілкуванні, у відкриттях, винаходах і нововведеннях" [10].
Одне з найбільш розгорнутих визначень поняття економічної безпеки дає Л. Абалкін. Він визначає економічну безпеку "як сукупність умов та факторів, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення" [11].
Таким чином, залежно від конкретних аспектів життєдіяльності кожної держави можна виділити:
- економічну безпеку в умовах мирного часу;
- економічну безпеку в умовах війни;
- економічну безпеку в умовах політичного протистояння з іншими державами;
- економічну безпеку в умовах інтегрованої чи ізольованої економіки держави.
Однак при цьому необхідно мати на увазі, що розвиток і забезпечення економічної безпеки в різних ситуаціях може досягатись протилежними засобами. Наприклад, під час двох світових війн завдання держав у сфері економіки не могли б бути вирішеними без високого рівня централізованого управління економікою і максимальної концентрації ресурсів на найбільш важливих напрямах економічного життя.
У той же час історичний досвід показує, що в умовах мирного часу найбільшу дієздатність проявляє "вільна" децентралізована економіка, яка відзначається своєрідною гнучкістю до організаційних процесів, що протікають у ній.
Базуючись на історичному досвіді економічного життя європейських країн 20-го століття, можна зробити висновок, що орієнтація економіки на функціонування в умовах військового конфлікту суттєво обмежує можливості її подальшого розвитку у мирний час. У зв'язку з цим ряд дослідників, прихильників "ринкової моделі", вважають, що навіть використання поняття "економічна безпека" в умовах нормального існування та розвитку суспільства не має змісту, оскільки наявність різних небезпек - одна з необхідних умов розвитку ринкової економіки. При цьому найбільш важливою з них є наявність конкуренції, що виступає джерелом внутрішнього розвитку економічної системи.
У сучасних наукових розробках існують проекти концепцій, програм, правової та інституційної інфраструктури, а також виділяються ті чи інші сторони, які визначають систему умов, критеріїв і показників, організаційних форм і механізмів захисту національної економіки від різних загроз.
Проте загальним недоліком для майже всіх підходів є відсутність аналізу економічної безпеки щодо системи національно-державних інтересів. Останні фіксують і виражають те загальне, що об'єднує різних суб'єктів економіки і є предметом економічної безпеки, її головною ланкою. Саме через категорію національно-державних інтересів з'єднуються проблеми економічного потенціалу й економічної сили держави: стан генофонду нації, передумови її соціально-культурного процвітання, тверді економічні та політичні позиції на міжнародній арені [12].
У цілому економічну безпеку можна визначити як складову національної безпеки держави, що досягається таким рівнем розвитку та станом захищеності економіки даної країни, який забезпечує потреби держави та її громадян у процесі існування даної держави.
У найбільш прямому розумінні - економічна безпека це стан захищеності економіки від будь-яких внутрішніх і зовнішніх несприятливих факторів, тобто загроз.
Визначення рівня економічної

 
 

Цікаве

Загрузка...