WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна безпека: макроекономічний аспект - Реферат

Економічна безпека: макроекономічний аспект - Реферат

стимулює сукупний попит, збільшуючи витрати і (або) знижуючи податки в періоди погіршення економічної кон'юнктури і стримує сукупний попит у періоди піднесення економіки, щопом'якшує коливання економічного циклу.
Особливе місце серед інших форм державного регулювання економіки відводиться податковій політиці не лише в країнах, що функціонують на ринкових засадах і є соціально-орієнтованими, а й у нових ринкових країнах, що випробовують якість усталених податкових систем на національному ґрунті.
Фіскальна функція податків спрямована на формування дохідної частини державного бюджету і забезпечує зростання сукупного попиту через доходи кінцевого споживання і державні закупки товарів і послуг.
Обґрунтування переваг фіскальної політики з позицій забезпечення економічної безпеки України потребує відповіді на питання щодо:
- ролі держбюджету у перерозподілі національного доходу;
- оптимізації податкового навантаження на економічних суб'єктів;
- впливу оподаткування на економічну кон'юнктуру;
- збалансованості бюджету.
Реалізація, насамперед, фіскальної функції дозволяє отримати короткостроковий позитивний ефект, у той час як орієнтація на довгострокові цілі економічного зростання базується на перевагах саме регулюючої функції оподаткування.
Десятилітній період становлення оподаткування в Україні виявив неефективність застосування в перехідних умовах податкової системи європейського зразка, недоцільність подолання бюджетної розбалансованості без урахування джерел скорочення бюджетного дефіциту, необхідність урахування взаємозв'язків окремих елементів системи оподаткування як умови прийняття рішень, адекватних уявленням про їх наслідки.
З альтернативної позиції монетарних переваг заходи фіскальної політики оцінюються не лише як безрезультативні, але й шкідливі для економіки, оскільки зростання дефіциту супроводжується неефективністю державних витрат і не сприяє стабілізації економіки. Переваги надаються грошово-кредитній політиці: регулювання грошової маси, облікової ставки, норм обов'язкового резервування, ринку державних цінних паперів.
Відмовившись від прямого директивного управління грошовим обігом методами касового планування, НБУ протягом 1992-2001 р. широко використовував комплекс засобів грошово-кредитного регулювання.
Для НБУ характерним є досить часте і рішуче використання обов'язкового резервування, оскільки для застосування інших більш м'яких інструментів недостатньо передумов.
З 1 серпня 1993 року розміри обов'язкових резервів встановлювалися Національним банком у вигляді відсотка від суми залучених коштів залежно від джерела формування. За затвердженим 1 березня 1994 року порядком формування обов'язкових резервів для всіх видів зобов'язань була встановлена однакова норма резервування у розмірі 15 %. Протягом 1992-2001 років норматив обов'язкового резервування коштів комерційних банків у НБУ змінювався у межах 13-17 % (винятком є 1993 рік, коли показник досягнув значення 25 %).
В Україні залишаються резерви використання НБУ облікової політики внаслідок як обмеженості його кредитних ресурсів, так і недостатності розвитку вексельного обігу. Тому рефінансування комерційних банків здійснюється переважно через аукціонні торги, навіть у порядку прямого цільового кредитування, а не через переоблік векселів чи ломбардне кредитування. У цих умовах НБУ здійснює регулювання ставки облікового процента не стільки для досягнення цілей грошово-кредитної політики, скільки для приведення її у відповідність з динамікою інфляції.
Діапазон коливання процентної ставки рефінансування комерційних банків Національним банком України протягом 1992-2001 років 20 % - 225 %, а стійка тенденція до зниження проявляється з 1998 року.
Помірний успіх мали спроби "розігріти" фондовий ринок і забезпечити солідні фінансові запозичення через випуск ОВДП, незважаючи на високий рівень дохідності в 1995-1997 роках.
На сьогодні перевірено практикою, що постійний відтік ресурсів на фінансування бюджетного дефіциту через ринок ОВДП обмежує й так незначні внутрішні джерела інвестування національного виробництва, а також те, що банки ніколи не будуть кредитувати господарські суб'єкти за ставками відсотків нижче, ніж дохідність ОВДП.
Внаслідок послаблення жорсткої монетарної політики і розпочатої реалізації комплексу заходів, визначених стратегією розвитку національної економіки з позицій забезпечення макроекономічної безпеки, економіка України останні роки почала проявляти перші ознаки пожвавлення. За даними Держкомстату, опублікованими 17.01.02, у 2001 році ВВП зріс на 9 %, обсяг промислового виробництва - на 14,2 %, валова продукція сільського господарства збільшилася на 9,9 %; з урахуванням макроекономічних досягнень 2000 року сумарні значення відповідних показників за 2 роки становили 15,3 %; 33,5 %; 20,7 %.
Закріплення позитивних зрушень обумовлює необхідність відмови від практики хаотичного розвитку і системного дослідження проблеми забезпечення економічної безпеки України для упередження кризових явищ в економіці, утвердження основ довіри суспільства і влади.
Література:
1. Про концепцію національної безпеки України: Постанова ВРУ від 16.01.97 // ВВР. - 1997. - № 10. - С. 85.
2. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. - С. 51.
3. Гордієнко. С.Г. Забезпечення економічної безпеки України Службою безпеки // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними. - К., 2001. - С. 121.
4. Шеришев Л.І. Безопасность: государственные и общественные устои // Безопасность: Информационный сборник. - 1994. - № 4(20). - С. 12-13.
5. Казаков Н.Д. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления) // Безопасность: Информационный сборник. - 1994. - № 4(20). - С. 62-63.
6. Лесков М.А. Гомеостатические процессы и теория безопасности // Безопасность: Информационный сборник. - 1994. - № 4(20). - С. 66.
7. Бельков. О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности // Безопасность: Информационный сборник. - 1994. - № 3(19). - С. 91.
8. О безопасности: Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года с дополнениями от 25 декабря 1992 года // Ведомости Съезда депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992. - № 15. - С.767; 1992. - № 52. - С. 3083.
9. United States Code. 1988. Ed.Vol.19. Title 48 to 50. - Washington, DC. 1989. - P. 1045.
10. Косолапов Н. Национальная безопасность в меняющемся мире // Мировая экономика и международные отношения. - 1994. - № 10. - С. 13.
11. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. - 1994. - № 12. - С. 5.
12. Экономическая безопасность: Производство - Финансы - Банки / Под ред. В.К. Сенчагова. - М., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...