WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Еколого-економічні проблеми та роль кадрової підготовки у їх вирішенні - Реферат

Еколого-економічні проблеми та роль кадрової підготовки у їх вирішенні - Реферат

нагальність якої йшлося на II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти (08.10.01). У свій час Володимир Іванович Вернадський писав, що розум, позбавлений моралі, таїть у собі небезпеку для його носія. Особливого значення набуває це питання у період переходу суспільства до сталого розвитку, тобто такого, який задовольняє вимоги сьогодення і при цьому не створює перешкод для задоволення потреб майбутніх поколінь. Зазначимо, що розвиток повинен бути адекватним господарській (екологічній) місткості навколишнього природного середовища, не вносити незворотних змін у природу і не створювати небезпеки для як завгодно тривалого існування людини як біологічного виду.
Сьогодні серед нагальних є питання формування екологічного сві-тогляду, в якому знання та інформація разом із духовністю визначатимуть якість і рівень життя та його безпеку. Перші кроки у системі вищої освіти вже зроблені, і серед дисциплін нормативного блоку з напряму "Економіка і підприємство", що визначають зміст освіти бакалавра з економіки, є навчальна дисципліна "Екологія". Суспільство усвідомлює, що економіка та екологія - це нерозривні частини одного цілого. Їх не можна розглядати окремо, саме тому у стратегії реформи економіки держави екологія й економіка повинні розглядатися тільки в єдності та тісному взаємозв'язку. Той, хто не усвідомить цієї істини, у XXI столітті буде жити гірше, ніж у минулому.
Майбутні фахівці повинні розуміти, що сьогодні в умовах конкурентного ринкового середовища дефіцитні кошти необхідно спрямо-вувати у проекти з потенційно максимальним екологічним ефектом. В освітньо-виховній системі (дитячий садок - школа - ВНЗ) у період переходу до сталого розвитку провідне місце займає безперервна екологічна освіта та виховання. Екологічна освіта найбільш причетна до великої методологічної та світоглядної проблеми: як жити і вижити в умовах виснаження природних ресурсів, забруднення й прогресуючоїдеградації довкілля. Саме екологічна складова світогляду упорядковує, ранжує систему особистих цінностей у тій частині, де йдеться про взаємодію людини і природи.
Отже, для реалізації зазначених завдань потрібно мати чітко обґрунтовану, сприйняту українським суспільством державну стратегію сьогодні і на більш віддалену перспективу на засадах сталого розвитку.
Вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем повинно спиратися на ефективну державну Програму духовного оздоровлення нації. З метою посилення ролі еколого-економічнї освіти, екологічного виховання, культури і науки, узгодження планів та методики викладання, більш оперативного обміну інформацією необхідно вивчити питання про створення координаційного центру з питань викладання у вищій школі дисциплін еколого-економічного блоку для удосконалення системи кадрової підготовки в контексті реформування економічних відносин в Україні в руслі міжнародно визнаного сталого розвитку суспільства.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...