WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → До проблем формування регіонального ринку праці в умовах перехідної економіки України - Реферат

До проблем формування регіонального ринку праці в умовах перехідної економіки України - Реферат

режим, знизилась на 5,6 %.
Протягом 2001 року до служби зайнятості звернулося 1243,0 тис. осіб, більшість з яких отримали направлення на працевлаштування, одержали консультації з питань зайнятості, скористалися профорієнтаційними послугами, брали участь у громадських роботах.
Число громадян, які отримали роботу, порівняно з 2000 роком, збільшилося майже на одну третину, а у Донецькій, Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, Сумській, Івано-Франківській областях чисельність працевлаштованих зросла у 1,5-1,6 раза. Питома вага працевлаштованих у загальній чисельності незайнятих громадян становила 28,0 % проти 21,8 % у 2000 році.
Загальна чисельність осіб, які отримали профорієнтаційні послуги в 2001 році, зросла на 7,6 % (серед незайнятих громадян - на 18,7 %). Найвищий рівень працевлаштування службою зайнятості осіб, які закінчили професійне навчання, у Черкаській, Хмельницькій, Луганській, Вінницькій областях та м. Севастополі (60,7-80,5 %) [14]. Таким чином, спостерігаються деякі позитивні зрушення у роботі служб зайнятості.
Особливістю формування ринку праці є те, що цей процес має переважно регіональний характер. Окремі регіони України, які складають її народногосподарський комплекс, мають територіальні відмінності в природних умовах і ресурсах, демографічній базі та економічному потенціалі, у розташуванні виробничих сил та використанні наявних трудових ресурсів. За цих умов територіальна організація системи регулювання ринку праці повинна відповідати його просторовій структурі. Саме тому основна мета регулювання ринку праці полягає в усуненні кризових тенденцій, передусім через урахування його регіональних особливостей.
У вітчизняній економічній літературі поняття регіонального ринку праці зводиться здебільшого до міжтериторіальних зв'язків із працевикористання. Так, В.С. Марцин під регіональним ринком праці розуміє найменший нодальний район (від лат. nodus - ядро), який формується на основі зв'язків за працевикористанням. Останні, на думку вченого, пов'язані із залученням до господарського обігу центром (містом) працездатного населення з прилеглих територій. При цьому саме на рівні регіонального ринку складається первинний баланс між попитом і пропозицією праці [9].
На думку іншого українського вченого М. Шаленко, регіональний ринок праці - відносно замкнута функціонально-територіальна одиниця, що складається з центра (який, зазвичай, збігається з містом або великим селищем міського типу) та прилеглої до нього зони, зв'язаної з центром сталими зв'язками з трудовикористання [18].
Наведені методичні підходи, на нашу думку, повинні бути використані для виділення регіональних ринків праці в Україні, більшість з яких є не розвиненими і лише перебувають на етапі свого становлення.
Процес формування регіональних ринків праці в умовах перехідної економіки України значною мірою визначається чинником економічної кризи. При цьому трансформаційний процес характеризується швидким наростанням значних відмінностей у формуванні ринків праці в різних регіонах України. Так, групування областей України за величиною показника співвідношення кількості вільних робочих місць і незайнятого населення показує істотну регіональну диференціацію щодо можливостей працевлаштування безробітних.
Упродовж останніх років в Україні сформувалась стійка тенденція до зниження рівня працевлаштування безробітних в офіційному секторі ринку праці в усіх без винятку областях. Кращі, порівняно з іншими, можливості залучення безробітних до офіційних видів діяльності існують у центральних, східних і південно-східних областях України - м. Київ, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Харківська та Луганська області.
Запорізький регіон належить до найбільш розвинених індустріальних регіонів України, тому, щоб визначити конкретні напрями регулювання зайнятості, необхідно постійно аналізувати структурні зміни, які відбуваються на ринку праці в регіоні.
За даними державної служби зайнятості, у 2001 р. по Запорізькій області економічне активне населення складало 929,6 тис. осіб, серед яких зайняті у виробництві 828,9, безробітні - 100,7 тис. осіб. Рівень економічно активного населення по області становить 62,5 %, що на 0,2 % нижчий за загальнодержавний рівень зайнятості; рівень безробіття 10,8-11,1 %, тобто дещо нижчий від загальнодержавного показника.
Ринок праці Запорізького регіону характеризується наступними показниками (табл. 1).
Таблиця 1
Стан ринку праці по Запорізької області впродовж 1995-2001 рр.
Показники Роки
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Перебувало на обліку незайнятих громадян 22239 37146 54528 75729 87085 100002 107197
Працевлаштовано службою зайнятості, % 10,2 12,2 14,4 20,0 21,2 26,5 36,4
Рівень працевлаштування незайнятих громадян, % 45,7 32,8 26,5 26,5 24,3 26,5 33,9
Проходило профпідготовку 3314 3572 3349 5810 5889 6153 6528
Брало участь у громадських роботах 3304 2785 3800 5195 6381 9682 10389
із них незайняте населення 1441 1786 2558 3920 4915 7555 10017
Потреба підприємств, установ і організацій в працівниках для заповнення вивільнених робочих місць 5029 1226 768 1173 2047 2077 3268
За даними аналітично-статистичного збірника "Ринок праці України у 2002 році".
Аналіз зайнятості населення за останні роки свідчить про постійне зменшення трудових ресурсів. Так, у 1995 р. перебувало на обліку у центрі зайнятості 19 383 громадян, а у 2001 р. - 107197, тобто збільшилось у 4,8 раза. Така тенденція спостерігається як у промисловості, так і у сільському господарстві, але в останньому дещо повільнішими темпами.
У структурі незайнятого населення переважають жінки і молодь віком до 28 років (21 %). Це пояснюється тим, що жінки менше мігрують з метою пошуків нової роботи, а ємність ринку трудових ресурсів знижено, тому тільки після тривалого періоду (3-4 років) - 15-20 % з них починають пошуки можливостей нового працевлаштування. Молодь найбільш не захищена на ринку праці, так як, маючи кваліфікацію і диплом, вона не завжди спроможна в сучасних соціально-економічних умовах її реалізувати.За професійним та освітнім складом переважають ті особи, які мають вищу та середню спеціальну освіту.
Зазначимо, що звернення безробітних до центрів зайнятості у Запорізькій області має сезонний характер - з піком на початку та в кінці року, а також у кінці літа. На нашу думку, це пов'язано зі звичайними в кінці - на початку року скороченнями персоналу на підприємствах, а також працевлаштуванням випускників вузів і середніх спеціальних закладів після канікул - у кінці літа - на початку осені.
У професійній структурі безробітних, як свідчать дані Запорізької обласної служби зайнятості, переважають слюсарі, водії, будівельники, допоміжні робітники, продавці, вихователі, секретарі-друкарки, медичні сестри, бухгалтери, техніки, інженери, викладачі, вчителі. Виявлена структурна закономірність у розподілі безробітних за професіями має надзвичайно важливе практичне значення при перепідготовці кадрів та їх повторному працевлаштуванні. Разом з цим, вона враховується не завжди. Це приводить до зростання безробітних серед громадян, які отримали нову спеціальність за направленням центру зайнятості [12].
Важливим напрямом стабілізації ринку праці, на нашу думку, є три найважливіші складники: працевлаштування громадян на основі резервів та перерозподілу робочих місць, які викликані структурними змінами, процесами роздержавлення та приватизації, розвитком підприємства, з одного боку, і на основі створення нових робочих місць відповідно до потреб сьогодення - з іншого [4].
Важливим заходом є також організація громадських робіт відповідно до специфіки регіонів і ситуації на ринку праці в них.
Нарешті, третім важливим складником і засобом позитивних змін на ринку праці Запорізької області є професійна підготовка та перекваліфікація кадрів відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...