WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Деякі проблеми зайнятості перехідного періоду в Україні (на прикладі Ірпінського регіону) - Реферат

Деякі проблеми зайнятості перехідного періоду в Україні (на прикладі Ірпінського регіону) - Реферат

1 468 до 1 366 чол., очікується, що у 2002 році - 870 чол., за прогнозами на 2003 рік зменшиться на 20 чоловік (до 850 чол.) [2. - C. 22].
Чисельність незайнятого населення, яке було охоплене заходами, пов'язаними з проведенням активної політики зайнятості, становить 1 119 чол. [2. - C. 22].
За цей період працевлаштовано 725 чол. Більшість безробітних було працевлаштовано на робочі місця - 44,7 %, на посади службовців - 42,5 %, на місця, які потребують спеціальності, - 12,8 %. Основною сферою прикладання праці незайнятого населення є підприємства роздрібної та оптової торгівлі (156 чол.) [2. - C. 22].
Найбільшим попитом на ринку праці користуються наступні професії та спеціальності: бухгалтер (зі знанням 1С: бухгалтерії), юрист (правознавець), системний адміністратор (обслуговування систем ПК), менеджер, перукар та ін.
Різниця у співвідношенні попиту і пропозиції за професійно-кваліфікаційними, галузевими і статевовіковими групами зумовила поділ ринку робочої сили на ряд сегментів, що відрізняються передусім ступенем забезпеченості робочими місцями та їх постійністю.
До основних сегментів сучасного ринку робочої сили належать:
- ринок кваліфікованої робочої сили з гарантованою зайнятістю і високою заробітною платою;
- ринок малокваліфікованої та некваліфікованої робочої сили з повною зайнятістю працівника;
- ринок тимчасового безробіття.
Основна проблема ринку праці в Ірпінському регіоні та в цілому по Україні - скорочення попиту на працю - частіше призводить до прихованого безробіття в офіційному секторі ринку праці, зайнятості в неформальному та нетоварному секторах, посиленню зовнішньої трудової міграції, ніж до відкритого безробіття, зареєстрованого закладами, з питань працевлаштування. Обстеження робочої сили, що періодично проводяться в Україні, виявляють набагато вищий рівень безробіття порівняно з даними державної служби зайнятості.
Безробіття стало невід'ємним атрибутом ринкової економіки. Але все ж таки завдяки певним факторам в Ірпінському регіоні воно починає зменшуватися в основному завдяки розвитку підприємств оптової та роздрібної торгівлі.
Якщо проаналізувати демографічну ситуацію, що нині існує в Україні, то можна з впевненістю стверджувати, що катастрофічне зростання злочинності, психічних захворювань, самогубств, природне зменшення населення є прямим наслідком втрати роботи, виникненням загрози її втрати та іншими негараздами у сфері працевлаштування [3. - C. 17].
Таким чином, виникнення безробіття, а особливо його надмірність, породжує соціальну напругу в суспільстві, здатне дестабілізувати економічну і політичну систему. Тому держава, щоб запобігти соціальному вибуху, не має права вирішувати проблеми зайнятості населення віддавати на відкуп ринку, вона повинна брати цю функцію на себе.
Основною проблемою регулювання ринку робочої сили є оптимальне поєднання високої ефективності праці з максимальною зайнятістю населення, а також забезпечення надійних соціальних гарантій на випадок безробіття [4. - С. 44].
Державна активна політика зайнятості передбачає розробку програм сприяння зайнятості. Такі програми можуть бути направлені або на сприяння зайнятості таких окремих категорій населення, як молодь, жінки, інваліди тощо, або на подолання кризового стану у сфері зайнятості, викликаного економічною, демографічною, політичною ситуацією, стихійним лихом тощо.
Спеціальні програми сприяння зайнятості створюються і управляються або центральними держаними органами, або регіональними і місцевими органами управління.
В Україні частка фонду зайнятості у ВВП становить приблизно 0,3 % , що в багато разів менша, ніж у країнах з розвиненою ринковою економікою.
Звідси можна зробити висновок, що в нашій країні фінансова база для розв'язання проблем зайнятості недостатня і не відповідає ситуації на ринку праці, яка різко загострюється через величезний потенціал безробіття.
Для реалізації державної політики зайнятості створюється служба зайнятості. В Україні вона з самого початку формувалася як централізована державна система на правовій основі (Закон України "Про зайнятість населення") і на базі широко розгалуженої державної служби працевлаштування з використанням її матеріально-технічної бази, системи обліку й кадрового складу працівників.
В Ірпінському регіоні через державну службу зайнятості складається баланс руху робочої сили (табл. 2).
Отже, на даному етапі розвитку ринкових відносин в Ірпінському регіоні та в цілому по Україні за останні роки спостерігається поступове зменшення безробіття завдяки наступним факторам:
- стабілізації фінансово-економічної діяльності підприємства;
- утворенню нових та трансформації старих підприємств;
- проведенню активної політики центром зайнятості тощо.
Крім вищезгаданих факторів подолання кризового стану зайнятості, необхідно також врахувати флексибілізацію ринку робочої сили, яка виявляє потребу капіталу в робочій силі з широким спектром професійних навичок для того, щоб можна було її використовувати для виконання різних робіт, а при необхідності швидко її перекваліфіковувати.
Таблиця 2
Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості (осіб)
Найменування показника 2000 рік, звітні дані 2001 рік, звітні дані 2002 рік, звітні дані 2003 рік, очікувані дані
1 2 3 4 5
1. Пропозиція робочої сили - всього
3 917 3 059 3 050 2 650
2. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок року 1 468 1 366 1 366 850
1 2 3 4 5
3. Звернулося за сприянням у працевлаштуванні незайнятих громадян протягом року - всього: 2 449 1 693 1 727 1 800
у тому числі:
- особи, звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці 238 132 131 112
- особи, звільнені через плинність кадрів 912 571 709 511
- випускники вищих навчальних закладів 69 58 49 50
- випускники професійно-технічних навчальних закладів 47 15 16 10
- випускники середніх загальноосвітніхшкіл 35 20 19 14
- особи, які звільнилися зі строкової військової або альтернативної (не військової) служби 13 7 13 6
- особи, звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін 458 546 664 688
- інші категорії незайнятого населення 677 344 126 409
4. Працевлаштовано незайнятих громадян протягом року 1 296 1 216 725 1 000
5. Чисельність осіб, знятих з обліку для самостійного працевлаштування та з інших причин протягом року 1 255 973 516 770
6. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року 1366 870 838 880
* Джерело: Програма зайнятості населення Ірпінського регіону на 2003 рік. - С. 22.
Література:
1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
2. Програма зайнятості населення Ірпінського регіону на 2003 рік: Додаток до рішення 7 сесії Ірпінської міської ради ХХІV скликання від 26 грудня 2002 року.
3. Вовкамич С., Копистянська Х. Структура та особливості мотивації зайнятості (на прикладі досліджень незайнятого населення Львівської області). - Л., 2002. - С. 21.
4. Чернишук В.Р. Зростання норми безробіття як прояв поглиблення відчуження праці // Економіка і підприємництво: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів. - Вип. 3. - К.: КНЕУ. - С. 44-46.
5. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1997. - 120 с.
6. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. отношения, 1991. - 184 с.
7. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. - Главы 16,17.
8. Васильченко В.С. Ринок праці та зайнятість. - К., 1996.
9. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 616 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...