WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль страхування у трансформаційному процесі - Курсова робота

Роль страхування у трансформаційному процесі - Курсова робота

(H) 14 894 41.0 50.6 87.6 80.8 100 96 88.00 2.27
(947) (92.8) (2.17)
Румунія (Ro) 435 104 (58.3) (8.7) 4.60 0.34
(150) (6.6) (0.42)
Росія (R) 27455 3,483 (3.2) (7.9) 23.50 1.26
(4,803) (32.4) (1.32)
Україна (U) 658 455 8.90 1.27
(_) (_) (_)
Білорусія (B) 87 25 (26.8) (46.9) 2.40 0.49
(_) (_) (_)
1) 9 з цих компаній пропонують спільну політику.
2) 1 частка - ринкова частка великої компанії.
3) 3 частка - ринкова частка 3-х великих компаній.
4) зарубіжні - частка компаній, які мають зарубіжних власників.
5) дані за 1995 р.
NL - всі види страхування, крім страхування життя; L - страхування життя.
Джерело: Swis-Re, Sigma 8/1996.
Як зазначалось вище, загальна структура попиту показує домінування всіх видів страхування, крім страхування життя. Загалом у страховому бізнесі, де використовується всі види страхування, крім страхування життя, відбувся значний занепад страхових внесків. Однак з 1993 р. ця галузь почала відрод-жуватися. Паралельно з відродженням макроекономіки всі види страхування, крім страхування життя, будуть також процвітати. Звичайно, на початку відбувся різкий спад в такому виді страхування, як сільськогосподарське. Це було спричинене не лише скасуванням обов'язкового страхування, а й великою заборгованістю фермерів, які не могли сплачувати внески.
Великою мірою це пришвидшило розвиток нових галузей, особливо такого виду, як страхування транспортних засобів і відповідальність за транспортний засіб третьої сторони, які є майже у всіх країнах обов'язковими. Густота транспортного руху зростає, середня вартість транспортних засобів збільшується, а головне - крадіжки автомобілів стають явищем дуже поширеним. У результаті приватизації зростає також попит на такі види страхування, як страхування майна і страхування від пожеж. Крім цього, ступінь відшкодування також зростає: відбулась зміна балансової вартості на відновну вартість. Більше того, страхування цивільної відповідальності, особливо відповідальності за випущену продукцію, набуває дедалі більшого значення. На рис. 4 показано подібності та відмінності країн Центральної і Східної Європи.
Рис. 4. Структура страхування (окремі країни УСС, 1995)
F/P - страхування майна від пожеж; L - життя; H&A - здоров'я і нещасні випадки; ML - відповідальність за транспортні засоби; MB - страхування транспортних засобів; Agr. - сільське господарство; ТІ - транзитне страхування; Lb. - цивільна відповідальність; о. - інші.
Такий вид страхування, як страхування життя, зазнав особливого впливу гіперінфляції. Поліси страхування життя, що існували за комуністичного режиму, були більшою мірою спрямовані на те, щоб абсорбувати надмірну купівельну здатність, не були проіндексовані і, таким чином, втратили свою вартість. Страхування життя потрібно було розвивати заново, і вже в першій фазі цього розвитку виникло чимало проблем. Причиною цього було зменшення реальних доходів і проблем, що виникали у страховиків при забезпеченні реального оцінювання в умовах високої інфляції та великого безладу. Лише за стабільних і сприятливих макроекономічних умов ця ситуація може поступово поліпшити.
III. Деякі заходи щодо розвитку страхування і фактори,
що пояснюють цей розвиток
Страхування - фінансова послуга, що належить до третьої галузі, тобто галузі обслуговування. Згідно з гіпотезою трьох галузей, розробленою Коліном Кларком (1940) та Жаном Фурастьє (1949), їх трактуванням попиту, розвиток страхового ринку великою мірою пов'язаний із валовим національним продуктом (ВНП). Тому для того, щоб передбачити майбутню значимість страхування, у швейцарському перестрахуванні для більшості кран визначено два показники: густота страхування, яка обчислює кількість страхових внесків у доларах США, що припадає на душу населення, та проникнення страхування, яке обчислює співвідношення страхових внесків як частку ВВП та ВВП, що припадає на душу населення.
З одного боку, ці показники дають змогу зробити певні прогнози на майбутнє. Якщо припустити, наприклад, що страхові внески, які припадають на душу населення в Південній Кореї (у 1994 р. на рівні 1016,5 дол. США), наблизяться майже до рівня Японії (у 1994 р. - 4849,7 дол. США), то загальний дохід від внесків у Південній Кореї буде вдвічі більшим, ніж загальний дохід Німеччини. З іншого боку, ці показники також відображають структурні відмінності між страховими ринками різних країн, наприклад різний рівень важливості приватного страхування відновідно до соціального.
Показники густоти страхування у країнах Східної і Центральної Європи коливаються від 245,6 дол. США - у Словенії, 47,3 дол. США - у Польщі, 23,5 дол. США - у Росії, до 2,4 дол. США - у Білорусі порівняно із показником 1577,9 дол. США - у Німеччині. Показники проникнення страхування в країни СЦЄ відносно низькі, у межах від 3,48% - у Словенії, 1,96% - у Польщі, 1,26% - у Росії, 1,27% - в Україні до 0,34% - у Румунії порівняно із показником Німеччини, що становить 7,00 (всі дані за 1994 р.) (див. табл. 1).
Якщо припустити, що гіпотеза 3-ох галузей правильна, то на рис. 5 відтворена картина за 1989 р., що спостерігалась у різних країнах з розвиненими страховими ринками. Нахил лінії регресії становить 1,27. Країни Центральної та Східної Європи показано на рис. 6. Нахил лінії регресії становить 1,13 (R-квадрат 0,75), що вказує на те, що ці страхові ринки маленькі та менш розвинені. Однак це означає, що даним країнам також вигідне економічне зростання: 1% зростання економіки як цілого (у ВВП) може привести до зростання страхових внесків на 1,13%. Точнішу картину можна отримати після поділу страхових внесків на внески таких видів страхування, як страхування життя та інші види страхування. Ці результати відображені на рис. 7а та 7b. Нахил лінії регресії становить відповідно 1,06 і 1,31 (при цьому R-квадрат становить 0,72 і 0,71), що свідчить про сильну значимість такого виду страхування, як страхування життя. Проте картина майбутнього може бути яскравішою: економічні реформи привели до суттєвого скорочення показників інфляції, що відбуватиметься і надалі, а це, у свою чергу, сприятиме не лише розвиткові такого виду, як страхування життя, а й всіх інших видів страхування.
Ця (як часто її називають) еластичність доходу - надзвичайно важливий економічний показник з точки зору попиту. Однак такий погляд надто суб'єктивний, особливо якщо ми розглядатимемо страхування як фінансову послугу. Одним з найцікавіших питань у теорії розвитку є те, який сектор - фінансовий чи реальний - приведедо динамічного процесу економічного зростання. У принципі існують два можливих зразки каузальних (причинних - пер.) взаємовідносин між фінансовим розвитком та економічним зростанням. У першому випадку економічне зростання веде до розширення фінансової системи. Ми можемо назвати це випадком, до якого привело зростання попиту: оскільки реальний сектор економіки розвивається, відбувається збільшення попиту на різні фінансові послуги,і цей попит пасивно задовольняє фінансовий сектор. У другому випадку розширення фінансового сектора відбувається раніше за зростання попиту на послуги.
Шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...