WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль страхування у трансформаційному процесі - Курсова робота

Роль страхування у трансформаційному процесі - Курсова робота

значенні, що особа зможе пережити цей ризик при найменших затратах. Крім цього, цей принцип застереження також веде до заохочення підприємця зменшити ризик, оскільки зменшення ризику обходиться дешевше, ніж його страхування. Ось чому страхування (так само, як банки і ринок капіталу) встановлює певний контроль над фірмами, який гарантує, що використані ресурси йдуть на найбільш продуктивну мету (зростання), а не витрачаються даремно (стабілізація). Більше того, за допомогою інформації про оцінювання фірм і проектів, страхування сприяє високоефективному накопиченню капіталу, оскільки страхові компанії позичальників та інвесторів забезпечують відомостями інших учасників ринку.
Розміщення ризику і функція розподілу страхування, а отже, контроль управління мають особливе значення, якщо взяти до уваги погіршення навколишнього середовища. Як правило, забруднення і надмірне використання навколишнього середовища - результат того, що товар, наприклад свіже повітря і вода, є суспільним благом (споживання) (згідно з теорією Поля Самуельсона).
Виробництво цих продуктів якраз є зразком "негативного спільного виробництва" індивідуального і суспільного товару. Оскільки в цьому виробничому процесі спостерігається деяка взаємозаміна, калькуляція потужності й енергії, враховуючи реальні ресурсні затрати і зовнішні ефекти, оподаткування і/або технічний контроль, а також збільшені права на приватну/соціальну власність, можуть призупинити погіршення зовнішнього середовища. У цьому випадку страхування може зіграти вирішальну роль. Оскільки окремі індивіди (громади, місцеві уряди) можуть подати скаргу на забруднювачів в організації, які забруднюють навколишнє середовище, з'яв-ляється стимул для здійснення страхування. Якщо страхові внески "прив'язані до ризику", це призводить до посилення аргументації на користь обов'язкового страхування навколишнього середовища.
I.2. Страхування в економіці перехідного типу
У соціалістичній командній економіці сектор страхування відіграє другорядну роль. Переважно виконання плану перебуває на першому місці, а потім уже приділяють увагу фінансовим і страховим операціям. Крім цього, у більшості соціалістичних країн сектор страхування був монополією держави. Щоб розбудувати ринкову економіку, кожна країна Центральної Європи мусить пройти процес перебудови. Важливіші результати - ті, що стосуються макроекономічного рівня: інфляція, податкова система, державні витрати, стабільність вітчизняної та міжнародної (відносної) цінової системи, конвертованість і т. ін. Цей рівень особливо важливий для ефективного прийняття рішень з питань ведення і роботи підприємств.
Розглядаючи перспективи розвитку страхової галузі, найбільшого значення набуває зростання масштабів приватизації. У багатьох країнах Центральної Європи цей процес пішов значно вперед (див. рис. 1), особливо у питанні приватизації житла та створення приватних підприємств. Основною є і залишається проблема великих підприємств і конгломератів, які раніше перебували у власності держави..
Рис. 1. Приватизація (% від ВВП) окремих країн Центральної Європи у 1992 та 1995 рр.
(приблизні підрахунки ЄБРР).
Рис. 2. Макроекономічні показники
Ref.: Stern (1997), p. 39; Fisher et al. (1997), p. 82; BMWI-Dok. (1997) no. 420.
Макроекономічна стабільність - обов'язкова передумова, що стимулює збільшення кількості та поліпшення якості інвестицій і є головним показником економічного зростання та підвищення життєвого рівня. Крім того, економічне зростання і стабільність - необхідні складові для процвітання галузі страхування. Зростання доходів, що спостерігається у всіх центральноєвропейських країнах, веде до зменшення потреби у страхуванні. Вплив інфляції на страхування залежить від стадії розвитку ринків капіталу і здатності страховиків використовувати ці ринки, щоб запропонувати продукти, які є "стійкими до інфляції". Страхування втрачає більшість своїх функцій для застрахованих, якщо вони не страхують свої реальні цінності.
Після глибокої кризи становлення, що настала після розвалу економік колишніх соціалістичних країн, який характеризувався інколи різким падінням виробництва і гіперінфляцією (див. рис. 2), ми спостерігаємо після 1993 р. відродження більшості центральноєвропейських країн. Хибне коло падіння виробництва і доходів, зменшення попиту, що настало після падіння виробництва, вже розірване навіть для Росії та України. Також помітно знизилися темпи інфляції. Сподіваємось, що цей процес буде продовжуватися і в 1997 р.
II. Структура ринків страхування
у центральноєвропейських країнах1
З 1989 р. у центральноєвропейських країнах галузь страхування, як й інші галузі, зазнала значних трансформаційних процесів, що почалися з приватизації та демонополізації, тому очікуються подальші структурні зміни. Глибока криза регулювання і гіперінфляція вплинули на сектор страхування більше, ніж на економіку. Загальне падіння обсягу страхових виплат було очевиднішим, ніж спад макроекономічної діяльності (див. рис. 3). У період відродження важливість страхування у ВВП зростає в більшості центральноєвропейських країн.
Рис. 3. Надходження страхових внесків (1988 = 100).
Структура попиту страхування має характерні риси страхування періоду планової економіки, але їх небагато. Головним є страхування не життя, а засобів пересування, цивільної відповідальності, власності та страхування від пожеж, які займають найбільшу частку (за винятком Росії та України, де ще й досі страхування цивільної відповідальності автомобілістів необов'язкове). Страхування життя переважно через низький рівень доходів у країнах Центральної Європи залишається недорозвиненим.
У більшості центральноєвропейських країн кількість страховиків зростає (див. табл. 1). Напевно, це належить до ефективніших ринкових структур, оскільки тиск щодо впровадження більш адаптованих до споживача послуг і розрахунків страхових премій відповідно до ризиків зросте. Табл. 1 подає огляд кількості компаній у центральноєвропейських країнах, ринковий обсяг та ринкову частку. Незважаючи на демонополізацію і перехід до вільного ринку, ринкова частка державної страхової монополії все ще висока, але вона поступово знижується. Ця тенденція більше відчутна у всіх видах страхування, крім страхування життя. Цікаво, що демонополізація розвиненіша в Росії та Україні, ніж в інших країнах. Частково це пояснюється ще існуючою державною монополією, наприклад на страхування автомобілів у деяких країнах, тоді як частка закордонних домінуючих страховиків зростає. Порівняно із Західною Європою ця частка ще мала, за винятком Угорщини, де галузь страхування практично перебуває під іноземним контролем (див. табл.1).
Таблиця 1. Характеристика ринків страхування деяких країн Центральної і Східної Європи
(1995).
Країна № страхових компаній Обсяг 1 частка 2) 3 частка 3) Зарубіжні 4) Густота страху-вання
(US-S) Проник-нення страхування
всього L NL (Mio US-$) L NL L NL L NL
Польща (P) 415 13 28 1,824 95.8 60.6 100 82.8 5.2 2.9 47.30 1.96
(2,287) (59.2) (1.90)
Чехія (C) 34 5 20 1,015 78.7 76.1 95 93.3 12.8 1.2 98.30 2.82
(1,268) (123.1) (2.84)
Угорщина

 
 

Цікаве

Загрузка...