WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль страхування у трансформаційному процесі - Курсова робота

Роль страхування у трансформаційному процесі - Курсова робота


РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
Курсова робота з страхової справи?
Вступ
У наступні кілька років швидкий перехід колишніх соціалістичних країн до ринкової економіки і необхідні регулятивні реформи в країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) стимулюватимуть розвиток і значне розширення ринків страхування.
Щоб вести мову про розвиток страхового сектора, спочатку потрібно розглянути макроекономічний рівень, або, іншими словами, фінансову стабільність економіки. Оскільки здорова макроекономічна і структурна полі-тика - суттєвий фактор стабільності фінансової системи, вона зможе запобігти або щонайменше обмежити серйозний фінансовий дисбаланс, допоможе уникнути недосконалості коливання цін і недостатнього стимулювання.
В умовах дедалі більшої інтеграції економіки найімовірніше, що стабільності фінансового сектора можна досягнути за умови, коли ринки працюватимуть на основі конкуренції, професіоналізму і відкритості. Якщо більшість країн, які розвиваються, відповідають моделі каузальності (причинності) розвитку (див.: Юнг, 1986), то особливу увагу слід приділити структурним, фінансовим і технічним обмеженням, що мають значний вплив на здатність страхових компаній до забезпечення. Головним чином, ці фактори зводяться до наявності невеликих за розміром місцевих ринків, недокапіталізації страхових компаній, нестачі відповідної експертизи і браку кваліфікованих працівників (див.: Outreville, 1996, Центральна Європа).
Щоб розкрити дані проблеми, стаття побудована таким чином: у першій частині подаються спостереження щодо ролі страхування в економіці, а в другій - деякі зауваження щодо структури страхових ринків у країнах Центральної і Східної Європи. Третя частина дає пояснення економічної вагомості страхування і чинників зростання страхування. Роль контролю та лібералізації ринків страхування розглянута у четвертій частині. П'ята частина містить підсумкові коментарі.
I. Роль страхування в економіці
I.1. Загальний огляд
Страхування можна розглядати як сектор, розвиток якого в більшості залежить від розвитку економіки загалом: воно обслуговує виробництво, споживання, розподіл товарів і послуг, грошовий та кредитний обіг, а також створення і збереження матеріальних та фінансових ресурсів.
Проте дві сучасні тенденції змінюють роль послуг, а отже, і роль страхування в економіці. З одного боку, питома вага прямих затрат зменшується, а частка затрат, пов'язаних із доставкою і наданням послуг, зростає. Більшість послуг виявляється у науково-дослідній, фінансовій діяльності, контролі якості, безпеці, логістиці, мережі розподілу, експлуатації, лізингу, управлінні відходами, переробці та ін. Вони служитимуть у перспективі, тому будь-яка більша частка затрат відображає ймовірне бачення майбутніх затрат, що відповідають "зворотному циклу" визначення ціни страхування (див.: Giarini, 1997. - С. 5).
З іншого боку, збільшення вразливості, що є результатом парадоксу, знову ж таки залежить від сучасної технології: чим більше технологічно розвинена система, тим вужчі допустимі межі помилок при функціонуванні і більші наслідки нещасних випадків чи поганого управління (там само. - С. 8). Саме тут є широке поле для діяльності страховиків - нечасті, зате з високим коефіцієнтом травматизму випадки. Контроль вразливості в промисловій, побутовій та соціальній сферах вимагає ефективнішого страхового забезпечення.
Обидві ці причини вказують на велике і дедалі зростаюче значення страхування у сфері управління ризиком послуг і управління ненадійними ситуаціями вразливого середовища. Ось чому добре відпрацьований страховий ринок відіграє важливу роль для економічного зростання і розвитку.
У сучасній ринковій економіці страхування сприяє економічному зростанню і розвитку принаймні у чотирьох різних напрямках, де кожен з них має свої дві лінії - стабілізацію і зростання, куди входять:
" розміщення ризику;
" накопичення капіталу;
" мобілізація фінансових ресурсів;
" управлінський контроль.
Високофективне розміщення ризику мінімізує затрати на операції і зменшує втрати завдяки швидкому залагодженню претензій та шляхом технічного контролю за витратами. Від обох цих функцій залежать зростання і стабільність економіки. Крім цього, оскільки страхування зменшує невпевненість особи, стає можливим вступ у ризикованіший, але більш прибутковий бізнес: особа отримує більше простору для дії, який вона може використати для додаткового ризику. Проте ця особа обирає даний ризик добровільно: завдяки страхуванню очікуваний дохід збільшиться, незважаючи на збільшення ризику, тому кінцевим результатом буде підвищення добробуту. Також бізнес працює з меншою непостійністю і ризиком банкрутства, що також сприяє більшій фінансовій та соціальній стабільності і, отже, економічному зростанню.
У кожному випадку страхування сприяє створенню фонду грошових коштів, воно діє як інструмент нагромадження, або накопичення, капіталу. Як правило, страхові внески сплачують заздалегідь, на початку страхового періоду; таким чином створюється фонд внесків, з якого виплачують упродовж року страхові відшкодування та покривають інші витрати. Крім цього, існують резерви на випадок катастроф і довготривалих страхових відшкодувань, ці фонди в середньому більші, ніж річні надходження внесків (коефіцієнт відтворення фондів, як правило, більший за одиницю; його можна розглядати як загальні інвестовані фонди на долар США річних надходжень). Тепер ці фонди можна задіяти на ринках капіталу. Беручи до уваги, що в особовому страхуванні (страхування життя і здоров'я, страхування від нещасних випадків) внески враховують "компонент збереження", або "віковий компонент", картина змінюється кардинально.
Інвестування цих фондів на ринках капіталу становить значну частину всього наявного капіталу, воно впливає на структуру і ліквідність ринків капіталу. Оскільки ці фонди існують постійно, вони сприяють зростанню стабільності економіки.
Крім функції накопичення, страхування також виконує функцію мобілізації капіталу. З одного боку, вона базується на "стимулі зберігання" різних продуктів страхування. У системі виплати пенсій з поточних доходів страхові внески розподіляються на цілий рік; з макроекономічної точки зору нема фонду капіталу (крім накопичення коштів, що автоматично відновлюються), але кожен застрахований особисто вважає свої внески вкладом у зберігання, що накопичується і формується для виплати ренти у майбутньому. В певному сенсі страхування вводить заощадження в обіг і спрямовує їх в інвестиції. Це сприяє економічному зростанню і розвитку. З іншого боку, завдяки страхуванню людина може забезпечити собі проживання на старість, а це, у свою чергу, може привести до збільшення заощаджень (так звана "гіпотеза досягнення мети"). Оскільки страхування веде до стабілізації потоку доходів особи (впродовж життя), це, таким чином, приводить до стабілізації макроекономічного потоку доходів.
Як правило, страхові внески встановлюються,виходячи з обсягу ризику, тобто для даної економічної вартості тим вищий страховий внесок, чим більша можливість ризику нещасного випадку. Це призводить не лише до розміщення оптимального ризику в

 
 

Цікаве

Загрузка...