WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Альтернативний вибір економічних теорій щодо реформування системи оподаткування - Реферат

Альтернативний вибір економічних теорій щодо реформування системи оподаткування - Реферат

нагромадилися в результаті історичного досвіду [8]. Тут доречно навести думку М. Хохлова, який пише, що "минуло 120 років від дня смерті К. Маркса, однак продемонстрована ним методологія наукового дослідження найскладніших соціально-економічних процесів залишається актуальною, не виправдано свідомо збіднювати свій методологічний арсенал і нехтувати спадщиною гігантів, до яких, безперечно, належить К. Маркс" [9].
Ортодоксальне сприйняття теорії марксизму пов'язується з ім'ям В.І. Леніна, який вів боротьбу з критичним її осмисленням і подальшим творчим розвитком. У сучасних умовах знову з'явилася чергова хвиля критики теорії трудової вартості, представниками якої є такі західні вчені, як С. Сисмонді, М. Десаль, В. Брус, Дж. Холм, В. Фостер, П. Самуельсон та інші. Вони оцінили опозиційно концепцію ціноутворення при соціалізмі, засновану на теорії трудової вартості і планового ведення господарства. П. Самуельсон вважав, що використання теорії трудової вартості в її найпростішій формі веде до неправильного і неефективного використання трудових і нетрудових ресурсів навіть у надекономічному соціалістичному суспільстві [10]. Хоча досить поширеною була думка П. Самуельсона, що ціна одиниці товару визначається попитом і пропозицією в межах витрат виробництва.
Такий напад на теорію трудової вартості з боку західних вчених можна пояснити, з одного боку, роботою Й. Сталіна "Економічні проблеми соціалізму в СРСР", в якій стверджується обмеженість товарного виробництва в умовах планового господарства [11]. А з іншого - невдалим досвідом будівництва соціалістичного суспільства СРСР. Проте, як доводить практика, у Китаї, який за офіційною доктриною будує соціалізм, досягнуто незаперечного успіху, а в Україні та інших пострадянських державах про-довжується боротьба з труднощами [7].
Крім теорії трудової вартості, до "витратних" концепцій належить також теорія витрат виробництва. Засновниками цієї теорії були Р. Торрене, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох. Вони розглядали витрати виробництва як основу ціни, але вважали, що вартість створюється не лише живою, а й уречованою працею. Ще можна для прикладу навести концепцію Ж. Б. Сейя і Д. Бастіа, які практикували формування вартості в процесі виробництва під впливом трьох факторів: праці, капіталу і землі. На позиціях інтеграції раціональних елементів різних економічних теорій стояли Н. Бухарін, В. Дмитрієв, Р. Орженський, А. Білімович і М. Туган-Барановський. Тут наведемо висловлювання Н. Бухаріна, який поєднав матеріалістичне сприймання економічних процесів із суб'єктивною оцінкою корисності речей: "Ми просто повинні подивитися, яка саме корисність залишилась би без задоволення, коли б не існувало речі, що оцінюються, - це і буде та корисність, яку нам потрібно визначити" [12]. А от на думку П. Струве, вартість формується не внаслідок виробничих суспільних відносин, а відносин у процесі обміну [13].
У кінці XX століття частина західних вчених намагалася відкинути теорію трудової вартості, апелюючи це тим, що в сучасних умовах з'явилося нове основне джерело вартості - інтелектуальний потенціал: знання працівників. Тобто виникла нова концепція інформаційної вартості в межах постіндустріального суспільства. Цю концепцію висунули Д. Беллі, Р. Бар, Т. Кун, Ш. Жад, Ш. Рист, Р. Гроєпевечен.
Разом з тим існують роботи західних вчених, які тісно пов'язані із марксизмом, але творчо розвивають його, виходячи з умов ринкової економіки. Це такі вчені: К. Реннер і Б. Крайський (Австрія), В. Брандт і К. Шмідт (Німеччина), І. Пальме (Швеція), Д. Міттеран, Р. Гароді, А. Лефер (Франція), О. Шик (Чехія), В. Брус, Л. Бальцерович (Польща), Ф. Клаудін (Іспанія), Ден Сяоопін (Китай) та інші.
Аналізуючи вищеназвані теорії, необхідно обрати концептуальний підхід серед них щодо подальшої модернізації системи оподаткування. На нашу думку, найбільш оптимальною для реформування і подальшого розвитку системи оподаткування буде теорія трудової вартості, яка з найменшими похибками відображає реальні соціально-економічні процеси, в основі якої лежать об'єктивні економічні закони: вартості, додаткової вартос-ті, попиту і пропозиції, росту продуктивності праці, максимізації прибутку та інші. Спираючись на неї можна виявити механізм виникнення і структуру доданої вартості, податків, зборів і обов'язкових платежів, їх перерозподіл на всіх стадіях кругообігу капіталу. Можна буде здійснити диференціацію ПДВ по галузях народного господарства залежно від фондоозброєності і продуктивності праці, трансформувати ПДВ в іншу площину у сфері торгово-посередницької діяльності, відкинути складну технологію відшкодування ПДВ з бюджету. Теорія трудової вартості в системі оподаткування стане ефективним засобом боротьби з тіньовою економікою, особливо в частині ухилення від сплати податків. Завдяки цьому буде продовжено традицію розвитку теорії трудової вартості, розпочату у роботах таких вітчизняних вчених XIX століття, як професор Київського університету Н. Зибер [14-15], Г. Цехановський [16], А. Антонович [17], І. Патлаєвський [18], Є. Слуцький [19], Г. Сидоренко [20] та інших.
Література:
1. Ярошенко Ф.О. Трансформація державної податкової служби України. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. - С. 16.
2. Азаров Н.Я. Стратегическое направление модернизации государственной налоговой службы Украины // Науковий вісник Академії ДПС України. - Ірпінь, 2002. - № 4. - С. 11-15.
3. Тарангул Л., Джигалов С. Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку // Науковий вісник Національної академії ДПС України. - Ірпінь, 2003. - № 4. - С. 55-61.
4. Полюхович В., Ліппотт І. Правові засади оподаткування в Україні: національний стан і напрями реформування. - К.: Українсько-Європейський консультативний Центр з питань законодавства (UEPLAC). - http/www.ueplac.kiev.ua/ukr/
5. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - С. 71.
6. Гощ О. Історична місія політичної економії в Україні // Економіка України. - 2003. - № 2. - С. 52-59.
7. Єщенко П. Економічні теоретичні концепції та їх предмет // Економіка України. - 2004. - № 5. - С. 56-61.
8. Геєць В. Характер перехідних процесів до економічних знань // Економіка України. - 2004. - № 5. - С. 4-13.
9. Хохлов М. Глобалізація економіки в ракурсі еволюції відносин власності // ЕкономікаУкраїни. - 2003. - № 2. - С. 56-72.
10. Samuelson P The USSR and the future. An snslisis of the new Program of CPSV. New York, 1998. - 168 p.
11. Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. - М.: Политиздат, 1952. - 186 с.
12. Бухарин Н. Политическая экономия рантье. - М.: Экономика, 1998. - С. 75-76.
13. Васильків П., Пастер П., Сторожук В. Статистика підприємництва. - К.: Нац. банк Укр., 2002. - С. 176.
14. Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. - К., 1885. - 278 с.
15. Зибер Н.И. Экономическая теория Маркса. - К., 1883. - 362 с.
16. Цехановский Г.М. Значение Адама Смита в истории политико-экономических систем. - К.: 1859. - 260 с.
17. Антонович А.Я. Теория ценностей: критико-экономическое исследование. - Варшава, 1877. - 346 с.
18. Патлаевский И.И. Теория денежного обращения Рикардо и его исследований. - Новороссийск, 1871. - 286 с.
19. Слуцький Є.П. До теорії збалансованого бюджету споживача // Giornalle degli economics i relisla - Romo, 1915. - P. 36-58.
20. Сидоренко Г.Д. Тюрго: политико-экономическое учение его теории и в практическом применении. - К.: Киевский ун-т, 1858. - 196 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...