WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств - Реферат

Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств - Реферат

визначити загальні витрати обраної продукції (витрати на виробництво продукції і витрати на організацію ВП - вартість проектування ВП, вартість інформаційної, програмної, технічної, мережної, організаційної підтримки ВП, вартість експлуатації ВП); організацію забезпечення фінансами (обсяги необхідного фінансування; схема залучення власного капіталу, капіталу співвласників, кредитів; напрями їх використання); розподілення майбутнього прибутку (надолуження витрат, повернення кредиторам,розподіл між власниками). Для вирішення перерахованих завдань використовується маркетингова інформація про стан ринків товарів, засобів виробництва, ресурсів, фінансів, інновацій. Виконання робіт може бути проведено силами самих власників майбутнього віртуального підприємства або сторонніми організаціями, що займаються управлінським консалтингом.
У зв'язку з тим, що ідея віртуальних підприємств ґрунтується на використанні сучасних інформаційних технологій, необхідно провести аналіз можливостей технічної реалізації проекту конкретного ВП. Це вимагає проведення робіт з аналізу стану інформатизації прикладної галузі (наявність електронних версій виробів або координат тих, хто їх розроблює, можливості електронного зв'язку); аналізу можливостей майбутніх учасників (рівень автоматизації, використання стандартів, наявність електронного зв'язку); аналізу стану ІТ (можливості програмно-технічної підтримки ВП). Виконання робіт може бути проведено самими власниками майбутнього віртуального підприємства або сторонніми організаціями, що займаються послугами подібного роду. Подальші роботи з організації бізнесу в межах ВП пов'язані з розробкою проекту такого підприємства з урахуванням всіх етапів його життєвого циклу: від моменту створення, функціонування і до припинення його існування. Сучасні підходи до організації бізнесу і рівень розвитку інформаційних технологій дозволяють створювати для таких підприємств гнучкі структури ресурсів (у тому числі й інтелектуальних), організовувати діяльність навколо його бізнес-процесів, інтегрувати можливості його учасників для реалізації загальної цілі і стратегії обраного бізнесу [4].
Роботи, пов'язані зі створенням проекту віртуального підприємства, в остаточному підсумку можуть бути подані наступним переліком (рис. 2):
1) визначення цілей і стратегії бізнесу;
2) формування мережі (проектування) бізнес-процесів;
3) управління й автоматизація бізнес-процесів;
4) формування інфраструктури підтримки бізнес-процесів;
5) визначення ресурсів віртуального підприємства.
При виконанні робіт використовується методика створення ВП, програмно-технічні засоби підтримки процесу розробки проекту, електронна версія виробу та інформація про цілі і можливості ВП. У результаті виконання робіт даного етапу розробляється проект віртуального під-приємства і формується перелік робіт з його створення.
Експлуатація віртуальних підприємств (рис. 3) потребує виконання робіт, пов'язаних зі створенням самих підприємств і їхнього функціонування.
Створення ВП включає наступні роботи:
1) організація (реєстрація) підприємства;
2) створення служби з підтримки ВП;
3) установка сервера, ПО, інфраструктури ВП (Web-сторінки ВП і підприємств-учасників, засобів обміну тощо);
4) установка електронної версії ВП;
5) організація бази даних.
Функціонування потребує реалізації таких функцій ВП:
1) пошук відсутніх ресурсів;
2) координація робіт ВП;
3) моніторинг процесів;
4) контроль діяльності ВП.
Ресурсами даного процесу є електронна версія виробу, який виготовляється, проект комп'ютерної підтримки процесу виготовлення виробу, служба організаційної підтримки ВП, програмно-технічні засоби підтримки ВП і фінанси для підтримки учасників віртуального підприємства.
Входом для даного процесу є матеріали, деталі, вузли, фінансові засоби, а також інформація про матеріальні і фінансові ресурси, які надходять (договори, рахунки, контракти тощо). Виходом процесу є результат функціонування віртуального підприємства, тобто готовий виріб, пред'явлений споживачу, прибуток підприємства в цілому і кожного учасника окремо.
Самостійного значення набувають питання, пов'язані з інформаційною підтримкою процесу створення ВП, основне призначення якої полягає в забезпеченні умов усім учасникам ВП для виконання робіт на кожному етапі життєвого циклу ВП у єдиному інформаційному просторі. Вагомими елементами інформаційної підтримки є:
- представлення діяльності, пов'язаної зі створенням ВП, у вигляді визначеної послідовності етапів, а кожного етапу - у вигляді мережі процесів, що мають стандартну форму опису, загальну для всіх учасників проекту;
- наукові результати, що містять підходи до побудови віртуальних підприємств; моделі і методи;
- проект конкретного віртуального підприємства, що містить опис ВП (загальна характеристика, бізнес-процеси, автоматизована підтримка управління бізнес-процесами, організаційна структура, ресурси) та перелік робіт по його створенню та експлуатації;
- модель комп'ютерної підтримки функціонування ВП, у тому числі і процесу виробництва продукції або послуг;
- електронна версія виробу, що містить не тільки дані технічної документації, але і всю необхідну інформацію, яка використовувалась і була отримана в процесі виготовлення й експлуатації виробу.
Реалізація інформаційної підтримки ВП вимагає використання Інтернету і сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.
Результати, що представлені в статті, були отримані авторами на підставі наукового опрацювання наявних публікацій по віртуальних підприємствах і розвитку інформаційних технологій та особистого досвіду розробки автоматизованих систем управління підприємствами.
Література:
1. Тарасов В.Б., Шильников П.С. Виртуальные предприятия: свойства, технологии создания, компоненты инфраструктуры // Информационные технологии. - 2000. - № 9. - С. 2-7.
2. Глудкин О.П. и др. Всеобщее управление качеством. - М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.
3. Гриценко В.И., Тимашова Л.А. Информационные средства и технологии виртуальных предприятий: Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі" / Академія державної податкової служби України. - Ірпінь, 2001. - Травень. - С. 210-212.
4. Каменнова М., Громов А. Технологии для виртуального предприятия // Открытые системы. - 2000. - № 4. - С. 47-56.

 
 

Цікаве

Загрузка...