WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств - Реферат

Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій досить поширеними є розробки, що відносяться до проблем створення віртуальних підприємств (ВП) [1]. На даний час тільки виробляються підходи і окремі приклади організації виробництва продукції і надання послуг із використанням ідеї віртуальних підприємств, проте уже можна виявити загальні риси процесу організації таких підприємств і основних етапів його створення.
Як найбільш загальні принципи організації ВП у даній роботі використовуються такі положення:
- ВП відрізняється від інших віртуальних систем своєю виробничою спрямованістю, основна мета створення якого - виробництво товарів або послуг відповідно до вимог клієнтів більш дешевим і швидким способом порівняно з традиційними підприємствами. При цьому ВП мають, як правило, одноцільову спрямованість, а для організації функціонування цих підприємств використовується комп'ютерна система;
- однією із стратегічних переваг ВП є знання й уміння його учасників забезпечувати гнучкість своїх ресурсів, швидко створювати віртуальні команди і віртуальне середовище для спільної діяльності, одержувати інформацію й об'єднувати знання й уміння підприємств і осіб, найбільше компетентних в окремих питаннях загального бізнес-процесу виробництва обраних товарів або послуг;
- ефекту від ВП можна досягнути тільки при професійному використанні можливостей, що надає Інтернет і сучасні інформаційні і комунікаційні технології.
Прискорення робіт, пов'язаних зі створенням віртуальних підприємств, забезпечує такі дії: об'єднання зусиль усіх виконавців навколо загальної ідеї; упорядкування всього масиву проблем і завдань, які виникають при цьому, та підпорядкування їх одній меті; визначення загальних підходів, форм уявлення й оцінок одержуваних результатів із погляду загальних інтересів.
Використання ідеї процесного підходу [2] для вищевказаної мети дозволяє представити цю діяльність у вигляді визначеної послідовності етапів створення ВП, а кожний етап представити своїми процесами, що мають стандартну форму опису, яка є загальною для всіх працюючих над цією проблемою і підтримується за допомогою відповідних інформаційних технологій. Опис кожного процесу містить назву процесу, його результат (вихід), матеріальні й інформаційні входи, ресурси процесу і технології (методи, алгоритми, сценарії), що використовуються, параметри процесу, стандарти і нормативи, перелік керуючих дій і перелік відповідальних за процес (перелік власників процесу).
Загальна схема робіт, пов'язаних зі створенням віртуальних підприємств, включає три етапи:
1. Розробка наукових підходів і методичних рекомендацій зі створення віртуальних підприємств.
2. Проектування віртуальних підприємств.
3. Експлуатація віртуальних підприємств.
На кожному етапі виникають свої специфічні завдання і проблеми, що вимагають відповідних підходів і спеціальних методів для свого рішення.
Впровадженню конкретних віртуальних підприємств передують роботи, які пов'язані з розробкою наукових підходів до створення таких підприємств і здійснюються на першому етапі. Окремі наукові і практичні результати можуть бути узагальнені і сформульовані у вигляді загальної теорії створення віртуальних підприємств на основі останніх досягнень науки управління і організації, а також на підставі наявного досвіду створення віртуальних підприємств різної орієнтації [3]. Теорія створення ВП охоплює питання визначення і класифікації віртуальних підприємств, принципи їх створення і функціонування, підходи до управління, економіко-математичні моделі і методи, типові компоненти і засоби організаційної, технічної та ін-формаційно-технологічної підтримки.
Найбільш швидко й ефективно ці роботи можна виконати в рамках окремої науково-дослідницької теми організаціями, що володіють відповідними знаннями і мають досвід створення подібного роду систем (рис.1). Також на цьому етапі можна виробити методику створення ВП, апробувати конкретні засоби створення і підтримки ВП, провести експе-рименти зі створення конкретних ВП.
Роботи другого етапу пов'язані з розробкою проектів конкретних віртуальних підприємств та з проведенням відповідних досліджень і розрахунків, що підтверджують можливість перетворення ідеї (задуму) створення такого підприємства в проект, економічно обґрунтований і тех-нічно реалізований. При цьому необхідно зазначити, що на кожному етапі обґрунтування можливі такі рішення: продовжити роботу з обраною продукцією; замінити продукцію; замінити напрям діяльності; відмовитись від ідеї створення ВП. Виконання другого етапу вимагає проведення таких робіт:
1. Обґрунтувати ідею організації виробництва продукції (послуги) у рамках ВП.
2. Обґрунтувати економічну доцільність проекту ВП.
3. Перевірити можливість технічної реалізації проекту ВП.
4. Розробити проект ВП.
У першу чергу вимагає певного опрацювання ідея створення ВП. Використовуючи інформацію про стан ринку товарів і послуг, ринку інновацій та інформаційних технологій (ІТ), а також інформацію про позитивний досвід функціонування ВП, необхідно провести на високому професійному рівні обґрунтування ідеї організації віртуального підприємства саме для даного виду продукції або послуг, реально оцінити можливості з реалізації і виробництва. Роботи цього етапу пов'язані зі збором інформації щодо питань, які цікавлять, аналізом отриманої інформації, проведенням наближених розрахунків, консультаціями з окремих питань, пошуком співвласників і, нарешті, прийняттям рішень про розгортання робіт. Як ресурси, у даному процесі виступають бажання, енергія, наявний капітал, а також знання і досвід роботи в цій галузі майбутніх власників віртуального підприємства.
Після прийняття рішення про продовження робіт необхідно перейти до проведення більш глибокого аналізу і детальних розрахунків, пов'язаних з обґрунтуванням економічної доцільності проекту майбутнього віртуального підприємства. Це вимагає конкретизації питань, пов'язаних з майбутньою продукцією (об'єкт виробництва, обсяги виробництва, терміни, собівартість), її реалізацією (майбутні споживачі, попит на продукцію, ціна, майбутній при-буток) і організацією виробництва (майбутні партнери, постачальники і споживачі, схема забезпечення ресурсами, схеми виробництва і збуту продукції, матеріальні й інформаційні потоки, технічна документація на продукт, який виготовлятиме). Крім того, необхідно

 
 

Цікаве

Загрузка...