WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інформаційні технології у проектуванні та контролінгу логістичних бізнес-процесів віртуальних підприємств - Реферат

Інформаційні технології у проектуванні та контролінгу логістичних бізнес-процесів віртуальних підприємств - Реферат

користувачами у кращих закордонних компаній.
Оптимальну функціональність дляпроектування, запуску й експлуатації сучасних Web-сайтів, призначених для електронного бізнесу малих підприємств, дає WebSphere [2], що входить до пакета IBM Small Business Suite для Linux, який є інтегрованою платформою і включає три важливі інструментальні засоби для формування електронного бізнесу та обслуговування замовників, постачальників і власних співробітників. Це інтегрований обмін повідомленнями і підтримка спільної роботи, сервер Web-додатків корпоративного рівня і сучасний сервер баз даних.
Для залучення клієнтів на Web-сайт можуть бути використані всі види реклами в Інтернеті. Досить повний план рекламної кампанії фірми, спрямований на інформування користувачів про створення фірми в Інтернеті, приведений у роботі Успенського [3]. Цей план включає: реєстрацію сервера на пошукових машинах, на тематичних Jump Station, розміщення посилань на серверах у Web-каталогах і на інших добре відвідуваних серверах. Паралельно з побудовою Web-сайта вирішується завдання інтеграції отриманої із сайта інформації у відповідну систему автоматизації підприємства.
Закінчивши побудову Web-сайта, можна приступати до реалізації бізнес-процесів "Формування замовлення", "Моделювання логістичних ланцюгів", "Встановлення договірних відношень". В основі реалізації кожного з перерахованих бізнес-процесів лежать наступні підпроцеси: пошук клієнта (партнера); узгодження умов співробітництва (часових, об'ємних, якісних і вартісних характеристик); оцінка й узгодження вартості виробу, документування відношень.
Звідси видно, що зазначені бізнес-процеси можуть бути виконані на базі інструментарію систем класу CRM (Customer Relationship Management) - керування взаємовідносинами з клієнтами. Наведемо їхню коротку характеристику.
На рівні технологій CRM - це набір додатків, пов'язаних єдиною бізнес-логікою та інтегрованих у корпоративне інформаційне середовище компанії (часто у вигляді надбудови над ЕRР) на основі єдиної бази даних. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє здійснити автоматизацію відповідних бізнес-процесів у маркетингу, продажах і обслуговуванні. Завдання CRM - охопити всі канали і точки контакту з клієнтами, створити клієнтську базу, розглядаючи її як найважливіший актив компанії.
Нині багато систем включають додатки, які реалізують окремі або всі функціональності систем класу CRM. Наприклад, інструментарій Navision Attain дозволяє реалізовувати такі взаємовідносини з клієнтами: управління контактами; ведення протоколів взаємодій; аналіз інформації про постачальників та клієнтів; управління сервісним обслуговуванням. Застосування рішень Navision/Siebel [4] дозволяє будувати ефективну стратегію взаємодії з партнерами і клієнтами на підставі Web-технологій.
Інструментарій "On line-продаж" системи SAP [5] дає клієнту цілодобовий доступ, вільне переміщення по сайту, на якому надано каталог виробів і послуг; можливість "конфігурування" продукції та перевірки виготовлення замовлення. Система дає клієнту можливість вибрати вид платежу: рахунок-фактуру, накладений платіж, кредитну картку. За допомогою SAP On-line при опрацюванні відповідних комерційних операцій ВП може з'єднуватися як з клієнтами, так і з партнерами. У SAP/R3 включено інструментарій, який реалізує повний цикл управління логістикою (починаючи від процесів обробки замовлень, управління матеріальними потоками включно до збуту готової продукції). Таким чином, оскільки Web-технологія охоплює всі продукти і сервіс фірми SAP, її додатки можуть підтримувати роботу всіх партнерів ВП. Для реалізації глобальних зв'язків у системі використовується багатомовна і багатовалютна функціональність. Використовуючи дану систему, для розробки бізнес-процесів "Формування замовлення", "Моделювання логістичних ланцюгів", "Встановлення договірних відношень" достатньо ПК, Web-браузера та пароля.
У межах зазначених бізнес-процесів повинні бути розроблені й описані регламенти взаємодії між партнерами і клієнтами ВП. Регламенти відображають головні принципи: забезпечення всіх структур ВП необхідною інформацією у потрібний час, у потрібному вигляді, у конкретному місці комп'ютерної мережі. Щодо інформаційного забезпечення ВП, актуальною проблемою є надійне управління всім, що використовується протягом життєвого циклу виробу. Основою проектування інформаційної структури, процедур і регламентів інформаційної взаємодії є описи бізнес-процесів.
Бізнес-процеси "Постачання, виготовлення", "Збут" складаються з наступних підпроцесів: відслідковування у часі об'ємних, вартісних і якісних параметрів логістичних операцій, функцій, ланцюгів; узгодження, коригування та прийняття рішень; контроль рахунків, обробка платежів; доставка виробів клієнтам; післяпродажне обслуговування. Фактично такі бізнес-процеси спрямовані головним чином на управління логістичними ланцюгами матеріальних і грошових потоків.
У даний час багато систем включають як додатки SCM (Supply Cain Management) [6] - систему управління ланцюгами постачань. Прикладом цього можуть бути такі системи, як Navision Attain, mySAP SCM. MySAP SCM, що реалізують повний набір бізнес-процесів з управління логістичними ланцюгами в заготівлі, виробництві та збуті.
Автоматизацію документообігу ділових процесів можна робити на базі Lotus Domino and Notes - засіб збору організації, організації і розподілу інформації і знань.
Основу Lotus Domino and Notes складають три технології: електронна пошта та система пересилки повідомлень; база даних колективного користування; засоби автоматизації ділових процедур (WorkFlow) [7].
У систему inTeam, створену на платформі Lotus Domino and Notes, поряд з іншими модулями, входять такі: "Партнер", "Клієнти", "Контакти", що дозволяють здійснювати ефективну взаємодію. При розгляді бізнес-процесів життєвого циклу ВП ми обмежилися процесом "Збуту". Однак сьогодні значна частина замовників однією з умов укладання контракту ставлять вимоги створення системи інтегрованої логістичної підтримки (ІЛП) у широкому змісті, тобто розглядається сукупність процесів, організаційно-технічних заходів і регламентів, що здійснюються на всіх етапах життєвого циклу виробу: від розробки до утилізації. Це пов'язане з тим, що іноді "витрати на володіння" значно перевищують "витрати на його закупівлю", що має місце для наукоємних виробів. ІЛП є важливою складовою частиною CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) [8], що включає інформаційну підтримку стадій життєвого циклу виробу, що знаходяться після його продажу.
Література:
1. http://www.pool.Kiev.ua.
2. ibm.com/linux/sbs.
3. Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. - СПб.: Изд. БХВ, 1999. - С. 199.
4. http://www.kc.com.ua.
5. http://www.sap.com/sem & www.sap.com/workplace.
6. http://www.itc-ua.
7. http://www.wfinc.org.
8. http://www.osmag.ru.

 
 

Цікаве

Загрузка...