WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємствами - Реферат

Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємствами - Реферат

збитків.
Також необхідно враховувати, що бізнес-процеси підприємства, через свою залежність від комп'ютерної техніки, є досить "уразливими" і являють собою один з найбільших ризиків підприємства. Тому необхідно планувати неперервну роботу в критичних умовах, передбачаючи запасні дії та використовуючи електронні сховища даних.
Щоб реагувати на "уразливість" ІТ та ризики, які вона породжує, при реактивному АУ необхідно використовувати програмне та апаратне забезпечення, яке при виникненні критичних ситуацій (вторгненні в ІС підприємства, збоях у постачанні електроенергії тощо) може автоматично припиняти роботу операційних систем, а при небезпечності несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів підприємства - вимикати пов'язані між собою сервери та ін.
Таким чином, ефективність використання інформаційних технологій та ефективність функціонування системи антикризового управління в цілому визначається за допомогою критерію (1):
f (r,t) ® min, (1)
де r - загальна кількість ресурсів, що витрачаються на АУ (матеріальні, інтелектуальні, трудові);
t - час стабілізації функціонування підприємства.
У загальному випадку ця задача декомпозується на дві підзадачі:
1) планування (вибір оптимальної траєкторії досягнення цілі);
2) оперативного управління (реалізація обраної на першому етапі траєкторії в умовах випадкових збурень).
При цьому при плануванні мінімізується в основному r, а при оперативному управлінні - t.
Взагалі, система антикризового управління повинна забезпечити ефективневирішення наступних задач:
1. Ранішня діагностика кризових явищ у діяльності підприємства.
2. Термінове реагування на кризові явища.
3. Адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його ефективної діяльності та фінансовій рівновазі.
4. Повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризового становища.
Такі задачі є досить складними і їх своєчасне вирішення в сучасних умовах стає необхідною складовою успішної діяльності підприємства. Для їх ефективного розв'язання було розроблено новий підхід до створення інформаційної системи на основі багатокомпонентної схеми організації діяльності підприємства [3]. До складу інформаційної системи антикризового управління підприємством (ІСАУП) увійшли:
- інформаційна система фінансового управління та обліку (ФІС);
- інформаційна система виробничого управління (ВІС);
- інформаційна система маркетингу (МІС);
- інформаційна система управління персоналом (ПІС);
- інформаційна система загального керування підприємством (ЗІС).
При цьому кожна з означених інформаційних систем є, з одного боку, самостійною і включає в себе всі етапи антикризового управління - активне, реактивне та інтерактивне, а з іншого - добре інтегрується в єдину ІСАУП (рис. 2).
Рис. 2. Схема організації ІСАУП
Кожна з складових ІСАУП може впроваджуватись і функціонувати незалежно (крім ЗІС) від інших, а також у довільних їх комбінаціях.
Використання гнучкої системи настроювання створило можливості адаптації програмного апарату практично до будь-яких умов і вимог здійснення виробничого циклу та прийняття управлінських рішень. Крім того, при використанні багатокомпонентної схеми організації інформаційної системи підприємства значно підвищується надійність і тривалість життєздатності останньої, а також забезпечується найбільш повне виконання необхідних функцій.
Таким чином, сучасна інформаційна система вимагає будову у вигляді програмних модулів, які органічно пов'язані між собою, і в той же час здатні працювати в автономному режимі. Така багатокомпонентна система забезпечує дотримання основного принципу побудови автоматизованих інформаційних систем - відсутності дублювання вводу вихідних даних. У той же час, інформація, що була отримана в результаті вводу чи обробки одним із модулів інформаційної системи, може бути використана будь-яким іншим її компонентом.
Отже, модульність побудови сучасних інформаційних систем дає можливість гнучко варіювати конфігурацією цих систем (наприклад, можна включити компонент для створення сховища даних інтерактивного антикризового управління, розділивши системи активного та реактивного антикризового управління), а також проводити їх поетапне впровадження в експлуатацію. Це, в свою чергу, знижує ризик входження підприємства в кризовий стан.
Таким чином, взаємодія між інформаційними технологіями та антикризовим управлінням є питанням складним і неоднозначним. Це зумовлено тим, що інформаційні технології, з одного боку, запобігають ризику на підприємстві, а з іншого - самі виступають у ролі одного з найбільших ризиків підприємства. Тому питання забезпечення оптимальної взаємодії між інформаційними технологіями та антикризовим управлінням потребує подальшого дослідження і розв'язання.
Література:
1. Градов А.П. , Кузин Б.И. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой . - СПб.: Специальная литература, 1996. - 510 с.
2. Harrald J.R. A Strategic Framework for Corporate Crisis Management: Proceeeding of the fifth TIEMS conference held in Washington D.C. - 19-22 May. - 1998. - P. 389-397.
3. Степаненко О.П. Сучасні комп'ютерні засоби і технології для інфомаційної фінансової системи // Нові комп'ютерні засоби, обчислювальні машини та мережі: Зб. наук. пр. /НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. - Київ, 2001. - С. 25-31.

 
 

Цікаве

Загрузка...