WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інструментарій управління агробізнесом - Реферат

Інструментарій управління агробізнесом - Реферат


Реферат на тему:
Інструментарій управління агробізнесом
Здійснення ефективного управління в аграрному секторі економіки вимагає як прийняття оптимальних рішень, так і їх узгодження в розподіленому середовищі на різних етапах діяльності сільськогосподарських підприємств. Швидкий розвиток інформаційних технологій надає можливість значно полегшити процес управління в аграрних господарствах. Із появою об'єктно-орієнтованих технологій стає можливим перехід до систем масштабу підприємства з об'єктами, які розподілені між багатьма комп'ютерами, здатних обмінюватись інформацією незалежно від операційної системи, платформи і мови програмування.
Із метою узгодження та прийняття розподілених управлінських рішень пропонується система моделей таких різних функціональних блоків, як технології, планування виробництва, забезпечення ресурсами, збут продукції, фінанси, маркетинг, бухгалтерія, аналіз функціонування господарства, що реалізують конкретні завдання аграрних підприємств.
За даними первинного обліку господарських операцій складається бухгалтерський баланс і звітність підприємства, в яких відображаються діяльність господарства, склад і рух засобів і їх джерела [1]. Це - узагальнений бухгалтерський звіт, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, затрати на продукцію та ін. (табл. 1) (працюють моделі блоку "Бухгалтерія").
На основі даних бухгалтерської звітності розраховуються техніко-економічні показники діяльності підприємства для загальної оцінки і порівняння з діяльністю минулих років і з передовими господарствами. Тут також приймаються рішення про подальшу доцільність наступної діяльності підприємства або формуються рекомендації щодо переорієнтації господарства, нарощування або скорочення його потенціалу, збільшення обсягів виробництва (працюють моделі аналізу функціонування і оцінки виробничо-господарської діяльності блоку "Аналіз функціонування господарства").
Із урахуванням даних аналізу минулої діяльності господарства і прогнозу стану на наступний період ринків сировини, товарів, засобів виробництва, цінних паперів і фінансів здійснюється розрахунок і оцінка варіантів діяльності підприємства на наступний період з урахуванням рекомендацій моделей аналізу з нарощування потенціалу, зміни напрямів діяльності, зміни обсягів виробництва. У результаті роботи даного класу моделей формується бізнес-план господарства, в якому сформульовані цілі господарства, окреслений його потенціал, види діяльності, напрями розвитку, вкладання капіталу, допустимі і бажані затрати, прибуток і собівартість продукції (діють моделі формування бізнес-плану блоку "Планування виробництва").
За визначеними напрямами господарювання, умовами розвитку господарства, наявними ресурсами вибирається оптимальний набір технологій із урахуванням кліматичних умов та вимог сівозмін. З вибраних технологій визначається оптимальний набір техніки, необхідні ресурси та їх норми витрат, майбутні витрати та вихід продукції (працюють моделі вибору оптимального технологічного комплексу і технічних засобів блоку "Технології").
На сформованих попередніми блоками умовах за допомогою моделей формування плану виробництва визначаються обсяги виробництва продукції, що забезпечують досягнення цілей господарства. Моделі дозволяють коригувати вибір варіантів плану з урахуванням побажань управлінців. Крім обсягів виробництва продукції, вибраний варіант плану містить обсяги необхідних ресурсів, затрати на виробництво та прибуток, який цей план дасть можливість одержати. Перш ніж одержаний варіант плану буде рекомендований як кінцевий, він передається блокам з забезпечення ресурсами, збуту продукції, фінансів, бюджету господарства для перевірки на можливість побудови під цей план виробництва таких планів реалізації продукції і забезпечення господарства ресурсами та фінансами, які б сприяли досягненню поставленої господарством мети (діє модель формування плану виробництва блоку "Планування виробництва").
Модель планування виробництва використовується не тільки для побудови плану виробництва, але є засобом узгодження в межах єдиних цілей і можливостей господарства роботи інших моделей, які мають свої цілі і обмеження. При реалізації моделі застосовується метод багатокритеріальної оптимізації, що дозволяє побудувати цільову функцію, яка враховує інтереси як господарства в цілому, так і його складових компонентів: виробництва, забезпечення ресурсами і фінансами, збуту. У ролі обмеження для вказаної моделі виступають можливості господарства з виробництва, забезпечення і збуту із урахуванням наявних ресурсів, стан внутрішнього середовища і ситуація на ринку. На рис. 1 зображена схема взаємодії моделей у процесі узгодження управлінських рішень.
При побудові планів виробництва, забезпечення і реалізації використовуються маркетингові оцінки ринку сировини, сільськогосподарської продукції, засобів виробництва, фінансового ринку і ринку цінних паперів, що дають інформацію про кон'юнктуру ринку, попит на окрему продукцію, прогноз цін і цінову політику (працюють моделі вив-чення ринку блоку "Маркетинг").
Взаємодія усіх вищезгаданих моделей (див. рис.1) як єдиної структуризованої системи стає можливою завдяки прикладній компоненті - загальній архітектурі брокерів об'єктних запитів Common Object Request Broker Architecture (CORBA), основне призначення якої - підтримка розробки і розгортання складних об'єктно-орієнтованих систем. На сьогодні в аграрному секторі економіки функціонують різні за величиною сільськогосподарські
підприємства або агропромислові утворення, які мають складну спеціалізацію і можуть складатися із географічно віддалених один від одного підрозділів і здійснювати інформаційні взаємодії на основі загальних сховищ баз даних через загальну корпоративну або глобальну мережу та мати різні комп'ютерні платформи і програмні рішення. CORBA виконує функції проміжного програмного забезпечення об'єктного середовища. Узгоджена взаємодія моделей, реалізованих на різних мовах програмування, стає можливою завдяки технологіям "клієнт-сервер", які дозволяють їй забезпечити взаємодію об'єктів і їх інтеграцію в цілу систему незалежно від фізичного розміщення об'єкта, платформи і мови програмування [2].
Оскільки в різних

 
 

Цікаве

Загрузка...