WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами, словник-довідник тощо. Наведемо деякі із них:
- інвестиційні інструменти проектного менеджменту [2];
- управління закупівлями в проектах (у двох томах) [3];
- керівництво з проблем проектного менеджменту [4];
- динамічне лідерство в управлінні проектами [5];
- словник-довідник з питань управління проектами (слова, терміни, проблемні ситуації) [6];
- керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами" - національний стандарт (NSB (UA)) [7];
- система технологій (за видами діяльності) [8];
- захист інформації. Криптографічні засоби [18];
- основи закупівель товарів, робіт і послуг у проектах: [19];
- УАУП поширила в електронному вигляді (на CD) інформацію з управління проектами. CD містить практично всю видану в Україні навчально-методичну літературу. Наявність електронного варіанта дозволяє проводити навчальний процес у дистанційному режимі.
Уся надрукована література доступна для бібліотек, викладачів і слухачів тих ВЗО, де ведеться підготовка фахівців з ПМ.
Таким чином, проведений аналіз стартового етапу процесів становлення й розвитку УП в Україні дозволяє зробити такі висновки:
1. Навчальний процес практично забезпечений навчальною і навчально-методичною літературою для підготовки магістрів з УП.
2. Процес підготовки магістрів здійснюється на основі державної акредитації МОН України.
3. Створена і активно розширюється мережа ВЗО, що ведуть підготовку керівників проектів і програм. У даний час, враховуючи вимоги кредитно-модульної системи, вона ефективно діє в Україні.
4. Відкриті аспірантура і докторантура, створена система спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Спеціальність 05.13.22 "Управління проектами та розвиток виробництва" ВАК МОН України найближчим часом буде перейменовано на "Управління проектами і програмами" і, відповідно, буде затверджено її новий паспорт.
5. В Україні створено науково-практичне проектне середовище, здійснюється активний процес підготовки міжнародно-сертифікованих професіоналів з ПМ за чотирма рівнями сертифікації - D, C, B i A. Саме цей факт за станом розвитку проектного менеджменту вивів УАУП в лідери серед асоціацій інших країн-членів IPMA.
6. В інституті креативних технологій Національної академії ДПС України створюється сучасна матеріально-технічна база, формується могутній інтелектуальний потенціал сертифікованих викладачів, що надасть можливість згідно з концепцією державної стратегії підготовки кадрів ринковиків професійно і якісно здійснювати процес підготовки керівників проектів і програм.
7. Наявність вище наведених факторів створює необхідні умови для успішної реалізації інтеграційних процесів економічного росту України через використання методології і інструментарію проектного менеджменту.
В Україні завдяки створенню сприятливих умов у даний час значно зросла привабливість інвестиційного клімату для ефективної, міжнародної взаємовигідної співпраці, для використання інноваційних креативних технологій і сучасних програмних продуктів, для впровадження в практику інтеграційних процесів розвитку соціальної і виробничої сфери нашої держави.
Засвідчуємо про свою відкритість, доступність і готовність для роботи в навчальних, соціальних, виробничих та іншого спрямування інноваційно-інвестиційних проектах і програмах розвитку, побудованих на креативних технологіях і сучасних програмних продуктах.
Література:
1. Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua): / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Биков В.Ю., Шпильовий В.Д. - К., 2000. - 84 с.
2. Інвестиційні інструменти проектного менеджменту / Бушуєв С.Д., Гурін Е.А. - К.: Укрінтеі, 1998. - 184 с.
3. Бушуєв С.Д., Морозов В.В. Управління закупівлями в проектах: В 2 т. / Українська асоціація управління проектами. - К.: Укрінтеі, 1999. - Т. 1. - 188 с. - Т. 2. - 196 с.
4. Керівництво з питань проектного менеджменту. Керівництво: Основи знань з проектного менеджменту (PMBOK) / Переклад з англ. - К.: UPMA, 1999. - 198 с.
5. Бушуєв С.Д., Морозов В.В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія / Українська асоціація управління проектами. - К., 1999. - 312 с.
6. Словник-довідник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д., Українська асоціація управління проектами. - К.: Видавничий дім "Ділова Україна", 2001. - 640 с.
7. Керівництво з питань визначення компетентності і сертифікації українських професійних керівників з управління проектами / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Биков В.Е., Шпилєвий В.Д. - К.: NSB (UA), 2000. - С. 84.
8. Остапчук М.В., Рибак А.І. Систематехнологій (за видами діяльності): Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, - 2003. - 888 с.
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др.: Справочное пособие / Под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - М.: Высшая школа, 2001. - 875 с.
10. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Под общ. ред. И.И. Мазура. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2001. - 574 с.
11. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: Практическое руководство: Пер. с англ. - М.: Издательство "Дело и сервис", 2003. - 528 с.
12. Навчальний план підготовки магістрів зі спеціальності 8.000003 "Управління проектами". - Одеса, 2003.
13. Рибак А.І. Концепція підготовки магістрів з управління проектами: Пакет документів при ліцензуванні спеціальності 8.000003 "Управління проектами". - Одеса: ОФ УАДУ при Президентові України, 1998.
14. Рибак А.І. Освітньо-професійна програма для підготовки магістрів з управління проектами: Пакет документів при ліцензуванні спеціальності 8.000003 "Управління проектами". - Одеса: ОФ УАДУ при Президентові України, 1998.
15. Рибак А.І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика для підготовки магістрів з управління проектами: Пакет документів при ліцензуванні спеціальності 8.000003 "Управління проектами". - Одеса, ОФ УАДУ при Президентові України, 1998.
16. Рибак А.І. Управління проектної діяльності на державному рівні // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. - Луганськ, 2004. - № 3.- С. 22-33.
17. Усатенко І.Г., Рибак А.І. Використання інструментів управління проектами для моніторингу процедури банкрутства // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. - Луганськ, 2004. - № 3. - С. 105-110.
18. Маракова І.І., Рибак А.І., Ямпольський Ю.С. Захист інформації. Криптографічні засоби: Підручник для вищих навчальних закладів. - Одеса, 2001. - 175 с.
19. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг у проектах (тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. - К.: Таксон, 2003. - 744 с.
20. Рибак А.І. Проектний менеджмент як методологічна основа управління розвитком регіональної економіки // Вісник Східноукраїнського державного університету. - Луганськ, 1998. - № 6(16). - C. 34-36.
21. Рибак А.І. Інноваційно-інвестиційні інструменти проектного менеджменту в управлінні розвитком регіональної економіки України. // Аграрний вісник Причорномор'я. Зб. наукових праць. - Одеса, 1999. - Вип. № 3(6) - Част. №1. - C. 547-551.

 
 

Цікаве

Загрузка...