WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

обсяг, характер і специфіка залежать від природи проекту, а проект має виробниче або соціальне спрямування [9, 10, 12, 16].
Аналіз умов прийому слухачів до магістратури. Існує два варіанти - простий і загальний. Простий варіант прийому слухачів до магістратури полягає у звуженні умов прийому при підготовці менеджерів проекту. У цьому випадку ВЗО здійснює прийом до магістратури не більше ніж з двох-трьох базових спеціальностей. Звичайно, цей підхід значно спрощує як ор-ганізацію і проведення самого навчального процесу, так і умови його забезпечення викладачами кафедри УП. У практиці такі приклади мають місце, коли колектив кафедри УП працює тільки в двох-трьох галузях знань, наприклад, харчові технології і переробка сільськогосподарської продукції (АПК) або економіка і фінанси. У даному випадку тематика індивідуальних, контрольних, курсових і дипломних робіт, проектів належить до проблем розвитку, реструктуризації підприємств чи створення нових асортиментів продуктів тільки цих двох галузей [13-15].
З погляду інтересів держави і з огляду на гострий дефіцит в Україні фахівців з ПМ, простий варіант їх підготовки має ряд суттєвих недоліків і, насамперед, тимчасовий. Він для виконання програми з накопичення критичної маси менеджерів проектів достатньо вивчений. У зв'язку з цим простий варіант не задовольняє динаміку забезпечення - гостру ринкову потребу багатогалузевого державного господарства у фахівцях з ПМ.
Проте відповідно до розрахунків УАУП потреба України складає близько 30 тисяч керівників проектів і програм. Саме ця кількість фахівців необхідна для виходу економіки держави з кризового стану. З огляду на обов'язковість охоплення усіх галузей розвитку економіки, проблематичність вирішення цієї проблеми зростає. При цьому варіанті на процес підготовки 30000 фахівців будуть витрачені десятиліття, навіть у випадку залучення великої кількості ВЗО. Навряд чи цей підхід, на разі, сприйнятливий для України.
Навчальний процес ми виконуємо за загальним, більш ефективним варіантом підготовки менеджерів проектів. Відомо, що державна економіка розвивається системно тоді, коли забезпечується її максимальна збалансованість, коли проблеми в країні при їх плануванні вирішуються самостійно, за рахунок своїх внутрішніх потенційних ресурсів. У цих випадках держава не має серйозних проблем і, як правило, не попадає у економічну зовнішню залежність. У такій ситуації при розробці перспективних планів і реалізації державних проектів стратегічного розвитку присутня висока імовірність, досяжність цілей і прозорість процесів на всіх рівнях державного планування і управління. У такому разі всі процеси і проблеми реалізації проектів і програм розвитку доступні й очевидні, тут присутня достовірна прогнозованість у досягненні очікуваних результатів.
Тому при підготовці фахівців з ПМ в інтересах прискореного переходу економіки України до ринкових відносин, подальшого присвоєння державі ринкового статусу, вступу до інституції ВТО та інше, ми обрали загальний варіант. При загальному варіанті відсутні обмеження за спеціальностями базової освіти при прийомі слухачів до магістратури. У такому випадку на перший курс поступають особи, які закінчили будь-які вузи, технічні, загальноосвітні, відомчі, державні, комерційні чи приватні, вузи військові чи цивільні, з будь-яких спеціальностей чи спеціалізацій. Цим і обумовлена комплексність навчальних планів. Навчальні плани повинні враховувати розмаїтість специфіки базової освіти зарахованого до магістратури контингенту слухачів. Саме через це протягом усього періоду навчання тематика індивідуальних, контрольних, курсових робіт надто різнопланова, також як і тематика випускних дипломних робіт чи проектів на завершальній фазі має також широку різноплановість, тому що повинна відповідати особистим інтересам кожного слухача. Це перша, внутрішня сторона комплексності навчальних планів підготовки менеджерів проектів. Друга зовнішня сторона комплексності, складності структури змісту і призначення ПМ як дисципліни визначалася вище [12-16].
Таким чином, для вступу на перший курс магістратури кандидати з будь-якою базовою освітою проходять співбесіду, метою якої є підтвердження рівня підготовки базової освіти. Залишкові знання, уміння та навички повинні відповідати вимогам, що забезпечать їм успішне навчання за обраною спеціальністю. Завдання ВЗО при підготовці магістрів зі спеціальності ПМ полягає в тому, щоб вони після магістратури змогли самостійно і успішно працювати в проектах і програмах на відповідних посадах, кожний у "своїй" професійній, самостійно обраній галузі знань. Зрозуміло, що "забезпечення загальної спрямованості підготовки фахівців з ПМ вимагає, щоб структура і зміст навчального плану задовольняли потреби слухачів, з одного боку, а з іншого - кафедра повинна мати викладацьку команду, склад якої був би в змозі висококваліфіковано і професійно забезпечити підготовку професіональних конкурентоспроможних фахівців з ПМ відповідно до вимог міжнародного ринку.
Це вимагає, щоб на кафедрі УП працювали досвідчені викладачі - доктори наук, професори і кандидати наук, доценти, які мають успішний практичний досвід у реальних проектах і власному бізнесі, а також менеджери-практики - міжнародні сертифіковані фахівці. За вимогами УАУП, це є необхідною умовою при проведенні конкурсних відборів кандидатів на посади при укомплектуванні штатного розпису кафедри. Бажано, щоб вони мали науковіступені - докторів і кандидатів з технічних, економічних, психологічних, юридичних та інших наук. Фахівців з технічних і технологічних знань, з інформаційних систем, математиків-управлінців, сис-темщиків, керівників-фірм, економістів, психологів, юристів й ін. Тільки при такому широкому відборі професорсько-викладацького складу можна задовольнити на високому професійному рівні потреби слухачів з різною базовою освітою. Різноплановість потреб слухачів існує при усіх формах підготовки. Вона присутня при сприйнятті будь-якого за формою і змістом інформаційного матеріалу, тому що потреби випливають із інтересів слухачів. А це, в свою чергу, потребує від кожного викладача глибокої, ши-ро-коформатної і високопрофесійної кваліфікації, наявності глибоких специфічних знань.
Що є необхідним в умовах підготовки менеджерів проектів за вимогами УАУП при відкритті спеціальності УП? Необхідним, як указувалось вище, є те, що викладачі кафедри УП, при її формуванні, повинні мати:
- наукові звання і ступені;
- практичний досвід викладацької роботи у ВЗО;
- практичний досвід розробки, реалізації і управління реальними проектами і програмами;
- бути визнаним, професіонально компетентним й міжнародно сертифікованим керівником і фахівцем з управління проектами.
Міжнародна сертифікація підвищує професійний статус викладача, створює передумови для високого рівня забезпечення вимог IPMA щодо якості проведення навчального процесу. Вона надає можливість ефективно управляти процесами організації і проведення тендерів при закупівлях у міжнародних проектах і програмах [3, 19], передбачати і управляти ризиками і ризиковими подіями, управляти - інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, матеріальними ресурсами, комунікаціями у проектах, керувати проектною командою [2, 4-8] тощо.
Методичне забезпечення спеціальності УП. За вісім років з моменту відкриття спеціальності проектною командою УАУП, а також особисто окремими вченими науковцями були підготовлені і надруковані монографії, навчальні посібники, підручники, національний стандарт з

 
 

Цікаве

Загрузка...