WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

результатами першого випуску, яка згідно з інструктивними документами МОН України є невід'ємним етапом, що присутній у вищій освіті і використовується для надання ВЗО юридичного права проводити подальшу підготовку кадрів на період від 5 до 10 років (залежно від рівня забезпеченості ВЗО, якості навчального процесу і результатів акредитації);
- відкриття аспірантури і докторантури надає право підготовки фахівців вищої кваліфікації - кандидатів і докторів технічних наук;
- створення і затвердження складу спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій у базових вузах, де ведеться підготовка магістрів за фахом УП, дає реальну перспективу в прискоренні процесу підготовки професійних викладачів - кандидатів і докторів наук;
- підготовка і видання NСB (UA) - національного стандарту, що узаконив назви і номери класифікації професій у галузі УП в Україні, програму міжнародних сертифікаційних іспитів тощо [ 7 ];
- відповідність структури і змісту навчальних планів вимогам, що пред'являються IСB (International Competence Baseline) до підготовки магістрів з ПМ в Україні;
- підготовка і формування груп асесорів з-поміж провідних фахівців - докторів наук, професорів, вчених і практиків, що мають успішний багаторічний досвід роботи в реальних проектах і програмах. Найкращий і економічно вигідний варіант формування груп асесорів за регіональним принципом;
- підготовка і накопичення критичної маси сертифікованих професіоналів - викладачів з ПМ, що здійснюють навчальний процес за "кредитно-модульною" системою, випускників зі спеціальності ПМ, а також фахівців-практиків, що мають достатній позитивний практичний досвід роботи в управлінні реальними проектами і програмами [ 1 ];
- створення сучасної МТБ - це навчальні, технічно обладнанні кабінети ПМ, лабораторії креативних технологій (ЛКТ), тренінги-класи - оснащені сучасними технічними засобами з програмними продуктами. Програмні продукти використовуються для проведення усіх видів навчальних занять, з наданням роздавальних, постановчих матеріалів, необхідних для пошуку рішень поставлених проблем. Пошук рішень базується на проектно-конкурсному підході, на аналізі й прийнятті управлінських рішень з наступним представленням і командним захистом;
- обмін досвідом і трансфер знань через організацію і проведення міжнародних науково-практичних конференцій (МНПК) по проблемах становлення і розвитку ПМ (Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України - 10 МНПК, Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України - 3 МНПК, Київський Національний університет будівництва і архітектури - 1 МНПК). У роботі конференцій брали участь всесвітньо відомі вчені і провідні менеджери-практики, представники різних національних асоціацій із - США, Німеччини, Словенії, Росії, Азербайджану, Англії, Білорусії та інших країн. У 2005р. заплановано 2 НПК - в травні у Київському Національному університеті будівництва і архітектури і в вересні у Миколаївському Національному кораблебудівному університеті ім. Макарова;
- трансфер знань і результатів міжнародних досліджень інтеграційних процесів у проектне середовище України вченими, аспірантами, слухачами завдяки їх участі у роботі щорічних міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів.
Першою ознакою навчального плану, що задовольняє вимоги комплексності, є його форма і зміст. За своєю структурою навчальний план, відповідно до вимог стандартів NCB i ICB, повинен мати такі складові:
- економічний розділ плану - розкриває механізми ринкової мікро- і макроекономіки, бізнес планування, економічну експертизу, специфіку їх використання в проектах і програмах на усіх ієрархічних рівнях по вертикалі і горизонталі з переважаючою практичною компонентою, виконання якої основано на використанні проблемного підходу і креативного методу. Заняття проводяться як в аудиторному, так і в дистанційному режимі. Знання набуваються також через виконання індивідуальних, контрольних завдань, курсових і дипломних робіт чи проектів, що виконуються за реальною для слухачів тематикою і які, як правило, дають практично корисні результати при їх впровадженні чи експлуатації [ 17 ];
- методологія та інструменти власне ПМ у загальному аспекті включають комплексну експертизу проекту, ризики і закупівлі в проектах, стратегічне і антикризове управління, управління портфелями проектів і програм та інше. Вони, як і більшість інших модулів, викладаються у проблемному режимі, з домінантою практичної компоненти, яка базується на креативному методі викладання і виконується як в аудиторному, так і в дистанційному режимі. Набуття знань, умінь і навичок реалізується також через виконання індивідуальних, контрольних завдань, курсових і дипломних робіт, проектів. Виконується вихідна постановча і пояснювальна інформація, що подається слухачам при застосуванні технічних засобів - електронних носіїв, відеофільмів та інших технічних засобів [12-16];
- на денній формі навчання до 30 % від загального обсягу аудиторних годин навчального плану складає вивчення іноземних мов - англійської, німецької та французької. Заняття проводяться в найсучасніших мовних класах, оснащених высокотехнічними засобами, забезпечених навчальними посібниками, монографіями, методичними розробками, спеціальною технічною літературою, стандартами, електронними носіями, відео-магнітофонними фільмами, прямими передачами, трансльованими через супутникову TV-систему й інші високотехнологічні засоби [6];
- практична техніко-технологічна підготовка менеджерів охоплює основні галузі народного господарства. До них належать: соціально-економічна сфера, система оподаткування, харчова і переробна галузь, сільське господарство й АПК, металургія, енергетика, авіація, космос, транспорт, сучасні засоби зв'язку, виробництво паперу, легка промисловість та інше. Широка багатогалузева гама системи вітчизняних технологій пояснюється врахуванняміндивідуальних інтересів різнопланової аудиторії слухачів, тому що кожен слухач продовжує навчання у магістратурі, орієнтуючись на "свою" галузь знань, техніки, технологій, тобто тієї галузі, яка в майбутньому забезпечить його особисті інтереси і задовольнить власні творчі потреби на посаді керівника проектів і програм [8];
- правова підготовка керівників проектів і програм при управлінні проектами (УП) протягом усього їх життєвого шляху (ЖШ) необхідна для обліку особливостей, специфіки і взаємовідносин між учасниками проекту, зацікавленими особами і зовнішнім оточенням у регіональних, державних і міжнародних проектах і програмах, коректного і юридично правильного проходження документів, фінансових проводок - притоків і відтоків, вирішення багатьох інших питань між інвестором (замовником) і проектною командою (виконавчою організацією) [9-11, 16];
- окремі модулі навчального плану розкривають теорію і практику застосування інформаційних технологій і програмних продуктів при розробці і реалізації УП. Освоєння цих модулів надає слухачам можливість здобути знання, уміння й навички, необхідні для їх використання при вивченні інших модулів, при моделюванні процесів і при УП. Ці якості необхідні й ефективно проявляються при виконанні індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт, проектів. Враховуючи те, що при УП всі процеси взаємопов'язані і є, одночасно, невід'ємними частинами загального цілого - виконання повного обсягу робіт у проекті - є досягнення кінцевої мети проекту, отримання готового продукту чи надання послуги. Їх

 
 

Цікаве

Загрузка...