WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

докторантури. Становленню активної і реальної матеріалізації можливостей науково-освітнього структурного підрозділу ВЗО передусім сприяє якісний персонал кафедри - її викладацький склад, професори і доценти. Незважаючи на відносну молодість аспірантури - всього п'ять років, проте уже на повну потужність працюють спеціалізовані вчені ради у вузах Києва, Одеси, Миколаєва та ін. Регулярно відбуваються захисти кандидатських і докторських дисертацій. У даний час над дисертаціями успішно працюють десятки аспірантів, докторанти і здобувачі.
Створення спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій додає новій спеціальності могутній якісний імпульс у підготовці висококваліфікованих фахівців - управлінців-практиків, викладачів, вчених, які мають наукові ступені і вчені звання. Саме ця ланка створює реальну можливість у формуванні, підготовці і накопиченні висококваліфікованої критичної маси, професіональних менеджерів проекту - ведучого робочого інструмента у реформуванні економіки при переході до ринкових відносин, у створенні придатних умов для процесів глобалізації, які сприятимуть вступу України у світове співтовариство взагалі і як необхідні умови економічного росту зокрема.
Надзвичайно важливим елементом мотивації і компонентом якісного процесу підготовки ПМ, створення умов і можливостей для подальшого визнання їх професійної компетентності в державі і за її межами є процедура міжнародної сертифікації. Ця процедура залежно від стартових можливостей кандидатів проходить за чотирма рівнями сертифікації - D, C, B i A
[ 7 ]. Вона проводиться в офісі УАУП або в ВЗО окремих регіонів України. Важливо зазначити, що з усіх спеціальностей у класифікаційному реєстрі МОН України, ПМ - єдина спеціальність, яка надає право проведення міжнародної сертифікації безпосередньо на Україні.
Для здійснення процедури сертифікації необхідні:
- підтвердження науково-практичного рівня використання проектного розвитку при управлінні портфелями проектів і програм у державі, наявність команд сертифікованих професіоналів за чотирма рівнями сертифікації - D, C, B i A, наявність сертифіката, отриманого у IPMA, що надає право УАУП здійснювати міжнародну процедуру сертифікації;
- наявність в Україні груп асесорів державного і міжнародного рівня. Асесори приймають сертифікаційні іспити за діючою системою знань у межах вимог IPMA в Україні і в країнах СНД;
- забезпечення відповідності структури і змісту навчальних планів і якості підготовки магістрів з ПМ вимогам міжнародного стандарту підготовки магістрів з ПМ (ICB) та системи міжнародної сертифікації IPMA;
- наявність постійно діючої системи семінарів з підготовки, вивчення елементів управління проектів і власне процедури проведення сертифікації за системою знань і вимог ICB і IPMA;
- присутність чотирьох вищенаведених пунктів дозволяє неодноразово здійснювати сертифікацію, виконувати планомірну процедуру накопичення в Україні критичної маси професіоналів - керівників проектів і програм.
Враховуючи те, що УП в класифікаторі дисциплін МОН України відноситься до специфічних дисциплін через комплексність і складність своєї структури і змісту це, в свою чергу, надало право, згідно з національним стандартом NCB (ua) - National Competence Baseline [ 7 ], присвоєння випускникам, після завершення магістратури, професійної кваліфікації за № 1238 - керівники проектів і програм.
Ще в 1997 р. під час розробки пакета документів для отримання ліцензії зі спеціальності "Проектний менеджмент" була впроваджена кредитно-модульна система. Доцільність і перспективність її застосування була підтверджена через два роки в 1999 р. у м. Болоньї (Італія), коли представники 29 європейських країн підписали декларацію про створення "зони європейської вищої освіти", основною ідеєю документа стала координація "освітньої" політики і зближення національних освітніх програм. На сьогодні Угоду підтримують більше 40 країни. До програми Україна офіційно приєднається найближчим часом на самміті в м. Бергені (Норвегія), у травні 2005 р.
Відомо, що суть Болоньського процесу полягає в тому, що всі дії суспільного товариства спрямовані на підвищення якості освіти. Майже за десятирічний період підготовки керівників проектів і програм ми впевнилися на власній практиці, що кредитно-модульна система ефективна саме тому, що в цьому випадку слухачі вчаться не за класичною системою - "від сесії до сесії", а постійно - у неперервному режимі, протягом усього навчального року. Між семестрами замість сесій - канікули. Саме на підході, який використовує постійний моніторинг і контроль усіх дій, здійснюється управління проектами і програмами - управління змінами. На цьому підході побудована і успішно використовується неперевершена у світі методологія управління проектами.
Впроваджена практика підготовки керівників проектів і програм створила прозорі умови для творчої конкуренції при вступі, під час навчання гарантує успішне проходження конкурсного відбору і високу імовірність при працевлаштуванні випускників.
У даний час підготовку магістрів з ПМ здійснює більше десяти ВЗО різних міст України. Подальший динамічний розвиток ПМ в Україні триває. Так, у період з 1998 р. по даний час, тільки в Одеському регіональному інституті державного управління при Президентові України і Київському Національному університеті будівництва і архітектури здійснено по 9 випусків, загальною кількістю більше 1000 менеджерів проектів. Це свідчить про те, що процес накопичення критичної маси фахівців з ПМ в Україні відбувається активно. Крім того, підтверджується також їх висока професійна компетентність, тому що згідно з відзивами, обійманими посадами і реалізованими проектами, випускники з ПМ успішно працюють у міжнародних проектах і програмах на внутрішньому і на зовнішньому ринках.
Аналізуючи період з моменту відкриття спеціальності, слід зазначити принципово важливі етапи й аспекти спектру віх і подій, що відбулися в Україні. Передусім йдеться про те, що процес підготовки, становлення і розвитку ПМ в Україні носить комплексний характер. Комплексність полягає в збалансованості забезпечення процесів становлення й розвитку навчальної кредитно-модульної системи, за якою проходять свою підготовку слухачі зі спеціальності УП, про що вже йшлося вище.
За своєю структурою, змістом, значимістю, призначенням і пріоритетністю, після відкриття спеціальності УП виникли такі найбільш важливі етапи проектного розвитку [12-16, 20-21]:
-навчальний процес майже 10 років з моменту відкриття спеціальності здійснюється за найсучаснішою системою підготовки - кредитно-модульною, яка успішно використовується в різних університетах і коледжах розвинених країн світу;
- розробка робочих програм і тематичних планів за модулями, що викладаються згідно з навчальними планами; підготовка і видання підручників, навчальних, методичних посібників і методичних вказівок для забезпечення навчального процесу; проведення лекцій і лабораторно-практичних занять здійснюється переважно у проблемному режимі; використання новітніх креативних технологій у науково-навчальному процесі; виконання індивідуальних завдань і контрольних робіт, підготовка і виконання курсових і наукових магістерських робіт здійснюються за реальною тематикою, що сприяє формуванню особистісних, творчих якостей - впевненості й самостійності при виборі, аналізі та прийнятті управлінських рішень майбутніх керівників проектів і програм;
- проходження акредитації для визначення залишкових знань слухачів за

 
 

Цікаве

Загрузка...