WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат

Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання - Реферат


Реферат на тему:
Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання
Українська асоціація управління проектами (УАУП) вступила в членство до Міжнародної асоціації проектного менеджменту - International Project Management Association (IPMA), у 1993 році. Під час перших п'яти років перебування у IPMA у своєму творчому розвитку особливого успіху, через окремі об'єктивні причини УАУП, на жаль, не досягла.
Її ідейний наставник, творець і фундатор - президент асоціації, професор Сергій Бушуєв, з моменту заснування УАУП протягом усього цього періоду регулярно брав участь у роботі і виступав з доповідями на міжнародних конференціях і конгресах, які регулярно організовувались і проводилися провідними організаціями Project Management Institution - РМІ (США) і ІРМА (Швейцарія). Як на той час уже всесвітньо відомий проектний менеджер, професор С.Д. Бушуєв, як Президент УАУП, активно підтримує тісні творчі контакти з міжнародними асоціаціями зі становлення і впровадження в практику проектного менеджменту в Україні. Це дозволило встановити творчі міжнародні контакти з провідними проектними менеджерами світу. Відбувся старт співробітництва УАУП з міжнародними асоціаціями PMI і IPMA, із Всесвітнім і Європейським банками реконструкції і розвитку, а також з міжнародними фондами, через які здійснюються фінансування ґрантів, проектів і програм. Завдяки цьому запрацювали канали трансферу знань і, як наслідок, першими результатами стали виграні ґранти. Стартували перші міжнародні проекти, і серед них особливо слід відзначити спільний українсько-американський проект з підготовки перших менеджерів проектів для формування проектної команди в Україні. Для участі у цьому проекті було сформовано команду із викладачів різних вищих навчальних закладів освіти. Незважаючи на реалізацію необхідного і важливого проекту для старту процесів розвитку, УАУП, як свідчить практика, досягти очікуваного результату не вдалося. Перше, з чого необхідно було розпочати, це сформувати потенційно сильну професійну команду менеджерів, але, на жаль, цього не сталося.
Які ж об'єктивні причини спричинили це? Наведемо декілька факторів.
По-перше. Відсутність спеціальності з підготовки фахівців з Проектного менеджменту (ПМ) у системі вищої освіти і науки України не дала змоги вести навчальний процес через магістратуру, здійснювати накопичувальний процес висококваліфікованих професійних фахівців з ПМ, створювати і акумулювати їхню критичну масу, необхідну для виходу економіки з кризового стану.
По-друге. Відсутність професійної команди менеджерів не дозволила впровадити в практику процеси системи економічного розвитку держави - реалізувати масштабні складні проекти і програми на різних рівнях: регіональному, державному і міжнародному.
По-третє. Без здійснення накопичувального процесу неможливе створення в державі критичної маси професійних фахівців з ПМ.
По-четверте. Відсутність критичної маси професійних кадрів з ПМ не дозволяє створити у межах УАУП державної мережі - освітніх науково-практичних осередків у регіонах України, які необхідні для ефективного і збалансованого розвитку економіки держави через реалізацію проектів і програм.
По-п'яте. Відсутність державної мережі - регіональних осередків, центрів розвитку ПМ, діючих у межах системи стратегічного розвитку УАУП, не дозволяє ефективно співпрацювати Україні в міжнародних проектах і програмах, європейських і світових інтеграційних процесах тощо.
Це головні складові. Є й інші причини і критерії, наявність яких також мала процесно-стримуючий характер протягом стартового періоду становлення і розвитку ПМ, реалізації міжнародних проектів і програм при організації і під керівництвом УАУП на основі застосування проектного підходу і системного аналізу.
Першим суттєвим кроком, точніше необхідною умовою економічного росту для зміни ситуації на краще при проходженні процесів становлення і розвитку ПМ в Україні, стало відкриття спеціальності і набір до магістратури з ПМ у 1998 році.
У березні 1998 року автором статті вперше в Україні був підготовлений пакет документів (ОПП, ОКХ, Концепція, Система діагностики та інше), а також розроблені робочі програми і тематичні плани з усіх модулів навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності ПМ. У червні 1998 року подані документи пройшли експертизу фахової ради зі специфічних дисциплін і вперше в Україні, на підставі рішення ДАК МОН України, отримано ліцензію для відкриття спеціальності ПМ.
Згодом назва спеціальності "Проектний менеджмент" була перейменована МОН України на "Управління проектами" (УП). Слід зазначити, що в даний час у практиці розробки проектів і програм, у навчальному процесі підготовки менеджерів проектів обидві термінології вченими і практиками вживаються як рівнозначні.
З моменту відкриття спеціальності в Одеському регіональному інституті державного управління при Президентові України і Київському національному університеті будівництва і архітектури підготовка магістрів за фахом ПМ розпочалася і в даний час ведеться за денною і заочною формами навчання, в терміновому інтервалі - 1,5 і 2,5 роки відповідно. Усі інші ВЗО ведуть підготовку магістрів за денною і заочною формами навчання в терміновому інтервалі - 1 і 2 роки. Після вступу України до Болоньської угоди терміни підготовки магістрів будуть централізовано відкориговані.
У лютому 2000 р. відбулася процедура акредитації і отримання сертифіката МОН України, який надав право на 10 років вести підготовку магістрів зі спеціальності УП.
Усі ці роки зміст навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності УП постійно модернізувався, удосконалювався. Причинами удосконалення було врахування вимог часу, впливу внутрішнього і зовнішнього проектного середовища, потреб і необхідності врахування обліку тих змін, що постійно відбувалися і відбуваються у світі проектів і в суміжних, оточуючих його галузях. Суміжні галузі використовуються як необхідний, наповнюючий і корисний впливовий інструмент, що розширює і доповнює кругозір менеджерів проекту, полегшує умови здійснення УП в ефективному досягненні поставлених цілей.
Найвпливовішим і найактивнішим каналом для введення змін до навчального плану є і буде завжди ближче оточення проектного середовища - наші слухачі, випускники і постійний контакт з ними (під час їх навчання, стажування і практичної роботи в проектах). Контакти здійснюються через постійно діючий зворотний зв'язок, який найбільш ефективно удосконалює якість навчального процесу підготовки фахівців, поновлює і розширює сферу його діяльності, сприяє притоку нових слухачів за їх ініціативою і збільшенню конкурсу поступаючих на перший курс магістратури. Причиною або мотивом цього відтворювального процесу є якість навчального процесу, його відповідність вимогам IPMA, професійний склад викладачів кафедри УП, про що буде зазначено далі.
Наведемо приклади розділів суміжних спеціальностей, які сьогоднімають гостру потребу в реалізації сучасних проектів. Це економічна безпека, системи і засоби захисту інформації (криптографічні методи), антикризове управління, управління портфелями проектів і програм, технологічна зрілість команди, корпоративне управління та інше, що успішно використовується в навчальному процесі для широкого спектра галузей економіки держави.
Особливу значимість для створення і розвитку науково освітньої бази в Україні, укріплення спеціальності УП має відкриття з березня 2000 р. аспірантури і

 
 

Цікаве

Загрузка...