WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Розробка проекту. Проектний аналіз - Реферат

Розробка проекту. Проектний аналіз - Реферат


Реферат на тему:
Розробка проекту. Проектний аналіз
План:
1. Розробка
2. Експертиза
3. Переговори
4. Реалізація
5. Завершальна оцінка
1. Розробка
Процес, який починається зі стадії ідентифікації проекту тривае на стадіях розробки та експертизи і приводить, врешті-решт, до рішення про можливість інвестування коштів для його реалізації. Як зазначено вище, це не рівний і послідовний, а ітераційний процес, коли доводиться повертатися до вже пройдених етапів, змінювати сформовані перед тим ідеї, вибирати оптимальний варіант шляхом порівняння наявних варіантів з огляду на їх відносну вартість і прибутковість, аналізувати з різним ступенем детальності технічні, екологічні, економічні, фінансові, соціальні та організаційні аспекти проекту.
Уточнення цілей проекту та засобів їх досягнення становить важливу частину діяльності по розробці проекту. Це може відбуватися по-різному. Так, наприклад, завдання виробництва мають виражатися в конкретному, поетапному збільшенні випуску певного асортименту продукції та послуг. Потрібно детально вивчити технічні труднощі в реалізації проекту, наприклад, несприятливі характеристики грунту для промислового проекту. Необхідні організаційні реформи слід подати у вигляді програми дій.
В міру уточнення цілей проекту та скорочення кількості варіантів і альтернатив їх реалізації проект набуває конкретності, і детальніша його розробка провадиться на основі відібраних варіантів.
Незалежно від того, проведено чи ні попередній аналіз здійснимості проекту, основний його аналіз (скринінг) має посідати певне місце в процесі розробки проекту. Хоча необхідність такого аналізу очевидна, коли йдеться про великі інфраструктурні проекти. Точність і систематичний підхід, властивий аналізові здійснимості, робить його бажаним для всіх проектів, за винятком пересічних і повторних капіталовкладень.
Скринінг мае встановити, чи варто здійснювати проект і який з варіантів проекту є найкращим для досягнення його цілей.
Цей різновид аналізу провадиться для з'ясування здійснимості або обгрунтування проекту в цілому і з огляду на його основні параметри: технічну здійснимість, вплив на довколишнє середовище, комерційну обгрунтованість, організаційні заходи, соціальні та культурні аспекти, фінансову й економічну ефективність. Кожен з цих параметрів аналізуеться, а для одержання загальної картини застосовується метод послідовного наближення. Так, найприйнятніший пакет технічних вирішень залежатиме, скажімо, від попиту на продукцію здійсненого проекту, адміністративних можливостей організації, яка виконуе проект, а також від культурних традицій і соціального поводження кінцевих виробників чи споживачів.
Завдання скринінгу не є з'ясування, чи досить добра конкретна ідея проекту, щоб фінансувати її здійснення. Скринінг покликаний знайти краще з можливих рішень у заданих умовах і показати, як проект може видозмінити ці умови. Окрім зазначених загальних характеристик, методи скринінгу можуть різнитися один від одного так само, як і аналізовані проекти. Масштаб і тривалість скринінгу залежать від виду й типу проекту.
Оскільки скринінг вимагае значних коштів на розробку проекту, неминуче виникає питання, чи виправдані такі витрати. Але ті, хто готуе план проведення аналізу, повинні усвідомлювати, що надмірна економія коштів недоречна, оскільки добре проведений скринінг багаторазово окупиться завдяки подальшій економії коштів, необхідних для його реалізації.
Незалежно від ступеня складності й детальності скринінг повинен давати відповіді на основні запитання:
" чи достатній попит на продукцію проекту?
" чи проект технічно узгоджений і чи є він втіленням кращої з можливих у даних умовах технічних альтернатив?
" чи є проект екологічно прийнятним?
" чи узгоджений проект із звичаями та традиціями зацікавлених суб'ектів?
" чи є проект економічно виправданим і реальним з фінансового погляду?
" чи відповідає проект завданням і пріоритетам розвитку національної економіки?
При розробці проекту однією з найважливіших проблем є визначення ступеня його комплексності. Для кожної мети існує низка варіантів її досягнення, деякі з котрих реалізувати важче, ніж інші. Цілі проекту мають бути максимально простими з урахуванням того, що треба зробити для успіху його реалізації.
2. Експертиза
Експертиза проекту може здійснюватись як особами, котрі проводили передінвестиційні дослідження й розробку проекту, так і сторонніми експертами.
Експертиза забезпечує детальний аналіз усіх аспектів проекту та його наслідків. На цьому етапі закладається основа для реалізації проекту. План проекту, прийнятий на етапі експертизи, є базою для оцінки успішності проекту. Експертизі можуть підлягати як проект, так і організації, що беруть участь у реалізації проекту.
Завданням експертизи є визначення того, наскільки позитивні результати проекту перевищать його негативні наслідки.
Комерційна експертиза вимагає проведення аналізу:
" доступності і якості ресрсів та їх вартісної оцінки;
" попиту на продукцію, заходів по маркетингу та ймовірних цін;
" витрат і прибутків для визначення комерційної життєздатності суб'екта.
Технічна експертиза містить оцінку:
" масштабу проекту;
" процесів, матеріалів, обладнання та надійності технічних систем;
" придатності технічного плану для місця розташування проекту;
" доступності та якості потрібних для проекту ресурсів;
" рівня сервісу й надійності існуючоі інфраструктури, яку використовуватиме проект;
" строків і графіка виконання технічних вирішень для реалізації проекту.
Екологічна експертиза дозволяе оцінити вплив проекту на довколишнє середовище в таких напрямах:
" забруднення повітряного басейну, грунтів та водойм;
" зниження біологічної різноманітності;
" перевезення, використання або віддалення небезпечних чи токсичних відходів;
" засоленість та заболоченість земель.
Соціальна експертиза має відповісти на питання:
" якою мірою люди, які повинні дістати вигоду від проекту, мають доступ або контролюють виробничі ресурси району;
" яким чином структура сім'ї поліпшуе чи погіршуе перспективи для успіху проекту;
" чи мають дрібні виробники доступ до інформації про ширші ринки збуту та регіональну економіку;
" яким чином система землекористування та землеволодіння, а також можливості альтернативного працевлаштування можуть вплинути на ступінь зацікавленості в видах діяльності, запропонованих згідно з проектом, для гаданих одержувачів вигоди від його реалізації.
Інституційні аспекти експертизи містять:
" обгрунтування можливостей реалізації проекту в існуючому політичному, економічному та правовому сердовищі;
" мотивацію формування команди проекту;
" оцінку потенціалу та структури організації, що здійснюе проект;
" визначення організаційних змін, необхідних для успішної реалізації проекту;
" визначеннякритеріїв, які використовуються для оцінки правильної й раціональної організації.
Фінансова експертиза дає змогу перевірити фінансову життєздатність проекту і визначити заходи, необхідні для обгрунтованого фінансового управління проектом. Окрім того, фінансова експертиза може брати до уваги деякі або всі нижченаведені чинники:
" рентабельність проекту;
" фінансові наслідки для замовників або інвесторів проекту, виключаючи оцінку ризиків;
" стандарти фінансової діяльності, яких слід дотримуватися під час здійснення проекту.
Фінансова експертиза включає поточну й перспективну оцінку:
" бухгалтерського балансу;
" звіту про прибутки й збитки;
" руху коштів;
" можливості фінансування за рахунок різних джерел.
Економічна експертиза дозволяє оцінити:
" чи є виправданим використання проектом національних ресурсів з огляду на наявність конкурентного попиту на ці ресурси;
" вигоди, які буде одержано в результаті реалізації проекту, для суспільства в цілому,
" необхідні стимули для різних учасників проекту.
3. Переговори
Після стадії експертизи проекту представники інвесторів проводять офіційну зустріч, тобто переговори, щоб підтвердити терміни й умови його

 
 

Цікаве

Загрузка...