WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Підприємство і підприємництво - Реферат

Підприємство і підприємництво - Реферат

економічними витратами. Тому держава через систему законодавства, фінансово-кредитні важелі може лише здійснювати економічне регулювання підприємницької діяльності, але не втручатись у неї.
Одержання прибутку - дуже важлива мета для підприємця. Однак це не самоціль. Для нього головне - використання прибутку для більшого його зростання шляхом розширення, модернізації, структурної перебудови виробництва. В умовах підприємництва змінюється співвідношення між матеріальною зацікавленістю і мотивацією трудової діяльності. Для підприємця остання висувається на перший план.
Одна з найхарактерніших рис цивілізованого підприємництва полягає в тому, що кожний підприємець, реалізуючи власні цілі, водночас здійснює господарську діяльність в інтересах суспільства. Адже, щоб отримувати більший прибуток і бути конкурентоспроможним, необхідно постійно дбати про науково-технічний прогрес, якість товару як виробничого призначення, так і особистого споживання, а також його здешевлення. Тому розвиток підприємництва неодмінно пов'язується з постачання на ринок якісних і дешевих товарів.
Крім того, підприємництвомає ґрунтуватися на певних економічних важелях, які б реально забезпечували, а не просто декларували самоврядування, свободу господарського вибору, можливість інвестування доходу тощо. Іншими словами, має існувати ринково-конкурентний режим господарювання. Необхідна також система чинних законів, які б захищали підприємництво й забезпечували стабільне ринкове середовище та стійкі "правила гри" на ринку.
Актуальною рисою підприємництва є прозорість його виробничо-комерційної діяльності відповідно до чинного законодавства та принципів добросовісної конкуренції. Одна з хвороб вітчизняного підприємництва, яка спотворює його суть, а отже, і суть економічних та політичних перетворень, - формування потужного тіньового підприємництва, яке контролює близько 50 % суспільного капіталу, продукції і ринку.
Сьогодні стає очевидним, що становлення та розвиток підприємництва в Україні, формування сприятливого конкурентного середовища неможливе без аналізу світового досвіду підприємництва, а саме досвіду США, Японії, Німеччини та інших розвинутих країн, що дозволить зробити узагальнення, які можуть мати певний інтерес і для України.
Зміст підприємництва в США, наприклад, зводиться до спроб сміливих людей зробити щось нове або взяти на себе ризик, пов'язаний з реалізацією нових ідей.
Естетичними критеріями діяльності цивілізованого підприємця є чесність і порядність. Без цього були б неможливими всі домовленості, продаж продукції без оформлення контрактів тощо.
За даними деяких досліджень, в економіці промислово розвинутих країн на середній та малий бізнес припадає 90-95% усіх підприємств, до 40-60% виробництво валового національного продукту.
Малі, середні та великі підприємства у США поділяють на п'ять категорій: найменші (1-24 службовців), малі (25-99), проміжні (100-499), середні (500-999), великі (1000 і більше службовців).
Оптові торгові підприємства належать до категорії малого бізнесу, якщо їхній річний оборот становить 3-18 млн дол. У роздрібній торгівлі та серед обслуговування ця межа дорівнює 1-5 млн дол.
В Україні класифікація підприємств, що належать до малого бізнесу, здійснюється залежно від сфери виробництва та кількості осіб, що працюють на даному підприємстві. До того ж, в Україні малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно із Законом України "Про підприємництво" до малих належать такі підприємства:
у промисловості й будівництві - з кількістю працюючих до 200 осіб;
у науці й науковому обслуговуванні - до 100 осіб;
в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) - до 50 осіб;
у галузях нематеріального виробництва - до 25 осіб;
у роздрібній торгівлі - до 15 осіб.
Світова практика свідчить, що малий бізнес має дуже велике значення для підтримки і розвитку ініціативи і вільного підприємництва, збереження в суспільстві атмосфери змагання та ділової активності.
Дрібне підприємництво за сприятливих умов діяльності є досить ефективним. У темі 5 ми це ілюстрували на прикладі обробної промисловості Палестини. В табл. 12.2 наведено ефективність дрібного підприємництва Палестини в секторі будівництва.
Таблиця 12.2
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА СЕКТОРОМ
БУДІВНИЦТВА ПАЛЕСТИНИ в 1994 р.
Вид
діяльності Кількість фірм Зайнятих на одну фірму, осіб Частка одноособової влас-ності Частка управлінців, % Середня капіталізація, дол./фірма Капіталоозброєність, дол./чол. Додана вартість на одного зайнятого, дол.
Підготовчі
(земляні
роботи) 11 15,35 23,53 19,53 354739 23090 31381
Будівництво 124 27,77 28,83 12,57 158011 5310 6958
Монтажні
роботи 62 4,63 63,77 12,54 9234 1995 13763
Завершуючі роботи 85 2,98 71,91 6,72 2247 755 6490
Оренда
обладнання 3 8,33 66,67 4,00 37467 4496 15265
Усього
(офіційно
облікованих) 285 15,52 47,21 12,45 85514 5509 8353
Як бачимо, середня зайнятість на одне будівельне підприємство в Палестині становила 15,52 осіб, а середній річний виробіток доданої вартості (валовий дохід за мінусом вартості матеріальних витрат) становив 8353 дол. США, що в 4 рази більше ніж у будівельному комплексі України, де будівництво здійснюють, як правило, великі підприємства.
В Україні на процес формування, розвитку та стабілізації роботи малих форм підприємництва впливає велика кількість різноманітних факторів, значна частина яких гальмує розвиток малого і дрібного підприємництва.
Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні. Створення умов становлення та розвитку національного підприємництва, у першу чергу дрібного, малого та середнього бізнесу, є головним напрямом політики ринкової трансформації економіки України. Світовий досвід і практика господарювання доводять, що саме існування і взаємодія великих, середніх, малих і дрібних підприємств, їх природне регулювання (в тому числі і за рахунок (співробітництва) становлять характерну рису ринкової економіки. Як особливий сектор ринкової економіки дрібне, мале та середнє підприємництво здійснює швидку окупність витрат, широку свободу ринкового вибору, забезпечує насичення ринку товарами, послугами та додатковими робочими місцями, сприяє послабленню монополізму в економіці тощо.
Найважливішими об'єктивними умовами розвитку підприємництва в

 
 

Цікаве

Загрузка...