WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Підприємство і підприємництво - Реферат

Підприємство і підприємництво - Реферат

про що детальніше буде сказано в темі 17 (див. також тему 13).
2. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
Сутність підприємництва, його ознаки і функції. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.
Сутність підприємництва, його ознаки і функції. Підприємець є одним з людських факторів виробництва, без якого ринкова економіка не можлива. До початку останньої третини ХІХ ст. підприємець одночасно був власником капіталістичного підприємства.
З кінця XIX ст. і до наших днів підприємець необов'язково є власником.Виникнення системи кредиту зруйнувало існування такого поняття, як поєднання в одній особі власника і підприємця. Щоб стати підприємцем у наш час, необов'язково мати реальний капітал і бути власником майна, оскільки головним капіталом підприємця є не гроші, не знаряддя або предмети праці, а його господарський хист, уявлення про суспільні потреби, знання психології споживача. Саме вони і обумовлюють очікуваний прибуток.
Також необхідно і важливо відрізняти підприємництво від менеджменту, а підприємця від менеджера (керівника). Підприємець - це самостійний агент ринку, котрий діє на свій страх і ризик, під особисту відповідальність за результати бізнесової діяльності. Менеджер - найманий працівник, який організовує реалізацію завдань, поставлених підприємцем. Він, фактично, не несе майнової відповідальності за свої дії. Проте менеджер, якщо візьме підприємство в оренду, стає підприємцем.
Підприємець зазвичай є власником капіталу, а також тією чи іншою мірою менеджером.
Щодо суспільної функції підприємця, то вона зводиться до вивчення потреб суспільства та їх задоволення. У ринковій економіці саме підприємець першим повинен розгадати, які товари та послуги завтра знадобляться покупцям.
Діяльність підприємця дає суспільству такі переваги. По-перше, підприємець, як правило, завжди має можливість досягти кращих результатів, тому що він є висококваліфікованим спеціалістом, який добре знає свою справу. Саме вміння примножувати багатство, розкривати і розвивати свої здібності та здатність інших людей до творчості, раціонального використання наявних ресурсів вигідно вирізняє його в суспільстві. По-друге, підприємець може краще працювати на споживача. Прогнозуючи його запити, підприємець намагається виходити не тільки з поточних, а й з майбутніх потреб і спрямовувати суспільне виробництво на їх задоволення. По-третє, лише підприємець здатний організовувати суспільне виробництво таким чином, щоб витрачені ресурси дали найбільшу віддачу. Отже, задоволення суспільних потреб тут досягається найефективнішим способом.
Виходячи із зазначених характеристик підприємця, підприємництво можна визначити як уміння починати та вести справу, генерувати і використовувати ініціативу, зважуватися на ризик, долати протидію середовища тощо. Воно виступає, головним чином, як прояв економічної та організаційної творчості й новаторства.
Отже, підприємництво - це багатопланове явище, що може бути описаним з економічної та політичної точок зору. У зв'язку із цим можна дати таке тлумачення терміна "підприємництво".
Підприємництво - це самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, що спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність чи юридичної особи - підприємства (організації). Щодо Закону України "Про підприємництво", то там зазначено, що підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку.
Якщо діяльність фізичних або юридичних осіб не пов'язана з отриманням прибутку, то вона не може вважатися підприємницькою. Сучасна економічна наука вивчає підприємництво як вид діяльності, в основу якого покладені такі ознаки:
1) свобода вибору термінів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень;
2) постійна наявність фактора ризику;
3) орієнтація на досягнення комерційного успіху;
4) інноваційний характер діяльності.
Підприємництво - не лише особливий вид діяльності, а й певний стиль і тип господарської поведінки, яким притаманні:
ініціативність і пошук нетрадиційних рішень у сфері бізнесу;
готовність наражатися на ризик;
гнучкість і постійне самооновлення;
цілеспрямованість і наполегливість у бізнесовій діяльності.
Крім того, підприємництво - це комплекс особливих функцій, що виконуються в економіці, спрямований на забезпечення розвитку та вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки господарюючих суб'єктів, створення інноваційного поля діяльності. Сучасна економічна література виокремлює три головних функції сфери підприємницької діяльності:
ресурсну (формування і продуктивне використання капіталу, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів);
організаційну (організація маркетингу, виробництва, збуту і реклами та інших господарських прав);
творчу (новаторські ідеї, генерування та активне використання ініціативи, уміння ризикувати).
Із зазначеного вище випливає такий важливий висновок: підприємництво має завжди супроводжуватись науково-технічною, організаційною і комерційною, економічною творчістю, новими підходами до вирішення господарських завдань; воно зумовлює особливий, антибюрократичний стиль господарської поведінки, підвалинами якої є, з одного боку, постійний пошук нових можливостей і ресурсів, а з іншого - персональна відповідальність за наслідки своєї діяльності.
В Україні суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути:
громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності;
юридичні особи всіх форм власності, установлених Законом України "Про власність".
Об'єктами підприємницької діяльності є товари, продукти, послуги.
Підприємницька діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством:
без використання найманої праці;
з використанням найманої праці;
без утворення юридичної особи;
з утворенням юридичної особи.
Слід зауважити, що підприємництво може розвиватись лише в певному економічному середовищі. Ідеться про економічну автономію підприємництва. Вона фактично означає відмову від командних методів вирішення господарських завдань. Ці методи здатні забезпечити тільки тимчасовий комерційний успіх, який потім перекривається значними

 
 

Цікаве

Загрузка...